Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Германские языки

Запозичення з латини в сучасній німецькій мові

Автор: Д’якова Ганна Сергіївна, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 

Іншомовний вплив є феноменом, котрий виступає у всіх культурних мовах: не існує жодної мови в світі, яка б зовсім не мала запозичень. Запозичення є природнім процесом, який є ознакою життєдіяльності певної мови. Запозичена лексика відбиває факти етнічних контактів, соціальні, економічні й культурні зв’язки між мовними колективами.

Історія німецької мови є водночас історією впливу з боку іноземних мов. Порівняно з впливом англійської, романських, слов’янських мов вплив латини на німецьку мову є давнім явищем [ 1, с. 137-141].

Так, в германських мовах є великий пласт найдавніших латинських запозичень, що відносяться до різних предметних сфер. Наприклад, німецьке слово der Arzt «лікар» походить з латинської archiater (з грецької, букв.«Головний лікар»), das Kreuz «хрест» з лат. crucem, die Tafel – з лат. tabula, schreiben з лат scribere.

Вагому роль відіграє класична латина в епоху Відродження, коли гуманісти проявляли величезний інтерес доантичності і коли письменники, користуючись латиною, намагалися наслідувати античні зразки,особливо мову Цицерона. Латинська мова стає в цей період важливим засобом між народногокультурного і наукового спілкування [2, с. 177-180]. До ХVІІІ ст. латина залишалася мовою дипломатії і міжнародною мовою науки, що сприяло проникненню відповідної латинської лексики в західноєвропейські мови, в тому числі і німецьку.

У наш час латина відіграє важливу роль у медицині, системі гуманітарної освіти, при вивченні сучасних романських мов та їх історії [4, с. 25-27].

С. В. Кійко зазначає, що опис запозичень із латинської мови зводиться в основному до оцінки їхньої ролі в розвитку німецької мови, при цьому поза увагою залишаються семантичні, морфологічні, стилістичні та частотні особивості латинізмів [1,2].

Наше дослідження має на меті розглянути існуючі класифікації латинських запозичень у німецькій мові.

С.В. Кійко розрізняє чотири типи латинських запозичень: 1) засвоєння – запозичення з латини, які повністю пристосувалися до вимови, написання, граматики німецької мови: der Juni, die Ferien; 2) власне запозичення, які за способом вимови та орфографією відрізняються від суто німецьких слів: die Althee, das Komma; 3) варваризми – слова, в яких адаптація щойно почалася або ще не починалася: der Dekurio, die Ecclesia; 4) слова з цитат, власні назви тощо, які використовуються лише в певній ситуації або статтях: die Afrikanah, die Rezepisse.

С.В.Кійко пропонує власну класифікацію іменників, яка базується на згаданому вище розподілі слів [3].

1. Люди: der Adjazent, der Donator, der Paterfamilias, der Indianer, der Advokat,der Testator, das Abdomen, das Zerebrum та ін.

2. Навколишній світ: die Eruption, der Boreas, der Pegasus, die Salpe, der Bison, die Erika, der Rosmarin тощо.

3. Природні речі (предмети, матеріали природного походження, не створені людиною): derAmethyst, der Marmor, das Plumbum та ін.

4. Штучні речі (предмети, матеріали, створені людиною): das Diadem, die Tunika, das Monument, , das Emitron, der Generator, der Torpedo та ін.

5. Місце дії : die Region, die Station, das Territorium, die Aula, das Domizil, das Mausoleum, der Hippodrom, der Labyrinth та ін.

6. Особливості живих і неживих об’єктів: die Apаthie, die Pietat тощо.

7. Дії, вчинки, процеси: die Allegation, die Enumeration та ін.

8. Абстракції на позначення: der Affekt, die Einbildungskraft, das Echo;

9. Держава: die Deklaration, die Diktatur, die Charta та ін.

10. Наука, види мистецтв: die Ethik, die Metrik, die Philologie, та ін.

11. Власні назви країн, місцевостей: Austria, Israel, das Elysium та ін.

12. Мова і мовлення: der Dialekt, das Epos, das Poet та ін.

13. Час: der Dezember, die Ferien, der Juni, das Stadium та ін.

14. Символи: das Amulett, der Exodus, das Schema та ін.

15. Міра: der Dezem, der Grad, das Minimum та ін.

16. Форма: das Fragment, der Komplex, das Qudrat тощо.

17. Спеціальна лексика: das Debet, das Dekokt, das Praputium  тощо.

За результами поділу найбільш об’ємною групою іменників виявилися терміни і професіоналізми, а найменша кількість латинізмів зафіксована в групі "Власні назви країн, місцевостей".

Проблема запозичення лексики в німецькій мові актуальна й потребує подальшого дослідження в майбутньому. Перспективним вважаємо дослідження латинізмів з точки зору їх типології (кальки, лексичні, семантичні, словотвірні та зворотні запозичення).

 

Література:

  1. Бах А. История немецкого языка [Текст] : Пер. с нем. / А. Бах. - 3-е изд., стер. - М. : Едиториал УРСС, 2005. - 344 с
  2. Гухман М. М.. История немецкого литературного языка IX-XV вв. [Текст] : монография / М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк ; Академия наук [АН] СССР. Институт языкознания. - Москва : Наука, 1983.– С. 177-180.
  3. Кійко С. В. Запозичення з латини в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] /С. В. Кійко // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45) ]. – Режим доступу до документу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2009_45/19_45.pdf
  4. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики [Текст] / В. В. Левицкий. – Киев: УМК ВО. – 1989. – 155 с.

 

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (22.03.2014)
Просмотров: 940 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 4.5/2
Всего комментариев: 3
2  
Из перечисленных латинизмов - большинство интернационализмов, они есть и в других европейских языках. Я бы конкретнее остановилась на группе грамматических терминов. Не совсем понятна позиция автора статьи. Что будет исследоваться? Будет ли введена новая какая-то классификация латинизмов? Что это даст науке?

1  
Я вважаю, що все пішло з Античності. Це той період, в історії людської цивілізації, коли відкривалися найважливіші  відкриття: в науці, культурі, мистецтві. І вплив латині відчувається в кожній європейській мові, науковій термінології. Думаю доцільніше вивчати не момент запозичення, а саму латинську мову. Це би підняло наш світ на новий рівень цивілізації.

3  
Шановна Tatylia, що Ви пропонуєте вивчати в латинській мові і що це дасть сучасному мовознавству?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]