Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Педагогическая и возрастная психология
Теоретичні аспекти становлення профілактичних заходів комп’ютерної залежності у підлітків
 
Автор: Ніжегородцева Марія Іванівна, аспірантка кафедри теоретичної та консультативної психології Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м.Київ
 
На сьогодні доступ до інформаційних продуктів відбувається легко через комп’ютерну мережу і майже не регламентується правилами та не обмежується по віку. Доступ до всесвітньої комп’ютерної мережі INTERNET зараз є майже в кожному домі. Таким чином створюються сприятливі умови для підлітка через прямий доступ до різноманітної інформації з широким спектром по змісту.
У навчанні школярів все частіше впроваджуються різноманітні інформаційні комп’ютерні технології. Це явище дало змогу відчути учасникам навчального процесу себе вільними інтелектуально, адже за короткий термін часу можна отримати будь-яку потрібну інформацію з будь-якої сфери знання, обмінюватися інформацією з людьми майже з усіх куточків планети. Сучасна молодь та особливо підлітки, опинилися у вільному просторі, знаходячись під впливом некерованих інформаційних потоків.
У сфері інформаційного простору, в психологічній поведінці підлітків виникають проблеми, які пов'язані з формуванням негативної залежності. Одним з основних механізмів такої адикції стало перенесення емоційного відношення підлітків з живих об'єктів на неживі (віртуальні). У віртуальній реальності зростає небезпека деструктивних взаємодій, зокрема, маніпулювання думкою підлітка. Віртуальна реальність витісняє реальне життя, спілкування з однолітками на другий план. Разом з тим, у певної категорії неповнолітніх прогресує зниження здатності до вольового контролю над власною активністю у віртуальному просторі, виникає ціла низка особистих та соціальних негараздів, з’являються труднощі у комунікативній і професійній сферах, соціальна дезадаптація. Такий вид психологічної залежності від віртуального інформаційного середовища отримав назву  «комп’ютерна-залежність».
Аналіз спеціальної літератури показує, що різні аспекти виникнення, структури, динаміки, терапії у подоланні компютерної залежності до цих пір залишаються недостатньо дослідженими. Розробка і апробація різних програм профілактики комп’ютерної залежності серед підлітків, стає усе більш актуальним науковим напрямком.
Велика увага в проблематиці вивчення специфіки взаємодії дітей і підлітків з комп'ютерами присвячена дослідженням М. Коула, С. Пейперта, А.В. Бєляєва, С.Л. Новосьолова, Ш. Текля та інші; дослідженням з вивченя особливостей психічних станів користувача комп’ютера займалися науковці І.Г. Бєлавіна, Дж. Грохол, О.Ю. Дроздов, Т.Ю. Мітельов, Л.В. Подригало, І.В. Тютюнник та інші; питанням комп’ютерної залежності присвячені праці Є.В. Копаєвої,  В.В. Андрієвської, Л.Ю. Юр’євої, Т.Ю. Больбота та багато інших.
Підлітковий вік є одним із найбільш вразливих періодів життя людини. По-перше, для цього віку притаманне прагнення до пізнання всього нового, незвичайного, "почуття дорослості", яке виявляється у гіпертрофованій потребі самостійності, самоствердження, відмові від дитячої "моралі успіху", бажання  копіювати звички і способи поведінки старших, острах відстати від однолітків, здаватися в їхніх очах смішним. По-друге, вікові особливості підлітків характеризуються негативізмом як крайнім проявом реакції емансипації.
Вихід з віртуального простору у реальний світ для залежного підлітка  стає досить складним процесом: він знову стикається з різноманітними неіснуючими явищами, які потім  проявляються у психологічний поведінці: ненависть, зниження настрою, соціальної активності, погане самопочуття тощо. Саме така діяльність підлітків призводить до зростаючих інтенсивних стресових ситуацій, до подолання яких вони не готові та страждають від їх наслідків.
Основний акцент у подоланні компютерної залежності повинен ставитися на заходи первинної, превентивної профілактики, яка є найбільш масовою і ефективною. Вона грунтується на комплексному системному дослідженні впливів, умов та чинників інформаційного простору, на психологічний стан підлітка.
Психологічні основи профілактичної програми у подоланні комп’ютерної залежності повинні бути використаними у навчальному процесі підлітка. Однією з найважливіших цілей сучасної української школи стає формування комп'ютерної грамотності підростаючого покоління. Та все ж сучасні навчальні програми в основному зорієнтовані на когнітивні аспекти подолання комп’ютерної залежності та в малій мірі зосереджені на поведінковий план.
Завданнями ж профілактичної програми по подоланню компютерної залежності повинні стати:
  дослідження рівня комп’ютерної залежності серед підлітків;
  з’ясування факторів, які можуть впливати на прояви адиктивної поведінки та вживання заходів щодо їх мінімізації;
  активізація виховних впливів педагогічного колективу школи;
  задіяння до профілактичної роботи соціальних інститутів;
  створення умов для розвитку творчих здібностей, позитивних соціальних якостей; проведення роботи з батьками учнів;
  організація дозвілля підлітків, яке сприяє позитивному соціальному розвиткові [2, 62].
На наш погляд, створення профілактичних заходів комп’ютерної залежності підлітків може бути ефективним, якщо до такої організації підключаться не тільки освітні установи, а й засоби масмедіа на держаному рівні.
Подолання комп’ютерної залежності можливе за рахунок налагодження систематичного, цілеспрямованого виховного процесу, що передбачає встановлення стосунків підлітка з соціальним оточенням таким чином, щоб комп’ютер займав у ньому не центральне, а відведене йому належне місце – лише як засіб для вирішення певних конкретних життєвих завдань, став помічником, а не самоціллю [1, 224].
Лише цілеспрямована увага всіх інститутів держави, а також суспільства в його громадському розумінні вказаних проблем, дозволить зробити роботу по профілактиці комп’ютерної залежності у підлітків більш ефективною.
 
Література:
1.Вінтюк Ю.В. Узалежнення від комп'ютера: формування і можливості протидії / Ю. Вінтюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки» / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ, 2010. – Вип. 13. – C. 215–226.
2.Максимовська, Н. О. Соціально- педагогічна профілактика комп'ютерної залежності серед підлітків [Текст] / Н. О. Максимовська, Н. В. Дикун // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 56-66.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (14.11.2012)
Просмотров: 638 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
На самом деле, тут больше вина родителей, которые допустили, чтоб их ребенок увлекся виртуальной жизнью, оторвавшись от реальной. Ограничения необходимо ставить не только на времяпровождение за компьютером, но и на посещения определенных сайтов, что довольно легко сделать с помощью программ. Так же, как сказано в конце статьи, необходимо верно организовать досуг ребенка: посещение секций, игры во дворе, чтение книг и т.п. Сам ребенок, конечно, выберет интернет вместо посещения боксерской секции, поэтому только родитель должен подтолкнуть его на верный путь.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]