Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Германские языки

Метафоризація пуристичного дискурсу

Автор: Ярич М. В., аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Пуризмом доцільно вважати напрям у мовній політиці, що спрямований на усунення з мови іншомовних елементів, особливо у лексиці, синтаксисі, словотворі. Різного роду метафори, такі як, “МОВА−ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ”, “МОВА−ІНСТРУМЕНТ”, “МОВА−АРТЕФАКТ” і т. д. наповнюють пуристичний дискурс. Метафора є важливим механізмом, що допомагає нам категоризувати навколишню дійсність (розподіляти різні об'єкти за категоріями, згідно з нашим досвідом). Відбувається це наступним чином: нова для нас сфера (як правило, це абстрактні поняття, наприклад, мова) розглядається через призму іншої, уже відомої нам галузі конкретного змісту (наприклад, людського організму). Ці області, відповідно область−джерело і область−мета, не обов'язково пов'язані безпосередньо по своїй суті (наприклад, не пов’язані устрій суспільства і будова мови). Однак особливість пуризму полягає в тому, що пуристи мають на увазі наявність такого зв'язку, тобто, перехід від мовних проблем до проблем суспільства здається їм цілком логічним і не вимагає пояснення. Цілком ймовірно, що такий зв'язок існує і в свідомості народу, є культурно обумовленим і входить в систему загальноприйнятих концептуальних метафор, таких, як “ЧАС−ГРОШІ” чи “ЛЮБОВ−ПОДОРОЖ”, що описані в роботах Дж. Лакоффа і М. Джонсона [2, 34]. У цьому випадку вивчення таких метафор може багато що сказати досліднику про особливості картини світу даного етносу. Однак, іноді метафори спеціально створюють для того, щоб штучно закріпити зв'язок між двома поняттями в свідомості людей (такий спосіб маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, в рекламі). Говорячи, наприклад, що мова “хворіє” або “помирає”, ми формуємо в свідомості людей уявлення про мову як про живу істоту, яка може хворіти або навіть вмирати, якщо за нею неправильно доглядати. Таким чином, пуристи апелюють до вічних цінностей, таких як “життя” і “смерть”, “добро” і “зло” (співпадіння ціннісних установок пуристів з цінностями більшої частини суспільства є запорукою успіху пуристичної діяльності). Крім того, метафори зосереджують свою увагу на обраних аспектах порівняння. Наприклад, метафора “МОВА−ІНСТРУМЕНТ”, яка припускає, що мова є знаряддям комунікації, звертає нашу увагу, в першу чергу, на функцію інструментів, а не на матеріал, з якого вони виготовлені. Таким чином, метафори обмежують наше бачення дійсності: вони концентрують нашу увагу на якихось певних характеристиках об'єкта, замовчуючи при цьому про інші, можливо, істотні для сприйняття [1, 32].

Є. Батістелла виділяє п’ять видів метафор, які найбільш часто використовують пуристи для створення образу англійської мови: “МОВА−ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ”, “МОВА−АРТЕФАКТ”, “МОВА− ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ”, “МОВА−НАЦІЯ”, “МОВА−ДУМКА” [3, 157].

Прикладами вживання метафори “МОВА−ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ” можуть служити назви книг “Stop Murdering the Language” (“Перестаньте вбивати мову”), “Who killed Grammar?” (“Хто вбив граматику?”). Вона є загальновживаною для багатьох народів, оскільки людині властиво персоніфікувати об’єкти, що її оточують [1, 33].

Метафора “МОВА−АРТЕФАКТ”, з одного боку, створює уяву про мову як про об’єкт граматичного мистецтва, який є великою цінністю, доступною тільки обраним. З іншого боку, метафору можуть вживати для того, щоб показати подібність мови з інструментом  (інструментом спілкування), який потрібно правильно використовувати. Наприклад, вислів “standard language” (“стандартна мова”) є метафорою, яка викликає асоціації з існуючими стандартами часу, міри і ваги.

Порівняння мови з грошовим капіталом можна реалізувати в багатьох аспектах. Наприклад, англійські пуристи в XVI ст. виступали проти запозичення слів іноземного походження, кажучи, що запозичення призводить до банкрутства. Таким чином, метафора “МОВА− ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ” міцно закріпилася в свідомості англомовних народів і не є винаходом сучасних пуристів [1,34].

Метафору “МОВА−НАЦІЯ”, яка передбачає наявність безумовного зв'язку між мовою і її носіями, також можна віднести до розряду загальновживаних метафор. Те, що мова виступає в якості символу нації, не дивно, адже він є охоронцем етнокультурної традиції; крім того функція об'єднання є однією з основних функцій літературної мови, тому, дуже часто ця метафора використовується при розповсюдженні націоналістичних поглядів.

Метафора “МОВА−ДУМКА” є ще одним доказом того, що в свідомості людей існує міцний зв'язок між образом мови і образом народу, що нею розмовляє. Згідно з цією метафорою, мова є віддзеркаленням думок і характеру її носіїв. Крім того, розмовляючи чужою мовою, ми засвоюємо чужі цінності [1,35].

Отже, метафоризація є одним з основних джерел мовного розвитку, яка допомагає створити яскраві образи, співставляючи різні поняття. Пуристи порівнюють мову з різними об’єктами, підкреслюючи її важливість у суспільстві і у нашому житті.

 

Література:

1. Жукова Л. С. Образ родного язика в картине мира современніых англичан / Л. С. Жукова. –  Москва : Институт языкознания РАН, 2013. – 184 с.

2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ./ Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

3. Battistella E.L.  Bad Language. Are Some Words Better than Others? / E. L. Battistella.−N. Y. : Oxford Univ. Press, 2005.− 230 p.

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (19.06.2014)
Просмотров: 589 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.5/2
Всего комментариев: 1
1  
Що автор розуміє під терміном "дискурс"? Якщо він дотримується традиційного визначення "дискурс - це мовлення, занурене у життя", то чому він не наводить прикладів з життя? Кому належать обрані для ілюстрацій метафори? Хто і коли їх висловив? У якому контексті? Чому читач повинен сприймати на віру твердження про яскравість наведених прикладів, котрі, вийняті з контексту, зовсім не справляють зворушливого враження.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]