Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория обучения
Дистанційне навчання – як один із сучасних методів викладання
 
Автор: Нескоромна Інна Олександрівна, курсант, Національний університет державної податкової служби України
 
Система дистанційного навчання має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.
Дистанційне навчання  – це організований засобами ІКТ з використанням дистанційного курсу навчальний процес, якому притаманні всі особливості звичайного (очного) навчального процесу.
Дистанційне навчання - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання. Дослідження західних педагогів довели, що дистанційне навчання забезпечує високу якість навчання.
Високу ефективність дистанційного навчання забезпечує також активна педагогічна діяльність в інформаційному середовищі та цілеспрямований характер навчання. Це впливає на сприйняття навчального матеріалу та його значимість, а через них – на мотивацію, активність й актуалізацію самостійної роботи студентів.
Поширеною формою спілкування у процесі дистанційного навчання є внутрішня дидактична розмова (керований дидактичний діалог), за належного моделювання якої можна досягти високої якості засвоєння матеріалу. Керований дидактичний діалог між викладачем і студентом має здійснюватися у формі інструкцій.
У дистанційному навчанні наявні майже всі традиційні способи взаємодії між викладачем і студентами. Сучасні засоби телекомунікацій відкривають перед студентами такі самі можливості, як і під час очних навчальних контактів, а нерідко істотно їх розширюють. Особливості дистанційного навчання у режимі телеконференції можна оцінювати, зважаючи на такі його фактори: — навчальний матеріал. Необхідний студентові матеріал пересилається звичайною поштою (матеріальними носіями його можуть бути CD-ROM, дискета, аудіокасета, відеокасета, паперовий посібник), електронною поштою в архівованому файлі, відразу чи поетапно протягом навчального процесу; розміщується на освітньому сайті дистанційного призначення для доступу до нього всіх зареєстрованих студентів; оформляється у вигляді Web-квестів з посиланнями на необхідний матеріал у мережі Internet. Студентам може бути наданий доступ до однієї чи кількох електронних бібліотек; — діагностичний матеріал. Викладач і студент обмінюються через електронну пошту тестами, контрольними завданнями, оцінними листами. Все це розміщено на освітньому сервері і доступно викладачам, студентам відповідно до встановлених для них доступів (наприклад, кожен має пароль для входу у відповідні розділи сайту). Викладач забезпечує студентів завданнями, консультує щодо їх виконання;— наочність. Під час телекомунікації в реальному часі викладач демонструє учням слайди, картинки та ін., проводить віртуальну екскурсію в мережі Internet за підготовленими електронними адресами. Студенти обмінюються наочними матеріалами між собою, розміщують свої роботи на сервері для доступу до них інших студентів і викладачів.
Студент може персонально направити викладачу електронного листа, спілкуючись з ним у реальному часі (наприклад, в окремому вікні на час колективного чат-заняття), а також публічно висловити свої запитання і міркування в загальному списку розсилання;— можливість студента поставити запитання студентові. Викладач регулює цей процес відповідно до навчальних цілей, пропонує свої коментарі і запитання.
У процесі дистанційного навчання реалізуються такі форми взаємодії: 1) студент — навчальний матеріал. Передбачає взаємодію студента зі змістом того, що пропонується для вивчення. Кожний суб'єкт навчання має набути навички конструювання, збагачення своїх знань. Студент, який навчається дистанційно, відзначається більш активною пізнавальною діяльністю (уміє конструювати власні знання). Взаємодія з навчальним матеріалом відбувається за допомогою радіо і телевізійних передач, електронних записів аудіо та відеоматеріалів, комп'ютерного програмного забезпечення. 2) студент (суб'єкт навчання) — викладач. Після отримання студентами навчального матеріалу викладачі надають їм допомогу в його опануванні, стимулюючи їхній інтерес до навчання, підвищуючи мотивацію; організовуючи практичну діяльність, що базується на опанованих теоретичних знаннях, перевірку знань та оцінювання рівня їх засвоєння, надаючи консультативну допомогу, та ін.; 3) студент — студент. Партнерська взаємодія студентів у процесі засвоєння знань може відбуватися за участю викладача і без нього. Вона сприяє формуванню і розвитку комунікативних умінь, отриманню ними доступу до кращих зразків виконання навчальних завдань (студентами з вищим рівнем академічної успішності та розвитку здібностей). Засобами здійснення її можуть бути електронна пошта, відео конференції, тощо.
Побудова програмних продуктів має бути такою, щоб за будь-якого виду навчання можна було відповідати на альтернативні або риторичні питання, які активізують мислення, тобто розвивають внутрішній діалог учня (студента). Будь-які педагогічні програмні засоби повинні витримувати соціальну дистанцію, дотримуватися педагогічного такту, а також бути зорієнтованими на встановлення дружніх стосунків по той бік екрана. Перевагою дистанційного навчання є його вікова необмеженість. Однак спілкування з комп'ютером є менш емоційним, ніж спілкування з учителем, воно значно звужує моральне і духовне життя людини. Одним із найважливіших факторів використання у навчанні інформаційних технологій є незалежний контроль успішності навчальної діяльності. Відсутність контакту з екзаменатором, екзаменаційною комісією пов'язана зі значно меншим стресовим напруженням, підвищує сподівання на об'єктивність оцінювання, довіру до його результатів.Таким чином, можна зробити висновок, що дистанційна освіта сьогодні набуває все більшої популярності в світі. Вона динамічно розвивається та завойовує чільне місце поряд зі стаціонарною й заочною формами навчання. Для дистанційного навчання з використанням комп'ютерних технологій існує декілька систем і принцип їхнього функціонування стандартний - розподіл навчальної програми на курси.
Найпопулярнішими системами ДО є: Moodle, Ilias та продукти компанії IBM Lotus Domino.
Інтерес до системи дистанційного навчання зростає, і з часом (за прогнозами аналітиків – до 2017 року) понад 70% - більшість освітніх установ зосередять свої зусилля саме на дистанційній формі освіти. І, започаткована в університетах робота по створенню курсів дистанційного навчання, вже за декілька років змінить традицію – дарувати книгу, на традицію – дарувати пароль реєстрації на освітньому порталі.
 
