Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право

Форми механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом

Автор: Кузьмін Дмитро Володимирович, кандидат юридичних наук,  Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом являє собою цілеспрямовану діяльність відповідних суб’єктів по створенню і підтримці необхідного рівня безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Ця діяльність, як і будь-яка інша, неминуче знаходить своє вираження у визначених формах. Форми показують, як і за допомогою чого реалізуються мета, задачі і функції, що стоять перед системою забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Передусім, слід з’ясувати зміст поняття форма. Так, форма (від лат. forma - вид, образ) будь-якого явища – спосіб зовнішнього виразу змісту, відносно стійка визначеність зв’язку елементів змісту та їх взаємодії, тип та структура змісту [1; 103], це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань [4; с. 188-189], видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи; спосіб здійснення, виявлення будь якої дії [8; 617].

Традиційно форми адміністративної діяльності в залежності від породжуваних ними наслідків поділяють на правові і неправові [5; 67]. Такий розподіл цілком прийнятний і до форм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом може бути віднесена до числа правових тільки в тому випадку, якщо в діях, вчинених відповідним суб’єктом, чітко виявляється його юридичне волевиявлення. Правові форми спричиняють юридичні наслідки і можуть бути класифіковані: а) за змістом: правоустановчі і правозастосовчі; б) за цілеспрямованістю: внутрішні зовнішні; в) за способом вираження: словесні і конклюдентні [6]. Л.В. Коваль, Д.Н. Бахрах виділяють такі форми управління, як: прийняття правових актів, укладення договорів і здійснення інших юридично значимих дій. До неправових форм управляння відносять організаційні дії і матеріально-технічні операції [7; 151].

Правотворча форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом полягає у виробленні суб’єктами даного виду діяльності правових норм, правил поведінки, які регулюють різні сторони суспільних відносин, що складаються з приводу забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Тобто з позиції законодавця нормативне правове регулювання при забезпеченні безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом являє собою прийняття органами державної влади нормативних правових актів. Правотворчість являє собою складний процес, який складається з визначених стадій, до числа яких відносяться визначення суспільних відносин, що підлягають врегулюванню правовими нормами; вироблення проекту відповідного нормативно-правового акта, попереднє обговорення проекту; доробка тексту майбутнього акта, внесення в проект змін і доповнень; узгодження тексту з зацікавленими компетентними суб’єктами; прийняття і, якщо це необхідно, затвердження нормативного акту уповноваженим суб’єктом забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом; державна реєстрація; опублікування і вступ у силу нормативно-правого акта; внесення в діючий нормативно-правовий акт змін і доповнень [3; 82].

Правозастосовча форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом – це діяльність суб’єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом з реалізації правових норм у відношенні конкретних ситуацій. Фактично вона полягає в діях уповноважених органів і посадових осіб щодо підведення конкретного факту, що має юридичне значення, факту під відповідну правову норму для прийняття індивідуального акта з метою вирішення на основі правових норм визначених питань і життєвих ситуацій, що виникають у процесі функціонування системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Правозастосовча діяльність містить у собі такі стадії: встановлення суб’єктом правозастосування фактичних обставин справи; вибір правових норм, необхідних для застосування в даній ситуації і їх аналіз (перевірка юридичної чинності, визначення меж дії в часі й у просторі, з’ясування змісту); вирішення справи, виражене в прийнятті індивідуального акта застосування права; виконання прийнятого рішення; в окремих випадках, перегляд рішення. Результатом правозастосовчої діяльності є індивідуальний правовий акт, що не містить у собі правових норм і визначає механізм рішення виниклого питання. Акти застосування права носять обов’язковий характер для всіх суб’єктів суспільних відносин, яким вони адресовані. При цьому, ефективність і якість подальшого виконання таких актів істотно впливає на функціонування різних підсистем і всієї системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Правозастосування здійснюють як правило, суб’єкти державної системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема органи виконавчої і судової влади.

Неправові форми забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, як відзначалося, не спричиняють юридичних наслідків і найчастіше є наслідком здійснення правових дій, тобто їх застосовують на підставі вже існуючих правових актів, договорів і документів, що мають юридичне значення. Як правило, їх розділяють на дві групи: організаційні заходи і матеріально-технічні дії [2; 215]. Здійснення тих або інших дій, які не тягнуть за собою юридичних наслідків, залежить від конкретного суб'єкта суспільних відносин, що складаються у цій сфері, його компетенції, завдань і цілей. Однак, на відміну від правових, останні можуть застосовуватися як державними, так і недержавними суб'єктами забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Отже, на основі дослідження, проведеного в даному підрозділі, можна зробити висновок, що діяльність державних і недержавних суб'єктів, пов'язана із пасажирськими перевезеннями, виявляється в різних формах. Під формою забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом необхідно розуміти зовнішній вияв впливу суб'єкта на відповідний об'єкт із метою підтримки безпечного функціонування даної транспортної системи.

 

Література:

  1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : підручник/ Заг.ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондатьева. – К., 1995. – 177 с.
  2. Битяк Ю.П. Адміністративне право України / Ю.П. Битяк. – X. : Право, 2000. – 245 с.
  3. Забарвний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право Украни: навчальний посібник / Г.Г. Забарвний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – К., – 2003. – 212 с.
  4. Ківалов С.В. Адміністративне право України: підручник / С.В. Ківалов. –Одеса : „Юридична література”, 2003. – 893 с.
  5. Коваль Л.В Адмістративне право України: курс лекцій / Л.В. Коваль. – К. : „Основи”, 1994. – 154 с.
  6. Копан В.О. Організаційні і правові проблеми управління державною пожежною охороною України. Автореф.дис… канд. юрид. наук / В.О. Копан. – К., 1997. – 20 с.
  7. Словник іншомовних слів / С.М. Морозов, Л. М. Шкарапута (уклад.); Є.І. Мазніченко (ред.). – К. : Наук. думка, 2000. – 624 с.
  8. Словник української мови. Т.X. Т-Ф. /за редакцією Л.Л. Гумецької. – К. : „Наукова думка”, 1979. – 738 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (23.04.2015)
Просмотров: 544 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]