Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Локалізація навчального процесу на веб-рівень розвитку

Автор: Борисенко Денис Володимирович, аспірант, Українська інженерно-педагогічна академія

 

В умовах все більшого інформаційного навантаження педагогу важливо використовувати різні навчальні засоби, періодично змінювати їх застосування та надавати можливий вибір самому студенту при опануванні нового навчального блоку. Альтернативним додатковим виходом для педагога є створення інформаційно-комунікативних комплексів та мережевих «помічників», перехід на більш сучасні віртуальні навчальні засоби. Зміна форм організації процесу навчальної комунікації між педагогом та студентом, насамперед, перехід до електронного його забезпечення, наштовхує до більш ґрунтовних формацій навчально-методичних моделей. Викладач постійно аналізує нові методологічні надходження, експериментує, розробляє власні та впроваджує практичні якісні освітні продукти. Не можливо на сьогодні залишатися на традиційні базі навчально-методичної підтримки без втрати рівня надання освітніх послуг та недосягнення навчальних цілей. Навчальна новація – це породження конкурентного освітнього ринку надання послуг в умовах сучасної економіки та є невід’ємним компонентом людського розвитку, передачі інформації, її примноження та накопичення.

Кожний вищий навчальний заклад є своєрідною «платформою», на базі якої прослідковується поява нових розробок, їх апробація та практичне застосування, формування власного вузівського «колориту» інноваційного розвитку. Відкритість та доступність освітніх програм створює потенційні можливості для координації викладацького складу та обміну досвідом між видатними діячами, дослідниками та педагогами-новаторами. На сьогодні відбувається будування сучасного інформативного навчального простору та систем програмного забезпечення. Вже більше прослідковується впровадження авторських педагогічних розробок та розгортається активізація широкого залучення інноваційних стратегій освітнього процесу. Даний процес наближається до того, що «персоналізованість» навчання характеризується наданням кожному студенту доступу до автономної навчальної системи. Саме за останньою демонструється майбутній шлях розвитку освітньої сфери, починаючи із загальної освіти і до віщої. Процес отримання знань  буде нагадувати уривки з фантастичних відомих кінострічок про використання специфічного устаткування та швидке інформаційне «насичення». Але це ще поки важко практично реалізувати із-за відсутності таких устаткувань і принципово складно за фізіологічних та психологічних особливостей людини.

Навчання без контакту навчаючого з педагогом поки неможливо і характеризується значною кількістю негативних особливостей освітнього розвитку, в першу чергу, розвитку мови та мислення. Комп’ютер та будь-який інший технічний  засіб не досконалі та не можуть врахувати увесь перелік нестандартного рішення студента, проблемних ситуацій, не володіють «розумом». Авжеж можливо створювати програмовані навчальні програми, але вони не дозволять враховувати нестандартність мислення студента. Тому викладачу потрібно формувати комплексну інформаційно-комунікативну навчальну базу, в якій буде враховуватися усі особливості творчого розвитку студентів та комбінаторні моделі застосування навчальних засобів, налагодження дистанційного та аудиторного контакту студентів з педагогами, розробки нових навчальних методів та технологій, типів навчальних завдань та спеціальних форм взаємодії між суб’єктами освітнього процесу.

Комп’ютер стає активним помічником не лише викладача, а й студента. Навчальна інновація – невід’ємний етап розвитку освітнього процесу, кардинальних змін та покращень [1]. З появою нової веб-підтримки навчального процесу дистанційна форма навчання збагачує свій методологічний компонент та поширює практичне застосування. В арсеналі педагогічного «інструментарію» кожного викладача вищого навчального закладу з’являється широкий набір: традиційних та нових технологій, інформаційних та комунікативних засобів, веб-технологій та сучасних віртуальних комплексів. На педагога покладене вирішальне завдання їх упорядкованого та комплексного застосування, вибудовування власних авторських комбінацій, поєднання різних технологій та засобів, форм взаємодії. Підготовка якісного майбутнього фахівця – це складний освітній  шлях, в процесі якого викладач повинен досконально використати усі можливості педагогічних моделей та технічного оснащення для передачі максимального інформаційного професійного «багажу» знань, сформування професійних умінь та навичок у студента.

 

Література:

  1. Collins A., Halverson R. The second educational revolution: Rethinking education in the age of technology //Journal of computer assisted learning. – 2010. – Т. 26. – №. 1. – pp. 18-27.
  2. Демкин, В. П. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ на основе информационных технологий / В. П. Демкин, Г. В. Можаева // Открытое и дистанционное образование. – 2003. – №. 10. – С. 5-8.
  3. Снопкова, Е. И. Внедрение модели информационно-технологического сервиса методической службы учреждения образования : науч.-метод, рекомендации по использованию опыта инновационной деятельности / Е. И. Снопкова, С. А. Павлинкович, О. А. Суворова; под науч. ред. Е. И. Снопквой. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. - 132 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (21.08.2014)
Просмотров: 517 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 3
3  
Вважаю, що якраз тут необхідний аналіз та робота з іноземною літературою/джерелами (що і автор пробував зробити). Бо нашим педагогам є що у них переймати і чого навчитися.  Адже ми відстаємо від них на років 20. Звичайно, перешкодою стає незнання іноземної мови та небажання «підніматися» на цей новий рівень. Ситуацію в освіті, як на мене,  може змінити лише нове покоління педагогів.

2  
Нравится опыт современных вузов, когда на почту студентам приходят не только методички и дополнительная отсканированная литература, но и даже домашние задания. Вузы, которые отстали от данной системы просто обязаны срочно ее внедрять на свое вооружение.
При этом, начинать продвигать положительные стороны интернета (ведь это не только игры и социальные сети) необходимо со школы: родители должны иметь доступ к табелям школьников, а сами школьники к расписанию уроков и возможности нахождения дополнительной литературы через сайт школы.

1  
Тема актуальна, дослідження чудове. Хочеться додати декілька "але".
При створенні власного веб-сайту деякі навчальні заклади використвують захисну систему (паролі для входу), яка дає педогогам гарантію того, що їхні авторські розробки не будуть темою чиєї-нибудь дисертації. 
Нажаль, не всі наші колеги йдуть в ногу з прогресом. Дехто з консерваторів категорично відмовляється працювати в онлайн-режимі.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]