Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 24.06.2016
Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 2561
Показано материалов: 1-50
Страницы: 1 2 3 ... 51 52 »

Проблеми фізичної освіти вищої школи

Автор: Журав Володимир Васильович, асистент кафедри біотехнології та здоров’я людини Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Педагогические науки | Просмотров: 3 | Добавил: Administrator | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Место орфографии в развитии коммуникативных компетенций учащихся-азербайджанцев

Автор: Гулиева Мехрибан Велияддин гызы, преподаватель Бакинского Славянского Университета

Филологические науки | Просмотров: 2 | Добавил: Administrator | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Особенности применения нечеткого моделирования в экономике

Автор: Хасан Али Аль-Абабнех, кандидат технических наук, аспирант кафедры международной экономики, Национальный авиационный университет

Экономические науки | Просмотров: 2 | Добавил: Administrator | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Ефективність елементу використання англійських пісень під час вивчення граматики

Автори:

Ярченко Наталія Володимирівна, студентка 1го курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Окунькова Лілія Олексіївна, ст.викладач кафедри романо-германської філології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Окунькова Єлизавета Олександрівна, студентка 2 курсу факультету географії Поморської академії (Польща)

Педагогические науки | Просмотров: 34 | Добавил: Administrator | Дата: 28.05.2016 | Комментарии (0)

Преимущества изучения английской лексики при помощи сериалов

Авторы:

Дударева Елена Владимировна, студентка 1 курса факультета иностранных языков Луганского Национального Университета имени Тараса Шевченко

Окунькова Елизавета Александровна, студентка 2 курса факультета географии Поморской академии(Польша)

Педагогические науки | Просмотров: 33 | Добавил: Administrator | Дата: 28.05.2016 | Комментарии (0)

Разработка рекламной кампании на предприятии

Автор: Бутенко Д.С., к.э.н., доц., Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца

Экономические науки | Просмотров: 42 | Добавил: Administrator | Дата: 28.05.2016 | Комментарии (0)

Синдром емоційного  вигорання як фактор професійної деформації працівників органів внутрішніх справ

Автор: Сідельник Альона Володимирівна, студентка, Запорізький національний університет

Психологические науки | Просмотров: 40 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Державне управління енергозбереженням в промисловому секторі України

Автор: Франишина С.Ю., Вінницький національний технічний університет

Экономические науки | Просмотров: 35 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Вплив індивідуальних особливостей на здоровий спосіб життя особистості

Автор: Бедрань Руслан Вікторович, аспірант кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна

Педагогические науки | Просмотров: 43 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Використання інтерактивних методів викладання іноземної мови в військовому навчальному закладі

Автор: Сало Інна Григорівна, Національна академія Національної гвардії України

Педагогические науки | Просмотров: 41 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Регулювання шлюбного договору законодавством України та США: порівняльний аспект

Автор: Вавілова Марина Володимирівна, студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юридичесике науки | Просмотров: 47 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Практичні підходи до проблеми інноваційні педагогічні технології

Автор: Мельниченко Олександр Сергійович, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогические науки | Просмотров: 41 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Все ли империи гибнут? (у истоков современной мифологии)

Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, к. филос. н.

Философские науки | Просмотров: 52 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Вплив міграційних процесів на економіку України

Автор: Ткачук Анастасія Вікторівна, студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут, Київського національного торговельно-економічного університету

Экономические науки | Просмотров: 48 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Особливості застосування поведінковогопідходу в роботі з девіантними підлітками

Автори:

Калюжна Є.М., к. психол. н.,Запорізький національний університет

Ляхова Ю.С., студентка, Запорізький національний університет

Психологические науки | Просмотров: 43 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Раціонально-емотивна терапія як напрям психологічного консультування

Автори:

Калюжна Є.М., к. психол. н., Запорізький національний університет

Терещенко В.Г., студентка, Запорізький національний університет

Психологические науки | Просмотров: 45 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Основные трудности восприятия на слух редуцированных звуков в английских аутентичных песнях

Авторы:

