Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 31.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Социальная психология; психология социальной работы

Раціонально-емотивна терапія як напрям психологічного консультування

Автори:

Калюжна Є.М., к. психол. н., Запорізький національний університет

Терещенко В.Г., студентка, Запорізький національний університет

 

Сучасна психологічна практика використовує різноманітні підходи до розуміння психологічних проблем людини. Одним із найбільш поширених на сьогодні є когнітивний підхід, зорієнтований на научіння адаптивним способам мислення і поведінки. Раціонально-емотивна терапія (PET) – це психотерапевтична школа, основною метою якої є корекція ірраціональних думок, настанов і негативних емоційних переживань. Головне завдання когнітивного підходу полягає в усвідомленні і виправленні переконань, які спричиняють неадаптивні емоції та неадаптивну поведінку.

За тривалий час свого існування РЕТ практикувалася у самих різних терапевтичних варіаціях (індивідуальна, групова, колективна), самими різними фахівцями у галузі психічного здоров’я (психологами, психотерапевтами, соціальними працівниками тощо), на самому різному контингенті клієнтів (дітях, дорослих, старих людях), які страждають від широкого спектра психологічних проблем.

Суть концепції А. Елліса виражається моделлю «А-В-С», де А – подія; В – система переконань (суджень, настанов); С – емоційна реакція (наслідок). Коли сильний емоційний наслідок (С) слідує за важливою подією (А), може здаватися, що А викликає С, але насправді емоційний наслідок виникає під впливом В – системи переконань людини. Коли цей небажаний емоційний наслідок – сильна тривога, гнів тощо, то його причину можна знайти у тому, що Елліс називає «ірраціональними переконаннями» людини. Якщо такі переконання спростувати, показуючи їх неадекватність на поведінковому рівні, то надмірна емоція зникає.

З точки зору РЕТ, надмірні емоції виникають через когнітивні помилки. Для позначення різних категорій когнітивних помилок Елліс запропонував термін «ірраціональні судження». До них він відносив такі форми помилок, як перебільшення, спрощення, необґрунтовані припущення, помилкові висновки, абсолютизація тощо.

Таким чином, основна ідея раціонально-емотивної терапії полягає в тому, що емоційні порушення викликаються ірраціональними переконаннями. Ці переконання ірраціональні тому, що люди, як правило, не приймають світ таким, який він є. Вони мають «негативне» мислення: наполягають на тому, що якщо у світі існує щось, то воно повинно бути іншим, відмінним від того, що є.

Тому, основну мету емоційно-раціональної терапії можна сформулювати як «відмову від вимог». Як правило, діти у процесі дорослішання стають більш розумними, вони менше наполягають на тому, щоб їхні бажання негайно задовольнялися. Але в багатьох людей ця трансформація не відбувається, тому їм потрібно усвідомити необхідність обмеження своїх вимог та прагнути до терпимості.

Важливим для людини є знання про те, що ірраціональні установки можна змінювати. Але для того, щоб їх змінити, необхідно спочатку їх ідентифікувати, а це вимагає наполегливого спостереження та самоаналізу, використання певних методів, що полегшують цей процес. Тільки реконструкція помилкових установок дозволяє змінити емоційне реагування. У процесі РЕТ людина здобуває здатність управляти своїми ірраціональними установками і судженнями за власним розсудом, на противагу початковому етапу терапії, коли ірраціональні установки управляють поведінкою людини.

Стадіїї позбавлення від будь-якої  шкідливої звички універсальні. Вони включають в себе: деталізацію негатива, формування  альтернативи та тренування альтернативи.

АВС-схема використовується для того, щоб допомогти клієнту в проблемній ситуації перейти від ірраціональних установок до раціональних.

Мета корекції – допомогти у перегляді системи своїх переконань, норм, уявлень; звільнення від ідеї самозвинувачення. У клієнта слід сформувати соціальний інтерес, інтерес до себе, самоуправління, терпимість, гнучкість, прийняття невизначеності, самоприйняття, здатність до ризику, реалізм.

Клієнт проходить три стадії інсайта: поверхневий (усвідомлення проблеми), поглиблений (розпізнання власних інтерпретацій), глибинний (на рівні мотивації до змін).

Серед технік, які використовуються у РЕТ, виділяються: обговорення і спростування ірраціональних поглядів, когнітивне домашнє завдання, раціонально-емотивне уявлення, рольова гра, атака на страх.

А.Елліс прагнув звільнити людей від стереотипів, кліше у сприйманні дійсності і забезпечити вільний і неупереджений погляд на світ. Він вважав, що людина народжується з певним потенціалом, і цей потенціал має дві сторони: раціональну та ірраціональну; конструктивну і деструктивну. Психологічні проблеми з’являються тоді, коли людина намагається слідувати простим перевагам (бажання кохання, підтримки тощо) і помилково вважає, що ці прості переваги – абсолютні мірила її життєвого успіху.

Джерело психологічних порушень – система індивідуальних ірраціональних уявлень про світ, засвоєна у дитинстві від значимих дорослих. Це жорсткі зв’язки між дескриптивними (інформація про реальність) й оціночними (ставлення до цієї реальності) когніціями типу настанов, вимог, наказів, які не мають винятків і носять абсолютний характер.

Таким чином, раціонально-емотивна терапія є ефективною моделлю вирішення психологічних проблем, зосереджуючи увагу на процесах відповідності фактичного стану та поведінки людини її установкам і цінностям. Розлади між цими аспектами людського існування усуваються у процесі психологічного консультування за рахунок свідомої рефлексії, роботи мислення та когнітивних процесів.

Категория: Психологические науки | Добавил: Administrator (26.05.2016)
Просмотров: 381 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]