Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Общая педагогика и история педагогики
Основні тенденції розвитку утилітарної концепції змісту освіти
 
Автор: Жук Оксана Іванівна, аспірантка кафедри педагогіки і гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка
 
На кожному етапі свого розвитку дидактика вирішує проблему вдосконалення змісту освіти і методики навчання відповідно до потреб суспільства. Зміст освіти це система наукових знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей студентів, формування їх світогляду, моралі, поведінки, підготовку до праці і життя. Зміст освіти відповідає на основне запитання дидактики «чого навчати?». Він визначає спрямованість навчального процесу, його характерні пріоритети. Завдання сучасної дидактики полягає в забезпеченні ефективного навчання, підвищення працездатності студентів, продуктивності їхньої праці, розвитку активності, таланту, творчого потенціалу, здібностей до самостійного надбання нових знань, а також у створенні умов для самореалізації.
На формування змісту освіти має вплив теорія дидактичного утилітаризму. Це теорія змісту освіти, основна мета якої, полягає в забезпеченні концентрації уваги на заняттях конструктивного характеру. Дидактичний утилітаризм виходить з пріоритету індивідуальної і суспільної діяльності студента. У США дидактичний утилітаризм має великий вплив на зміст і методи роботи у навчальних закладах. Дж. Дьюї розробив основні положення утилітарної концепції і став засновником теорії дидактичного утилітаризму. Він критикував діяльність «традиційної школи» в тому, що вона не враховувала потреб та інтересів молоді, не готувала до життя. В 1895 році Дж. Дьюї засновує першу експериментальну школу. Основний акцент діяльності школи було зроблено на розвиток активності учнів, яка виявлялася під час проведення практичних занять [2, с. 42].
Утилітарний підхід виявляється у виділенні комплексу знань і вмінь, що спрямовані допомогти людині реалізуватися в житті або в майбутній професії. Розрізняють практичний та духовний утилітаризм. Основоположник практичного утилітаризму Г. Кершенштейнер та його послідовники вважали, що зміст навчання має сприяти оволодінню основами майбутньої професії для подальшої реалізації. Критерієм відбору освітнього матеріалу, на їх думку, повинен слугувати ступінь його практичної значущості в майбутньому житті.
Духовний утилітаризм, основоположником якого можна назвати Г. Спенсера, виявлявся у виділенні системи позитивних наук, спрямованих допомогти людині реалізувати потребу в самозбереженні, у виконанні батьківських, громадянських обов’язків та в отриманні задоволення від життя. Л. Толстой теж відзначав важливість навчальних предметів, що допомагають молоді з’ясувати сенс життя, своє місце серед людей, допомагають стати кращими, чеснішими, справедливішими [3, с.432 ].
Відзначивши позитивне бажання вчених сприяти задоволенню потреб студентів, П. Каптерев вважав духовний утилітаризм шкідливим, оскільки, спираючись у виборі навчальних предметів тільки на їх корисність для молоді, існує небезпека переходу в дидактичний енциклопедизм: «Кожна галузь знання являє собою більшу чи меншу цінність, у кожній науці міститься частинка людського генію; тому шкода викидати з курсу які б то не було знання, все корисно» [1, с. 446].
Таким чином, становлення основних тенденцій розвитку утилітарної концепції змісту освіти проходило в кілька етапів:
I етап зародження теорії дидактичного утилітаризму. Передумови розвитку ідей теорії дидактичного утилітаризму характеризуються негативним ставленням до традиційної теорії і практики виховання. Непорушні до того часу теорії, гербартіанство, спенсеріанство, зазнали змін. Спрямовані переважно на формування культури мислення, ці традиційні концепції передбачали чітке управління педагогічним процесом, відводячи в ньому першорядну роль учителю. Такі установки призвели до надмірного інтелектуалізму повноцінної освіти, спричинили авторитарне втручання в процесс навчання, позбавили учнів самостійності, обмеживши їхню ініціативу регламентуванням.
II етап формування теорії дидактичного утилітаризму. У цей період відбувається формування інноваційних підходів до реформування традиційної системи навчання. Посилюється утилітарність змісту освіти у побудові навчальних програм згідно з вимогами утилітарної концепції. Саме ці ідеї було взято за основу при реформуванні системи освіти у США.
ІІІ етап практична реалізація теорії дидактичного утилітаризму. Реалізація ідей Дж. Дьюї на практиці здійснювалась в 1884 – 1916 рр. у різних школах. За його методикою проводилась робота в дослідній школі при Чикагському університеті. Завдання школи полягало у підготовці учнів до самостійного розв’язування проблем, що виникають, виробленні вміння пристосовуватись до середовища. Увесь навчально-виховний процес зосереджувався на ознайомленні з певними професіями.
Дж. Дьюї започаткував нову педагогічну парадигму, яка базувалася на принципах визнання права кожної дитини на індивідуальний розвиток і цілковиту самореалізацію своїх сил і можливостей; організації навчання шляхом діяльності; розвитку учнівського самоврядування. На практиці це проявилося передусім у відмові від єдиних навчальних планів і програм та введенні системи предметів за вибором; широкому тестуванні учнів з метою вивчення їх навчальних можливостей і визначення програм подальшого навчання, демократизації шкільного життя.
 
Література:
1. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Петр   Федорович Каптерев ; под ред. А.М. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с.
2. Кравцова Н.Г. Нові прогресивні школи США кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.Г. Кравцова // Постметодика. –2002. –№ 4(56). – С. – 42.
3. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Лев Николаевич Толстой. – М. : Педагогика, 1989. – 544 c.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (13.05.2013)
Просмотров: 712 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]