Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Недобросовісна конкуренція в сучасному суспільстві
 
Автор: Килівник Ірина Сергіївна, аспірантка, Національний авіаційний університет
 
Конкуренція один із головних елементів функціонування ринку,  повноцінний ринок можливий уразі змагання за споживачів. Ринкова економіка це багатокомпонентний механізм. Добросовісна конкуренція є центром системи ринкового господарювання; сприяє стимулюванню науково-технічного прогресу та раціональному використанню ресурсів.
Прагнення підприємства в отриманні конкурентних переваг без додаткових фінансових чи інтелектуальних затрат, інновацій чи покращення якості товарів чи послуг, стає причиною появи недобросовісної конкуренції, яка завдає шкоди не тільки діловій репутації підприємства проти якого вона була направлена, а й споживачам, іншим конкурентам і суспільству загалом.
Одним знай поширеніших фактів недобросовісної конкуренції є поширення не правдивої інформації, а саме повідомлення неправдивої, неповної або не уточненої інформації шляхом нечіткістю формулювань або приховуванням окремих фактів, що можуть вплинути на поведінку партнерів, інвесторів і споживачів.
Недобросовісною і незаконною вважається будь-яка поведінка чи комерційна практика, яка вводить в оману чи будь-яким іншим чином суперечить звичаям доброї торгівельної практики і такі, що мають місце у відносинах суб’єктів комерційної діяльності з клієнтурою [1, 3].
Конкретний перелік дій, які можуть характеризуватися як недобросовісна конкуренція в законодавстві України невичерпний. Вітчизняні нормативні акти містять також їх уточнюючу кваліфікацію, що є вимогою практики. Серед дій, пов’язаних із дискредитацією конкурента та досягненням в результаті цього неправомірних переваг у конкуренції названо наступні: дискредитація конкурента; купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; порівняльна реклама; схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця); схилення господарюючого суб’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом; схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника); підкуп постачальника.
Значна кількість актів недобросовісної конкуренції пов’язана з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності, такі як торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо. Серед них зокрема: копіювання зовнішнього вигляду виробу; неправомірне використання товару іншого виробника; неправомірне використання чужих рекламних матеріалів, позначень, упаковки [2, 157].
Процедура визначення наслідків в результаті недобросовісної конкуренції можна розділити на три етапи:
1.Попередня аналітична робота та збір необхідних даних – даний етап є одним з найбільш важливих. Необхідно визначити за яких умов був здійснений факт недобросовісної конкуренції:  чи було дана ситуація визнана умисним нанесенням шкоди чи виникла в результаті без діянням правовласника чи він виник внаслідок специфіки ринку.
2.Проведення ситуаційного аналізу та виявлення можливих наслідки від факту недобросовісної конкуренції, а саме: які права правовласники постраждати; які активи понесли збитки; упущена вигода; якими можуть бути витрати по відновленню прав. На даному етапі експерту необхідно детально дослідити не тільки негативні наслідки, які вже проявилися, а й ті, які можуть виявитися потім.
3.Підготовка експертного висновку.  Експертний висновок повинен докладно розкрити причино – наслідковий зв'язок між фактом недобросовісної конкуренції  на понесеними збитками правовласника.
Ділова репутація і власний комерційний досвід потребують постійної уваги і надійного захисту. Оскільки, перш за все від фактів недобросовісної конкуренції страждає ділова репутація підприємства. Ділова репутація – це цілісне переставлення учасників ринку про суб’єкт господарювання. Позитивна ділова репутація є одним з головних критерій досягнення фірмою конкурентоспроможності – сталого та довгого комерційного успіху, оскільки надає позитивний вплив на партнерів, інвесторів, клієнтів, співробітників.
В залежності від репутації підприємства наслідки від факту недобросовісної конкуренції можуть бути різним. Для підприємств з твердою репутацією збитків може не бути взагалі чи вони будуть зовсім не значними оскільки споживачі та партнери адекватно приймуть компрометуючу інформацію.
Підприємство з середньою репутацією може понести середні збитки. Оскільки не постійні  споживачі та партнери торгової марки, маючі в перевазі одну чи декілька підприємств на фоні факту недобросовісної конкуренції передати перевагу конкуруючій фірмі.
Підприємство з низькою чи не сталою репутацією може зовсім втратити прихильність споживачів та партнерів.
Про актуальність боротьби з недобросовісною конкуренцією свідчить те, що серед рішень про застосування передбаченої законом відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, прийнятих Антимонопольним комітетом України у 2009-2010 рр., 8% стосуються саме недобросовісної конкуренції.  У 2010 р. кількість випадків недобросовісної конкуренції, стосовно яких АМКУ прийняв рішення щодо притягнення правопорушників до відповідальності, збільшилася порівняно із 2009 р. у 1,6 разу - із 170 рішень до 286.
При цьому у 2010 р. рішення про застосування відповідальності стосовно порушень ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", а саме притягнення до відповідальності порушників за дії, що суперечать правилам, торговим та чесним звичаям у підприємницькій діяльності, становили лише 5% від загальної кількості виявлених порушень, що стосуються саме недобросовісної конкуренції [3].
Отже, на сьогоднішній день для економіки держави необхідні  заходи направлені на захист проявів недобросовісної конкуренції, оскільки вона впливає на господарську практику і перешкоджає відкритості товарних і фінансових ринків. Тому, на державному рівні повинен бути задіяний комплекс заходів, націлений на унеможливлення недобросовісної конкуренції.
 
Література:
1.Recueil systematique du droit federal (RS) [Електронний ресурс  — Режим доступу: http:// www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html.
2.Джуринський О.. Поняття та основні ознаки недобросовісної конкуренції / Джуринський О. // Університетські наукові записки. – 2009. - № 3 (31). -  с. 155-161
3.Шкляр С., Анохіна Н. Захист від недобросовісної конкуренції: особливості застосування / Шкляр С., Анохіна Н.// Правовий тиждень – 2011. - № 36-37. [Електронний ресурс – Режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2011-09-26/2468643.htm ]
n{�rfPv����i-language:UK'>Електронний ресурс – Режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2011-09-26/2468643.htm ]

Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (18.02.2013)
Просмотров: 566 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
2  
Я согласна, рекламма  сильно влияет на недобросовесную конкуренцию

1  
В странах СНГ недобросовестная конкуренция практически никак не пресекается, в отличии от Европы (ЕС). Даже в самом законодательстве про недобросовестную конкуренцию (как и злоупотребление своими правами) практически не говорится, что приводит к угнетению более слабого бизнеса гигантами-корпорациями.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]