Кулачко Ольга Сергеевна, студентка 1го курса Факультета Иностранных Языков Луганского Национального Университета имени Тараса Шевченко

Окунькова Лилия Алексеевна, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии Луганского Национального Университета имени Тараса Шевченко

Барашкова Наталья Александровна, студентка 2го курса Факультета Иностранных Языков Луганского Национального Университета имени Тараса Шевченко

Окунькова Елизавета Александровна, студентка 2го курса Факультета Географии Поморской Академии (Слупск, Польша)

Филологические науки | Просмотров: 37 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Досвід організації та проведення місцевих референдумів у європейських країнах: можливість використання в Україні

Автор: Ставнійчук Анастасія Петрівна, аспірант 2-го року навчання з відривом від виробництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичесике науки | Просмотров: 34 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Язык текстовых сообщений и его особенности (на примере испанского и французского языков)

Авторы:

Полевая А.И., Белорусский государственный университет

Бурденкова В.С., Белорусский государственный университет

Гулезова А.А., Белорусский государственный университет

Филологические науки | Просмотров: 42 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Розробка інноваційних рішень щодо покращення якості продукції

Авторы:

Кандаурова Ю.С., студентка факультету економіки та фінансів

Мєшкова Н.Л., доцент кафедри економіки і управління, Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ, Україна

Экономические науки | Просмотров: 43 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Структура та особливості готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку

Автор: Гончаровська Галина Федорівна, кандидат психологічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, кафедра практичної психології

Психологические науки | Просмотров: 56 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Професійна спрямованість викладання курсу методики математики в педагогічному вузі

Автор: Коростіянець Т.П., доцент Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

Педагогические науки | Просмотров: 37 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Захоронение радиоактивных отходов: системный анализ

Авторы:

Комлева Е.В., Институт философии и политологии, Технический университет, Дортмунд, Германия

Самаров В.Н.

Непомнящий В.З., фирма «Лаборатория Новых Технологий», Калифорния, США

Политические науки | Просмотров: 37 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Features of structuring by a personality of psychological life-time

Author: Kaluzhnaya E.N., PhD in Psychology, Zaporizhzhya National University

Психологические науки | Просмотров: 29 | Добавил: Administrator | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Учасники судового господарського процесу

Автор: Рябоконь К.В., студент 45 групи ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Юридичесике науки | Просмотров: 53 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (1)

Стан проблеми формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в педагогічній теорії

Автор: Кодлюк Ігор Васильович, аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Педагогические науки | Просмотров: 71 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (0)

Main criteria for designing mobile applications for language learning

Автор: Землянська Н.В., к.н. з держ. упр., Київський університет ім. Бориса Грінченка, доцент кафедри англійської філології

Педагогические науки | Просмотров: 60 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (0)

Лексичні проблеми перекладу текстів кіносценаріїв

Автор: Циба Юлія Володимирівна, студентка ОКР «Магістр» Донецького національного університету

Филологические науки | Просмотров: 70 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (0)

К вопросу о сферах применения конструкции доверительной собственности

Автор: Ситдикова Светлана Вакилевна, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)

Юридичесике науки | Просмотров: 70 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (0)

Проблемы применения института приобретательской давности в Украине

Автор: Ермак Артём Андреевич, студент 4 курса ИПКЮ 1-й группы, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого

Юридичесике науки | Просмотров: 55 | Добавил: Administrator | Дата: 29.04.2016 | Комментарии (0)

Антропология «заботы о себе» спартанского философского воспитания: парадоксы аполлонического человека

Автор: Бойчук Сергей Сергеевич, к. филос. н.

Философские науки | Просмотров: 60 | Добавил: Administrator | Дата: 27.04.2016 | Комментарии (0)

Доцільність використання ІКТ при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій

Автор: Погорєлова Альона Михайлівна, студентка-магістрантка,  Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогические науки | Просмотров: 115 | Добавил: Administrator | Дата: 27.04.2016 | Комментарии (0)

Соціокультурний підхід у мовній освіті

Автори: Яковенко Наталія Володимирівна, ст.викладач кафедри іноземних мов, Національна академія Національної гвардії України

Филологические науки | Просмотров: 64 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Соціальне підприємництво як інноваційна бізнес-модель у сфері фізичної культури і спорту

Автори:

Свистунов Сергій Вікторович, к.філос.н.

