Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 28.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Германские языки

Роль українських запозичень в англійській мові

Автор: Карасова Д.А., студентка 2-го курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

 

Ключові слова: запозичення,мова, регіоналізм, реалія, діаспора,

соціополітичне явище.

Мова– динамічне явище, яке постійно змінюється та розвивається. На певних етапах свого розвитку для неї є неминучим контакт з іншими мовами внаслідок різних соціальних причин[5].

Вплив однієї мови на іншу може стосуватися різних її сфер: граматики, орфографії, синтаксису. Проте, найчастіше впливу піддається саме лексичний склад мови. Проблема іншомовних запозичень сьогодні є темою багатьох наукових робіт.

Запозичення – цепроцес, у результатіякого у мовіз'являється й закріплюєтьсяпевнийіншомовнийелемент. Ценевід'ємнаскладовачастина функціонуванняісторичноїзмінимови та одне з основнихджерелпоповненнясловникового запасу[4].

Запозичення в мовах– одинізнайважливішихчинниківїхрозвитку. Процесзапозиченнялежить у самійосновімовноїдіяльності.

О.О. Потебня зазначав, що процес запозичення носить творчий характер. Він стверджував: "Запозичуватицеозначаєбрати для того, щоб у тебе буламожливість внести в скарбницюлюдськоїкультурибільше, ніжотримувати"[6].

Англійська мова належить до тих мов, які мають велику кількість слів-запозичень. Протягом свого історичного розвитку безпосередньо або опосередковано вона взаємодіяла з величезною кількістю мов. Українська моватакож знаходиться серед тих мов, що зробили певний внесок до її словникового складу.

Статтюприсвяченоактуальним проблемам українськоїтермінології в англійських словниках, зокремасловам, які були запозичиними. Запозичення із слов’янських мов не надто численні в англійській мові. Це пояснюється тим, що зв’язки між народами встановилися досить пізно, лише у XVIст., і спершу мали обмежений характер.У XVIст. з’явилися перші запозичення з української мови, наприклад, слово Cossack. Хоча В. Аракін відносить його до запозичень із російської мови, але походить це слово з української.Cловоcossack, яке довгий час функціонує в англійській мові, лише нещодавно утворило похідне cossakhood для відображення поняття "козацтво"[3].

Ю. Зацний наголошує, що активне запозичення українських слів почалося у другій половині ХХ ст. і продовжилося після здобуття Україною незалежності. Він пише: "Слово Rukh ще наприкінці 80х перетворилося на інтернаціоналізм, у той же період для позначення гласності почало функціонувати слово hlasnist, в 90і роки в багатьох мовах знайшли поширення слова для позначення українського парламенту (VerkhovnaRada), грошових одиниць (karbovanets, hryvna)"[2].

Із розвитком української держави та політичними процесами, які відбуваються у ХХІ ст., з’являються нові поняття та лексичні одиниці для їх відбиття. Багато українських запозичень появилися в англійській мові після подій 2004 року (в тому числі, theOrangeRevolution). Оскільки українська криза 2013 – 2014 року широко висвітлюється світовими ЗМІ, то вживання нових запозичень являється очевидним. Проте сфера політики і суспільних відносин  лише одна з кількох семантичних груп українських запозичень в англійській мові.

Українських запозичень в англійській мові є небагато.До історичної лексики відносимо слова, які були запозичені у певний історичний період для позначення тогочасних реалій і збереглися в англійській мові дотепер. Серед них такі слова: kobzar, chumak, kurgan, Holodomor, та серед запозиченнь повсякденного вжитку є такі: hopak, pysanka, baba, zabava, Malanka.

Побутова українська лексика в англомовному середовищі вживається, в основному, представниками української діаспори.

Але соціально-політична ситуація на Україні породила низку нових слів, які стали сучасними запозиченнями в англійській мові: Maidan, PravySector, Sotnia, Separatist ,Donbas.

Аналізуючи роль українських запозичень в англійській мові можна зробити певні  висновки, що такі події, як Помаранчева революція 2004 року та політична криза 2013-2014 років значною мірою сприяли входження української лексики до вокабуляру англійської мови.Але, нажаль, не зважаючи на те,  що більшість українських запозичень міцно закріпилися у словниковому складі англійської мови, сфера їх вживання залишається досить вузькою. Переважна більшість із них використовується  лише представниками української діаспори для позначення реалій, що безпосередньо стосуються української історії, державності, культури, політики, економіки та побуту.

 

Література:

1.Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. пособие для студентопед. интов по спец. № 2103 "Иностр. яз.".  М.: Просвещение, 1985.  256 с.

2.Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови.  Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998.  431 с.

3.Запозиченняізслов’янськихмов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.com.ua

4.Зеніна А. — Лінгвістичнаприрода запозиченняу співвідношенні з поняттями неологізм та інновація. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litmisto.org.ua

5.Запозичення в англійськіймові. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.0gn.ru/anglijskij/leksichne_zapozichennya.php

6.Філософсько-лінгвістичні погляди ОлександраПотебні. – [Электронный ресурс]. – http://www.dis.kiev.ua/data/Pravopys_2007.pdf

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (21.07.2015)
Просмотров: 574 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]