Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования

Зміст та організація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів технічного профілю

Автори:

Єфремова Анжеліка Яковлівна, Українська державна академія залізничного транспорту

Кочеткова Тетяна Миколаївна, доцент, Лісосибірський педагогічний інститут, філія Сибірського федерального університету

 

Професійна профілізація процесу фізичного виховання має істотне практичне значення для суспільства, оскільки є одним з безпосередніх чинників поліпшення професійної підготовки кваліфікованих кадрів, скорочення термінів засвоєння професійних знань, вмінь і навичок, підвищення рівня надійності і готовності фахівців, зростання продуктивності праці і т. ін. Фізичне виховання в цьому відношенні є одним з важливих чинників сучасного виробництва.

Останнім часом спостерігається інтерес ряду авторів до вивчення питань оптимізації та вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки і в залізничній галузі [1, 2, 3]. Проте, до теперішнього часу особливості професійної підготовки по всьому переліку залізничних спеціальностей мало досліджені.

Визначення вимог до конкретної професійної діяльності, можливостей їх реалізації в процесі фізичного виховання дозволяє сформулювати зміст професійно-прикладної фізичної підготовки та способи її організації у вищому навчальному закладі.

Будучи спеціалізованим видом підготовки, ППФП повинна адаптувати і готувати майбутнього фахівця не взагалі до праці, а до конкретного вибраного виду трудової діяльності,  забезпечувати фізичну і психофізичну готовність до виконання певних видів виробничих операцій, характерних для представників окремих професійних  спеціальностей і спеціалізацій. Тому завдання, що стоять перед професійно-прикладною фізичною підготовкою у ВНЗ можна назвати специфічними і їх спрямованість повинна визначатися умовами та вимогами конкретної професії.

Програмне забезпечення професійно-прикладної фізичної підготовки  включає державні програми розвитку галузі у системі взаємовідношення з іншими соціальними явищами: освітою, виробництвом, професійною і військовою діяльністю.

У зміст професійно-прикладної фізичної підготовки входять звичайні засоби – фізичні вправи і види спорту, але підібрані й організовані відповідно до поставлених завдань.

Зміст ППФП визначається відповідно до курсу навчання [1]:

 • на першому курсі здійснюється всебічна підготовка студентів:  оптимізація мотивації, розвиток рухових дій з урахуванням вимог обраної спеціальності;
 • на другому курсі відбувається цілеспрямована підготовка: всебічне формування психічних, функціональних, фізичних та технічних основ, враховуючи вимоги конкретної професійної діяльності;
 • на третьому курсі навчання повинна здійснюватися спеціальна підготовка: формування і удосконалення специфічних психічних, фізичних, функціональних і технічних основ, що обумовлюють досягнення високого рівня в конкретній професійній діяльності;
 • на четвертому курсі - професійне удосконалення: інтеграція всіх оптимальних чинників, що обумовлюють кращі професійні показники  даної професії при максимальному використанні індивідуальних можливостей студентів;
 • на п’ятому – практична адаптація: оптимізація психофізіологічного стану під час виробничої практики.

До основних чинників, які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного профілю відносять [3]:

 • форми і види навчальної діяльності певного факультету;
 • форми і види праці майбутнього фахівця конкретного профілю;
 • умови навчальної і майбутньої трудової діяльності;
 • особливості динаміки стомлюваності і працездатності в процесі навчальних занять або професійної діяльності.

Л.П. Піліпей (2011) визначив наступний зміст і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки для технічної групи спеціальностей [2]:

- поліпшення функціонування серцево-судинної і нервової систем шляхом поєднання оптимальних навантажень на розвиток загальної витривалості в аеробному режимі з використанням засобів циклічних видів спорту;

- розвиток силової, статичної, швидкісної витривалості, загальної спритності, координації, спритності і сили плечового поясу, м’язової сили плечового поясу, диференціація рухів ніг, рук, тулуба;

- розвиток психофізіологічних якостей, процесів відчуттів, сприйняття, уваги, мислення, пам'яті, обробки інформації.

Організація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання і особливо на навчальних заняттях пов'язана з рядом об'єктивних труднощів, головними з яких є: відсутність або недолік належної бази для проведення занять з даного розділу фізичного виховання; непідготовленість викладачів кафедр фізичного виховання для проведення окремих розділів професійно-прикладної фізичної підготовки студентів; вплив кліматичних і погодних умов на можливість проведення спеціально організованих занять з ППФП; недостатня фізична підготовленість тих, що вступають до ВНЗ.

Організація ППФП в технічних ВНЗ здійснюється на підставі вимог державного стандарту, галузевих стандартів і стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, затверджених у встановленому законодавством порядку.

Організація ППФП в технічних ВНЗ здійснюється на підставі календарного плану спортивних заходів, положень про змагання (універсіада, спартакіада і т. ін.) і відповідних правил, які встановлюються їх організаторами і затверджуються в установленому порядку.

Безпосередню організацію професійно-прикладної фізичної підготовки в ході навчального процесу і у позанавчальний час у ВНЗ здійснює кафедра фізичного виховання.

Для забезпечення організації професійно-прикладної фізичної підготовки у ВНЗ повинен бути навчально-методичний кабінет, наукова (навчальна) лабораторія, кабінет лікарського контролю, спортивний комплекс, інші підрозділи.

В діючий системі фізичного виховання студентів, в тому числі – професійно-прикладному фізичному вихованні, використовуються наступні основні форми організації занять, які відрізняються різним ступенем регламентації діяльності студентів: академічна, факультативна, самостійна, спортивно-ігрові заняття за вільним регламентом та змагальні форми організації занять. Але, в діючих програмах фізичного виховання студентів ВНЗ лише у незначній мірі реалізуються оздоровчий, тренувальний та виховний ефекти академічних занять. Проблему формування загальної і професійної фізичної культури студентів академічна форма фізичного виховання у ВНЗ (в межах тільки обов’язкових занять) не вирішує. Недостатній обсяг годин, які відведені в навчальній програмі ВНЗ на фізичне виховання студентів, за думкою багатьох дослідників є основною причиною такого становища. Факультативна і самостійна форми фізичного виховання, хоча й покликані компенсувати недоліки системи академічних занять, з ряду причин (надлишкова навчальна зайнятість студентів ВНЗ, недосконалість організації навчального процесу, відсутність у студентів інтересу до занять фізичними вправами і видами спорту, низький рівень матеріально-технічного забезпечення кафедр фізичного виховання) не використовуються студентами в достатній мірі.

Література:

 1. Ильинич В.И. Физическая культура студента : учеб. для студентов вузов /  Под ред. В.И. Ильинича – М.: Гардарики, 2001. – 447 с.
 2. Пилипей Л.П. Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки в умовах інтеграції України у світовий освітній простір / Л.П. Пилипей // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – №1. – С. 52–57.
 3. Пилипей Л.П. Профілювання фізичних якостей у відповідності з професійно-прикладною фізичною підготовкою студентів різних спеціальностей / Л.П. Пилипей //Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук.пр. – Харків : ХДАФК.  – 2008. – №3. – С. 31–35.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (23.10.2014)
Просмотров: 533 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]