Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Вплив використання нетарифних заходів на розвиток міжнародної торгівлі
 
Автор: Іваннікова В.А., студентка 4 курсу Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Київ, Україна
 
Науковий керівник: Батрименко В.В., к.е. н.,доцент кафедри світовогого сподарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Київ, Україна
 
Незалежно від цілей застосування нетарифних заходів, вони можуть здійснювати істотний обмежувальний вплив на міжнародну торгівлю. По-перше, будучи номінально не дискримінаційними, нетарифні заходи де-факто можуть виявлятися дискримінаційними по відношенню до торгівельних партнерів (особливо до країн, що розвиваються), оскільки, вони не завжди можуть відповідати вимогам нетарифних заходів (недостатньо розвинені технології виробництва, слаборозвинена інфраструктура тощо).
По-друге, нетарифні заходи найчастіше застосовуються до тих товарних груп, які відіграють особливо важливу роль в експорті країн, що розвиваються. Таким чином, загальний обмежуючий вплив нетарифних заходів на системному рівні може бути спрямований проти країн, що розвиваються, особливо країн з низьким рівнем доходу та найменш розвинені країни.
У середньому ступінь впливу нетарифних заходів, що обмежують доступ до ринків, більш ніж у два рази вище, ніж у тарифів. Якщо розглядати країни з низьким рівнем доходу, то необхідно зазначити,  що загальне обмеження доступу до ринків обумовлено саме структурою експорту цих країн, де домінують сільськогосподарські товари, до яких застосовується більше обмежень.
З усіх нетарифних заходів країни, що розвиваються найчастіше стикаються з ТБТ та СФС заходами. Зважаючи на характер цих заходів, вони найчастіше застосовуються до сільськогосподарської продукції, особливо до продукції тваринного походження.
Внаслідок цього понад 60% продовольчих товарів охоплюються щонайменше одним з видів СФС. Хоча ТБТ охоплюють набагато ширший спектр товарів і зачіпають різні галузі економіки, все ж вони найчастіше використовуються в галузях, які відіграють ключову роль в експорті країн, що розвиваються (наприклад, текстильна промисловість). Отже, передвідвантажувальна інспекція та заходи контролю за цінами частіше застосовуються щодо сільськогосподарської продукції, текстильних виробів тощо. Разом з тим нетехнічні заходи, такі як кількісні обмеження, як правило, у різному ступені впливають на всі галузі економіки.
Емпіричні дані щодо впливу внутрішнього регулювання у сфері послуг  на торгівлю вкрай обмежені. Внутрішнє регулювання, яке знижує конкуренцію, негативно позначається на двосторонній торгівлі. У свою чергу, дані з фінансового сектора, показують, що внутрішнє регулювання, спрямоване на забезпечення відповідних стандартів, має позитивний вплив на торгівлю.
Варто зазначити також той факт, що застосування СФС та ТБТ заходів впливає не тільки на обсяг торгівлі між країнами, а також на кількість країн, з якими вони співпрацюють. На підвищення обсягів торгівля також впливають такі механізми, як зближення міжнародних стандартів, гармонізація та взаємне визнання. Отже, ці механізми можуть обмежувати негативні наслідки нетарифних заходів. Вживання заходів з гармонізації є передумовою до збільшення присутності малого та середнього бізнесу на ринку.
Крім того, як було зазначено в минулому році у WorldTradeReport, останнім часом виникає загроза виникнення ефекту «замикання». Що відносно зменшить відкритість економіки.
Згідно з попередніми даними ЮНКТАД, за останні десять років регулятивні заходи стали використовуватися набагато активніше. У період з 1999 по 2010 рік використання нетарифних заходів в цілому зросло, причому найбільше збільшилося використання технічних заходів (СФС і ТБТ), які в 2010 році застосовувалися по відношенню до приблизно половини товарів. Використання інших видів нетарифних заходів, таких як передвідвантажувальна інспекція та заходи захисту торгівлі, також суттєво зросло.
Таким чином, беручі до уваги, значне поширення нетарифних заходів, а також заходів регулювання, необхідно застосовувати ефективні механізми для подальшого розвитку міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативного та деформуючого впливу на торгівлю.
Хоча застосування деяких видів нетарифних заходів може бути скорочено або скасовано в односторонньому порядку, домогтися скасування багатьох інших досить складно, оскільки вони вводяться для захисту законних інтересів (наприклад, для захисту прав споживачів). Виходячи з цього, можна зробити висновок, що загальна мета повинна полягати скоріше в реформуванні та гармонізації нетарифних заходів з ціллю їх використання з мінімальними негативними наслідками.
На національному рівні раціоналізація застосування нетарифних заходів повинна бути спрямована на зменшення їх несприятливих наслідків і підвищення конкурентоспроможності компаній, що беруть участь у міжнародній торгівлі. На практиці будь-яке введення, реформування та застосування нетарифних заходів повинно бути націлене безпосередньо на усунення збоїв ринкового механізму в цілях мінімізації їх деформуючого впливу на економіку і торгівлю.
На багатосторонньому рівні раціоналізації нетарифних заходів, особливо гармонізації СФС та ТБТ, приділяється багато уваги. Ключовим аспектом є те, що спрощенню процедур торгівлі могли б сприяти узгоджені на міжнародному рівні та розроблені на основі наукових знань стандарти, які б дозволили привести у відповідність до єдиних вимог виробничі процеси в різних країнах. На ділі гармонізація стандартів повинна призвести до скасування багатьох торговельних обмежень, оскільки в цьому випадку процеси виробництва не доведеться підлаштовувати під вимоги окремих експортних ринків. Разом з тим через величезну кількість юридично закріплених регулятивних норм в різних країнах їх гармонізація є тривалим і складним процесом.
 
Література:
1.WorldTradeOrganization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/
2.WorldTradeReport 2012, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (12.11.2012)
Просмотров: 633 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]