Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Сучасне заняття: проблеми, пошуки, знахідки, методики, технології.

Автори:

Чорна Світлана Анатоліївна, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист;

Кордонська Ірина Василівна, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист;

Бартко Жанна Володимирівна, спеціаліст  першої категорії; Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького НАУ

 

Головне завдання сучасної системи освіти – формування компетентної особистості; перехід від інформаційно-пояснювального навчання до навчання діяльного, розвивального. Цього можна досягти  за умови переходу від типової для традиційного навчання схеми: “почув → запам’ятав → переказав” до наступної: “знайшов разом з викладачем та товаришами → осмислив → запам’ятав → здатен формулювати свою думку → вмію застосовувати набуті знання в житті” [4].

Інноваційне заняття вимагає від педагога не лише фахові знання, але й високий рівень педагогічної, методичної, психологічної майстерності, спрямованої на формування особистості, здатної критично мислити, приймати рішення, виробити свою позицію в житті, власний світогляд, уміння адаптуватися до умов життя, змінювати його на краще [3].

Кожний викладач має власну манеру і методику викладання дисципліни, розробляє індивідуальний  алгоритм  організації та проведення нестандартних занять, цікавих експериментів на основі засобів інформаційно-комп’ютерних технологій, тощо. На нашу думку, лише творче поєднання інформаційних, інноваційних, інтегральних технологій забезпечує формування стійкого інтересу студентів до дисципліни, залучення їх до самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.

Проблема, над якою працюють викладачі природничих дисциплін “Варіювання методів, форм, методичних прийомів навчання з метою діагностування і коригування навчальних досягнень студентів”, спрямована на постійне оновлення, удосконалення методики сучасного заняття.  Такі фактори, як первинна та вторинна рефлексія, “активна мотивація”, керований практикум, ужитковий та віртуальний експеримент, дивергентні задачі оновлюють методичну структуру кожного виду занять [1].

Єдиного рецепта уроку, за яким можна досягти бажаного результату, не існує. Адже жодні інновації не мають бути сліпо копійовані, й у кожного викладача, який творчо підходить до роботи, складається своя технологія навчання, підґрунтям для якої можуть  бути елементи різних технологій. Тому ми обираємо такі форми, методи та прийоми роботи, які підходять саме до конкретного заняття,  групи, часу.  На різних етапах творчо комбінуємо комп’ютерні презентації, навчальні тренінги, алгоритми виконання ужиткових біохімічних експериментів, дивергентні задачі,  що сприяє індивідуалізації навчально-виховного процесу, підвищує рівень самоосвіти викладача.

У своїй роботі поєднуємо декілька інноваційних технологій: інтегральну, інтерактивну, інформаційно-комунікативну та елементи проектних і ігрових технологій. Це забезпечує процес формування компетентної особистості, яка здатна керуючись набутими знаннями приймати доцільні рішення в різних життєвих ситуаціях.

Інтегроване навчання  вносить в навчальний процес нові методи подачі інформації, яку студент отримує за різними каналами: підручники, лекції з різних дисциплін, конспекти занять, матеріали самостійного вивчення, Інтернет тощо. Технологія передбачає  використання дивергентних задач та охоплює різні галузі знань, розвиває критичне мислення, формує соціально-адаптовану особистість. Без сумніву, кожен творчий педагог має свою колекцію дивергентних задач, яка щороку поповнюється “новими експонатами”. Такі завдання є основою для формування всіх видів проблем, що виникають в ході педагогічного процесу [5].

Отже, практика роботи показує, що творче поєднання інтегральних, інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій дозволяє зробити заняття мобільним, суворо диференційованим, індивідуальним; реалізує дві складові навчального процесу: самостійну та аудиторну роботи. Результатом такого поєднання стало посилення інтересу студентів до вивчення природничих дисциплін, створення комфортного середовища на занятті завдяки демократичному стилю спілкування  між педагогом та студентами, який побудований на основі партнерства, взаємоповаги, взаєморозуміння та захоплення спільною діяльністю.

 

Література:

  1. Бартко Ж.В. Чорна С.А. Сучасні уроки.-Х.:Вид. група “Основа”, 2015.- С. 4.
  2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009.-176 с. – (Серія “Золота педагогічна скарбниця).
  3. Інтерактивні методи навчання // http://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannia.
  4. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х., 2009. – 88 с. –(Серія “Золота педагогічна колекція”).
  5. Прокша М., Сільни П. Дивергентні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів//Радянська школа. – 1990. - №10. – С. 67-69
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (25.12.2015)
Просмотров: 461 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]