Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Склад земель енергетики в Україні
 
Автор: Вітюк Ірина Ярославівна, здобувач кафедри цивільного та господарського права Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»
 
У сучасних умовах у вітчизняній науковій юридичній літературі відсутні комплексні наукові розробки щодо видів земель енергетики. На наш погляд, зроблено лише окремі спроби щодо класифікації цього різновиду земель. Так, Л.Я. Новаковський землі електроенергетики, які передаються у власність або надаються у користування суб’єктам права власності чи користування, за своїм функціональним використанням поділяє на п’ять груп: 1) земельні ділянки під електрогенеруючими об’єктами; 2) земельні ділянки під об’єктами транспортування електроенергії; 3) земельні ділянки для розміщення електропідстанцій і трансформаторних підстанцій; 4) земельні ділянки для розміщення електротехнічного обладнання; 5) земельні ділянки під адміністративно-виробничими об’єктами [1; 24].
У першу чергу землі енергетики необхідно поділити на види за юридичним класифікатором, який визначений ст. 76 ЗК України [2] та ст. 1 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» [3]. Зокрема, з огляду на ЗК України можна виділити два види земель енергетики: землі під електрогенеруючими об’єктами та землі під об’єктами транспортування електроенергії до користувача. При цьому у ст. 76 ЗК України передбачено і види першої групи земель, тобто земель під електрогенеруючими об’єктами – землі під атомними, тепловими, гідроелектростанціями, землі під електростанціями з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел. Що ж стосується земель під об’єктами транспортування електроенергії до користувача, то їх перелік у ЗК України відсутній. З аналізу ст. 1 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», де визначено перелік об'єктів передачі електричної енергії до даної групи можна віднести землі під повітряними та кабельними лініями електропередачі, землі під трансформаторними підстанціями, землі під розподільними пунктами та пристроями.
До видів земель енергетики відповідно до ст. ст. 1, 6, 8 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» залежно від об’єктів енергетики належать: земельні ділянки під електрогенеруючими підприємствами; земельні ділянки під об’єктами альтернативної енергетики; земельні ділянки під об'єктами передачі електричної та теплової енергії, земельні ділянки під виробничими об'єктами, необхідними для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів; земельні ділянки під об’єктами технологічної інфраструктури об’єктів енергетики, тобто земельні ділянки під виробничими та адміністративними будівлями відповідних підприємств. На думку А. М. Мірошниченка досить дискусійний характер носить остання група земель енергетики, зокрема, адміністративні будівлі, адже за таким принципом земельна ділянка, на якій розташований адміністративний будинок АК «Київенерго» теж належить до земель енергетики, при цьому незрозуміло чим режим такої ділянки відрізняється від режиму ділянки під будь-якою іншою офісною будівлею [4; 522].
Якщо за основу критерію класифікації земель взяти мету використання, то землі енергетики можна поділити на: землі для розміщення об’єктів енергетики; землі для будівництва об’єктів енергетики; землі для експлуатації об’єктів енергетики; землі для обслуговування об’єктів енергетики.
Зважаючи на те, що відповідно до ч. 2 ст. 76 ЗК України землі енергетики можуть перебувати у трьох традиційних формах власності їх можна поділити залежно від форми власності на: землі енергетики, які перебувають у державній власності; землі енергетики, які перебувають у комунальній власності та землі енергетики, які перебувають у приватній власності. Крім того, з огляду на ч. 3-4 ст. 84 ЗК України землі енергетики, які перебувають у державній власності поділяються на землі енергетики виключної державної власності, зокрема, землі атомної енергетики, та землі енергетики державної власності, які можуть передаватись у комунальну чи приватну власність.
Оскільки енергетика як галузь народного господарства охоплює виробництво, перетворення, передачу і використання різних видів енергії з огляду на які поділяється на види, на наш погляд, залежно від сфери енергетики землі енергетики можна поділити на наступні види: землі атомної енергетики; землі електроенергетики; землі теплоенергетики; землі гідроенергетики; землі альтернативної енергетики; землі ядерної енергетики тощо.
Таким чином, класифікувати землі енергетики на види можна за різноманітними критеріями, які як пов’язані з національним земельним законодавством, так і основами законодавства про енергетику в Україні. Невичерпний перелік критеріїв класифікації земель енергетики свідчить про складність та неоднорідність відносин, які виникають у сфері енергозабезпечення в Україні.
 
Література:
1. Новаковський Л.Я. Землекористування енергетики [Текст]: [наук. видання] / Л. Я. Новаковський, М. І. Шквир. – К.: Урожай, 2009. – 240 с.
2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.
3. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів: закон України від 09 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 1. – Ст. 1.
4. Мірошниченко А. М. Земельне право України: підруч. / А. М. Мірошниченко. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 678 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (12.11.2012)
Просмотров: 596 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]