Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 23.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)

Сутність бухгалтерського обліку


Автори:


Бейгул Тетяна Олександрівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


Лаврик-Слісенко Людмила Петрівна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


Господарський облік здійснюється як юридичними так і фізичними особами . Він надає кількісне відображення та вимірювання процесів виконання планів. Його об’єктами є: господарські процеси, операції, засоби та джерела господарських засобів.

В Україні господарський облік поділяється на: оперативний, статистичний та бухгалтерський.

Кожен з них виконує важливі функції та завдання, має свої об’єкти обліку, способи їх одержання й обробки. Детальніше розглянемо бух.облік. Одразу зрозуміло, що бух.облік є однією з найважливіших сторін функціонування підприємства. Без нього, керівники не знали б важливої управлінської інформації про своє підприємство. Він забезпечує впорядкованість, щоб усе було на своїх місцях. Тому що він надає основну інформацію для складання балансу, звітів та іншої повної інформації яка є необхідною для кращої діяльності підприємства.

Тобто, бухгалтерський облік – це метод постійного та безперервного відображення господарської діяльності підприємства з метою забезпечення керівництва необхідною управлінською інформацією.

Складність вивчення та зрозуміння полягає у великій кількості нюансів, які потрібно завжди враховувати.

Отже вивчення сутності та елементів бухгалтерського обліку є завжди актуальним, адже зміни у законодавстві та в теоретичному обґрунтуванні відбуваються дуже часто. Якщо за цим не стежити то бухгалтер стає недостатньо кваліфікованим, а підприємство – неконкурентоспроможним.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. [1]

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Основний поділ бух.обліку: фінансовий ( інформація якого є не комерційною, ведеться у відповідності до чинного законодавства); управлінський ( інформація є комерційною, здійснюється для формування показників в середині підприємства). Також виділяють й податковий облік, який здійснюється для податкової інспекції та регулюється законодавством.

Метою бухгалтерського обліку є: надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства.

Принципом бухгалтерського обліку є правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. [2] Основні принципи:


· обачність

· повне висвітлення

· автономність

· послідовність

· безперервність

· нарахування та відповідність доходів і витрат

· превалювання сутності над формою

· історична (фактична) собівартість

· єдиний грошовий вимірник

· періодичність

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність конкретно-емпіричних методичних прийомів відображення обігу капіталу в процесі нагромадження, збереження та використання для подальшого його зростання. [3] Його основні елементи:


· документація

· інвентаризація

· оцінювання

· калькуляція

· система бухгалтерських рахунків

· подвійний запис

· баланс

· звітність

Стандартизація бухгалтерського обліку — процес розробки та поступового застосування єдиних вимог, правил та принципів для визначення оцінки і відображення у фінансових звітах окремих суб'єктів бухобліку.

Бухгалтерський облік має здійснюватись на засаді таких нормативних та регулюючих документів: [4]

1.Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2.Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ.

3.Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ.

4.Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. N° 966-XIV.

5.Закон України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 р. № 1922-ІН.

6.Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХИ.

Отже, були надані головні складові бухгалтерського обліку. Яких потрібно дотримуватися, кожного разу перевіряти чи вони виконуються, та слідкувати за новими змінами і доповненнями у законодавстві. Якщо це буде виконуватися, то збільшення продуктивності та покращення діяльності підприємства є обов’язковим результатом затрачених зусиль.


Література:

1.Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.

2.Стаття 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

3.Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. К.: 2000. — 632 с. ISBN 966-7376-41-9

4.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. — К.:Знання, 2004. — 447с.

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (20.02.2014)
Просмотров: 566 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Так, дійсно складно перебільшити важливість бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві -  неправильне його ведення може призвести навіть до банкрутства, не дивлячись на успішність в інших сферах. Тому вивчення дисципліни бухгалтерського обліку на будь-якій економічній спеціальності недарма є обов’язковим. Але, враховуючи корисність цієї дисципліні, було б актуально ввести її факультативно і в старших класах школи, і в непрофільних ВУЗах.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]