Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право

Деякі проблемні питання застосування відводу судді в господарському процесі України

Автор: Маковецька Анастасія Олександрівна студентка 4 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій об’єктивного розгляду справи. Зазначене пояснюється тим, що при розгляді господарської справи ні в осіб, що беруть участь у справі, ні у присутніх у залі судового засідання не має бути сумнівів в законності, неупередженості  та незалежності судді. Вищезгадані гарантії закріплені в статтях 19, 129 Конституції України, ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та інших нормативно-правових актах.

Актуальною проблемою в сучасних умовах розвитку правової та демократичної держави є недостатня урегульованість відводу суддів в господарському процесі, що в свою чергу, може негативно вплинути на об’єктивність розгляду справи.

Обрана тема достатньо науково розроблена такими науковцями як

В.А. Заєць, В.В. Петрик, І.С.Похиленко, В.Е. Теліпко та інші.

Відвід судді у господарському судочинстві здійснюється відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України. Дана норма вказує, що суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу, якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, а також якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може приймати участі у новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, постанови, прийнятої за його участю, або у перегляді прийнятих за його участю рішень, ухвал, постанов за ново виявленими обставинами. При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід. З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та прокурор, який бере участь в судовому процесі.

Аналізуючи вищевикладене постає питання: «що таке обставини, що викликають сумнів у неупередженості судді?». До таких обставин зокрема можуть бути віднесені наступні випадки: залежність судді від особи, яка бере участь у справі, або її представника; суддею надана публічна оцінка обставин справи, до закінчення її розгляду (виступи в засобах масової інформації тощо); попередня службова діяльність судді або учасників справи;  перебування суддів в родинних стосунках при колегіальному розгляді справи судді, тощо.[4, ст.20]

Після аналізу норм щодо відводу судді, а саме: ст. 18 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 27, 28 Кодексу адміністративного судочинства України, можна дійти висновку, що правове регулювання підстав відводу судді у господарському, цивільному та адміністративному судових процесах здійснено не однаково. Перелік підстав, закріплений у Господарському процесуальному кодексі України є найменш врегульованими порівняно з іншими процесами, оскільки у ньому не передбачено таких підстав для відводу, як участь судді у попередньому вирішенні справи як свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, представника, секретаря судового засідання; як особиста, пряма чи побічна заінтересованість у результаті справи чи перебування в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі. Не чітко визначене і правило недопустимості повторної участі судді у розгляді справи: в цьому виді судочинства це правило обмежене лише випадком, коли рішення, постанова чи ухвала, постановлені за участю судді, скасовані.

Не менш важливоюпрогалиною, на мою думку, є те, що відповідно питання про відвід судді вирішується в нарадчій кімнаті судом у тому складі, який розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. У разі задоволення відводу одному з суддів або всьому складу суду справа розглядається в тому самому господарському суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів. Тобто, суддя сам вирішує питання про власний відвід, а це може негативно вплинути на неупередженість, об’єктивність та незалежність суду.

У відповідності до вищевикладеного пропонується:

  • Доповнити ст. 20 Господарського процесуального кодексу України такими підставами як: участь судді у попередньому вирішенні справи як свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, представника, секретаря судового засідання; особиста, пряма чи побічна заінтересованість у результаті справи; перебування в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі;
  • Роз’яснити, що таке обставини які викликають сумнів у неупередженості судді;
  • Змінити порядок відводу судді, відповідно до якого він не зможе брати участі у ньому.

 

Література:

  1. Господарський процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України - 1992. - №6. - Ст.56
  2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України - 2004. - №40-41. - Ст.492
  3. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України - 2005. - №35-36. - Ст.446
  4. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М.П.//інтернет ресурс//http://pidruchniki.ws/1030081349034/pravo/vidvid_suddi
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Иван155 (22.05.2014)
Просмотров: 590 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Совершенно согласен! Данная формулировка "другие обстоятельства..." не дает должного результата. Срочно требуется расширить данную статью пунктами, указанными автором статьи. Следует составить исчерпывающий перечень обстоятельств, по которым судья автоматически снимается с рассмотрения дела (были случаи, когда приходилось затягивать суд ради отвода заинтересованного судьи).

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]