Світлична Софія Олександрівна, студентка групи ДВ27 спеціальності «Менеджмент і маркетинг у спорті», Національний університет фізичного виховання і спорту України

Социологические науки | Просмотров: 63 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Проблеми об’єднання підприємств

Автор: Проценко Юлія Ігорівна, студентка 4 курсу, Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Юридичесике науки | Просмотров: 68 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Використання електронного підручника (посібника) у навчально-пізнавальної діяльності студентів з технології громадського харчування

Автори:

Янсон Володимир Юрійович, студент VI курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Федорова Ольга Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологічної, професійної освіти та загально технічних дисциплін Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Педагогические науки | Просмотров: 116 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Super-imperative rules as remedies for weaknesses of contract

Author: Gerak Alina Aleksandrovna, South Ural State University

Юридичесике науки | Просмотров: 70 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Повторність злочинів

Автор: Шаптала Владислава Анатоліївна, Національний юридичний університетімені Ярослава МудрогоПолтавський юридичний інститут, студентка, 2 курс, 25 група

Юридичесике науки | Просмотров: 57 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

К вопросу о перечне судебных актов, размещаемых в сети Интернет в соответствии с законодательством Российской Федерации

Автор: Крылов Илья Игоревич, Южно-Уральский государственный университет

Юридичесике науки | Просмотров: 62 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

До питання  сутності патріотичного виховання молоді як сучасного педагогічного процесу

Автор: Курліщук Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Педагогические науки | Просмотров: 69 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Правописні проблеми кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Автори:

Дженджеро Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Петренко Юлія Вікторівна, студентка 32 групи технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Филологические науки | Просмотров: 72 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Розвиток пізнавальної активності школярів старших класів на уроках технологій

Автор: Дімітрова Наталія Федорівна, студентка-магістрантка, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогические науки | Просмотров: 64 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Деякі питання застосування засобів мультимедіа у навчальному процесі загальноосвітньої школи

Автор: Антонов Дмитро Анатолієвич, студент-магістрант, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Педагогические науки | Просмотров: 76 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Використання прийменника «до»  під час встановлення термінів в цивільно-правових договорах

Автор: Шаптала Владислава Анатоліївна, Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоПолтавський юридичний інститут, студентка, 2 курс, 25 група

Юридичесике науки | Просмотров: 60 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Жінки-поліцейські в діяльності патрульної поліції

Автор: Шаптала Владислава Анатоліївна, Національний юридичний університетімені Ярослава МудрогоПолтавський юридичний інститут, студентка, 2 курс, 25 група

Юридичесике науки | Просмотров: 57 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Навчання діалогічному мовленню засобами Jazz Chants

Автори:

Окунькова Лілія Олексіївна, старший викладач кафедри англійської філології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Протопопова Катерина Олександрівна, студентка 2 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Педагогические науки | Просмотров: 73 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Особенности применения нечеткого моделирования в экономике

Автор: Хасан Али Аль-Абабнех, кандидат технических наук, аспирант кафедры международной экономики, Национальный авиационный университет

Экономические науки | Просмотров: 68 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Математическое моделирование при определении эффективности рекламы

Автор: Хасан Али Аль-Абабнех, кандидат технических наук, аспирант кафедры международной экономики Национального авиационного университета

Экономические науки | Просмотров: 65 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Functionalaspect ofanxietyasfeaturesofpersonality

Author: Kaluzhnaya E.N., PhD in Psychology,Zaporizhzhya National University

Психологические науки | Просмотров: 68 | Добавил: Administrator | Дата: 26.04.2016 | Комментарии (0)

Жанрова парадигма українського фольклору спротиву: між I та II світовими війнами

Автор: Закальська Ярина Андріївна, аспірантка кафедри фольклористики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Филологические науки | Просмотров: 127 | Добавил: Administrator | Дата: 25.03.2016 | Комментарии (0)