Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 24.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
ВНЗ як стратегічний бізнес-партнер наукомісткого підприємства
 
Автор: Ван Тао, здобувач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет
 
Підприємствам, що динамічно розвиваються, для їх успішної діяльності по виходу на світові ринки складної наукомісткої продукції необхідний інноваційний технологічний прорив. У зв’язку з цим набули актуальності та особливої важливості конкурентні переваги підприємства, що базуються на пошуку нових типів і моделей бізнес-партнерських відносин та побудові нового типу угод в умовах зростання наукомісткості його виробництва.
Ключовим питанням розвитку довготривалих відносин між партнерами є максимізація цінності цих відносин для кожної зі сторін, тобто створення взаємовигідних партнерських угод. Партнерські відносини можуть зробити ще одну добру справу - узгодження стандартів. У такому контексті одним з перспективних способів забезпечення успішної конкурентної позиції сучасних підприємств визнається їх партнерська взаємодія в форматі стратегічного союзу (альянсу). У сучасній динамічній економіці стратегічні альянси дозволяють бізнесу створити конкурентну перевагу за рахунок доступу до ресурсів і здібностям партнера, таким як ринки, технології, капітали і люди. Створення команди дозволяє обом сторонам синергічно збільшити свої ресурси і здібності, і за рахунок цього рости і розширюватися швидше і ефективніше.
Одним із видів новостворених стратегічних альянсів є, на думку багатьох дослідників, стратегічне партнерство «вуз-виробничі підприємства».
Довгострокове стратегічне партнерство «вуз-виробничі підприємства» може мати на увазі різні моделі взаємодії. Цеі цільова підготовка, та перепідготовка спеціалістів по затребуваним професіям, і реалізація технічних, дослідницьких і виробничих завдань з залученням провідних викладачів та студентів, і спільна розробка стандартів і програм в області професійної освіти та перепідготовки,
що задовольняють як поточним запитам економіки, так і перспективним напрямкам розвитку. Тим не менш, в кожному конкретному випадку договір про стратегізацію партнерства повинен формуватися, виходячи з двосторонніх інтересів, створюючи комплексну програму взаємодії диполя «вуз виробниче підприємство», що може змінюватися і коригуватися в міру зміни зовнішніх умов.
що задовольняють як поточним запитам економіки, так і перспективним напрямкам розвитку. Тим не менш, в кожному конкретному випадку договір про стратегізацію партнерства повинен формуватися, виходячи з двосторонніх інтересів, створюючи комплексну програму взаємодії диполя «вуз виробниче підприємство», що може змінюватися і коригуватися в міру зміни зовнішніх умов.
Університети забезпечують себе доходами і новими ідеями зі сфери бізнесу, що допомагає їм проводити наукові дослідження при підготовці студентів. Бізнес може надати навчальному закладу зворотний зв’язок щодо готовності випускників до успішної професійної діяльності, зорієнтувати систему підготовки майбутніх спеціалістів на формування актуальних для сучасного ринку праці професійних компетенцій. Співпраця базується на довгострокових договорах і комплексних проектах, які охоплюють освітнянську, наукову та інноваційну сфери та реалізується в наступних формах: проведення спільних наукових
досліджень і розробок; створення спільних навчально-наукових структур; проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) по
пріоритетним науково-технічним напрямкам; організація практик і дипломного
проектування студентів в організаціях-партнерах; цільова підготовка фахівців
на замовлення організації-партнера; участь у формуванні навчальних планів і робочих програм підготовки фахівців; використання кадрового і науково-технічного потенціалу організації-партнера в навчальному процесі; навчання співробітників організації-партнера в аспірантурі університету; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців організації-партнера силами професорсько-викладацького складу університету. Всі етапи і форми співпраці
визначаються окремими договорами та угодами.
досліджень і розробок; створення спільних навчально-наукових структур; проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) по
пріоритетним науково-технічним напрямкам; організація практик і дипломного
проектування студентів в організаціях-партнерах; цільова підготовка фахівців
на замовлення організації-партнера; участь у формуванні навчальних планів і робочих програм підготовки фахівців; використання кадрового і науково-технічного потенціалу організації-партнера в навчальному процесі; навчання співробітників організації-партнера в аспірантурі університету; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців організації-партнера силами професорсько-викладацького складу університету. Всі етапи і форми співпраці
визначаються окремими договорами та угодами.
Стратегічне партнерство «вуз-виробничі підприємства» можна вважати архітектором бізнесу, оскільки це крос-функціонально мислячі топ-менеджери, які можуть зв'язати воєдино кілька різних областей розвитку бізнесу, створити синергію, спроектувати передову бізнес-модель і збалансовану бізнес-систему і повести за собою людей, які втілять у життя їхні плани.
Стратегічні альянси є ключовим елементом корпоративної стратегії підприємства. Головна мета бізнесу - збільшення цінності для всіх гравців. Це досягається шляхом динамічного балансування конкуруючих цінностей. Щоб бізнес зміг максимізувати свою економічну цінність, необхідно балансувати успіх у покупця і зовнішні конкурентні стратегії з внутрішніми міркуваннями ціни і стратегіями сталого зростання. Підприємства реалізують стратегії шляхом балансування чотирьох основних факторів або перспектив: фінансова перспектива, перспектива покупця, перспектива внутрішніх бізнес процесів, перспектива навчання, інновацій і зростання. На перетині цих балансуючих факторів для підприємства – стратегічне партнерство «вуз-виробничі підприємства». Ці чотири перспективи допускають балансування між ближніми і далекими цілями, між бажаними результатами та їх рушійними силами і між жорсткими об'єктивними і м'якими суб'єктивними вимірами.
 
Література:
1.Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ.; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
2.Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – ХХ, 332 с.
3.Уелборн Р. Деловые партнерства: как преуспеть в совместном бизнесе: Пер. с англ. – М.:Вершина, 2004. - 327 с.
4.Жаворонкова, Г. В. Система знань як складова інтелектуального капіталу інноваційних підприємств / Г. В. Жаворонкова // Вісн. Хмельниц.нац.ун-ту. Економ. науки. – 2005. – № 6, ч. 2, т. 3. – С. 34-39.
5.Корпоративне управління в Україні: стратегії, інновації, інвестиції / [Борисик І. О., Чигасова Н. М., Григор' єв Г. С. та ін.]; за ред. В. І. Щелкунова, Г. В. Жаворонкової. – К., 2008. – 415 с.a
Категория: Экономические науки | Добавил: ivan_babenko (31.10.2012)
Просмотров: 537 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]