Література:
1.Аксенов Ю.,  Бухаркина М.,  Горбунькова Т., Дмитриева Е.,  Моисеева М.,  Петров А.,  Полат Е. Дистанционное обучение: Учебное пособие для  УЗов. – М.:ладос, 2008. – 192 с.
2.СуворовА.В. Инклюзивное образование и личностная инклюзия/А.В. Суворов//Психологическая наука и образование.-2011.-N3.-С.27-30.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (13.06.2013)
Просмотров: 660 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 4
3  
У меня есть одна знакомая девушка, которая перед тем как поступать в институт, попала в автомобильную катастрофу. И все думали, что на время с учебой покончено, так как восстанавливаться пришлось бы долго. Но потом ей посоветовали дистанционное обучение пройти. Таким образом, она окончила институт и даже не потеряла время. Теперь хочет еще раз поступать, чтобы было два образования.

2  
Конечно, система дистанционного обучения очень удобна для тех людей, которые не могут обучаться обычным образом. Но при всем этом данная система обучения имеет также и очень много минусов, ведь обучаясь так, у студентов минимизируется общение с преподавателями, а это, в свою очередь, снижает и само качество обучения.

4  
Я 10 лет проработала в ВУЗе, и хочу отметить, что для тех кто действительно хочет учиться, но по каким-либо причинам не может посещать занятия, данная система - отличный выход.  Кроме того этот вариант - хороший способ для самих учебных заведений расширить аудиторию студентов. А двоечники и лоботрясы умудряются и за "сало" дипломы купить, так пусть хоть лично не портят нервы преподавателям. 
Однако всем понятно, что данная система подходит не ко всем специальностям. Например, медицинское образование дистанционно не получить.

1  
Очень удобная вещь - дистанционное обучение. Я когда заканчивала институт(в 2011году), такой системы ещё не было, но о ней уже говорили. Преподаватели института всё чаще давали задание по электронке, и на проверку студенты отсылали работы таким же образом. Главный плюс в ДО - экономия времени, тем более при сегодняшней занятости людей. Заочникам с такой структурой обучения будет намного лучше, так они черпали знания самостоятельно, а так будет онлайн-общение с учителем.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]