Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 31.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Використання візуалізаторів в алгоритмічній підготовці судноводіїв
 
Автор: Волошинов Сергій Анатолійович, Морський коледж Херсонської державної морської академії
 
Світова практика свідчить, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема створення електронних засобів навчального призначення, використання тренажерів, візуалізаторів та тестово-контролюючих програм, має ряд переваг при поданні навчального матеріалу, формуванні практичних вмінь та навичок і контролі знань. Це, перш за все, наочність, коректна реалізація системного підходу, можливість структурування матеріалу, надання оперативної допомоги, більш об’єктивний і регулярний контроль знань та вмінь, динамічне оновлення й поповнення змісту предмета електронними засобами. Можна вважати, що створення освітнього навчального середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з традиційними формами і методами здійснення навчального процесу у сфері фахової освіти є перспективним напрямком методичних досліджень, результати яких можуть бути впровадженими в освітянську практику.
Термін «судноводіння» визначений в освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра за спеціальністю 6.100300 "Судноводіння” напряму підготовки 1003 "Судноводіння і енергетика суден” як керування рухом судна на основі безперервного інструментального або візуального контролю за умовами плавання, курсом судна та його швидкістю, місцеположенням та станом.
Під алгоритмічною підготовкою майбутніх судноводіїв ми розуміємо процес формування системи алгоритмічних знань, умінь і навичок, що дозволяють розробляти і реалізовувати програмні моделі інформаційних процесів і систем, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності. Алгоритмічна підготовка сучасного фахівця за спеціальністю "Судноводіння” сприяє розвитку динамічності мислення, його гнучкості, формуванню уміння розділяти складний об’єкт на прості складові, визначати взаємозв’язки між ними. [1].
Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв здійснюється в рамках курсів: Вища математика; Інформатика; Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден; Навігація та лоція; Морехідна астрономія; Радіонавігаційні прилади та системи; Електронавігаційні прилади; Управління роботою флоту та технологія перевезення вантажів; Управління судном; Автоматизовані комплекси судноводіння. Передбачає: розуміння суті алгоритму і його властивостей; розуміння суті мови як засобу для запису алгоритму; розуміння алгоритмічного характеру методів математики і їх застосувань; володіння алгоритмами, пов’язаними з професійною діяльністю; розуміння елементарних основ програмування на комп’ютері.
Вагомими перевагами використання візуалізаторів для алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища є не тільки забезпечення наочності, а й інтерактивність, що дозволяє формувати професійно важливі вміння та навички.
Наведемо приклади візуалізаторів, які використовуються для алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища.
Навчально-налагоджувальний стенд EV8031/AVR мікропроцесорний контролер, оснащений пам’яттю програм, пам’яттю даних і різноманітними периферійними пристроями. Він дозволяє налагоджувати програми, написані на мові Асемблер. Навчально-налагоджувальний стенд EV8031/AVR застосовується при вивченні наступних дисциплін: Інформатика; Радіонавігаційні прилади та системи; Електронавігаційні прилади; Автоматизовані системи управління енергетичними та допоміжними механізмами.
Стенд дозволяє проводити наступні функції, необхідні для повного розуміння досліджуваних предметів: запис інформації в пам’ять ОЗП і ПЗП як з клавіатури стенда, так і за допомогою персонального комп’ютера для вивчення регістрової структури; перегляд елементів пам’яті за заданим кодом; запуск програм для вивчення основ програмування мікропроцесора з можливістю перевірки на семисегментному індикаторі, моніторі ПК; передача заданого управляючого сигналу на зовнішній пристрій (виконавчий орган, перетворювач тощо); способи побудови схем відображення інформації; система переривань, опитування дискретних датчиків; цифро-аналогове перетворення; аналого-цифрове перетворення; обробка частотних і часових сигналів; вивчення інтерфейсу I2C; програмування послідовного порту ЕОМ.
Лабораторія «Тренажер з вантажних операцій з важковаговими вантажами». Унікальність тренажера полягає в тому, що він багатофункціональний і передбачає комплексну роботу всіх учасників вантажних операцій з імітацією візуального та звукового супроводу. Програма обслуговується за допомогою 19 комп’ютерів. Для реалізації цієї мети у віртуальній лабораторії обладнані такі робочі місця: старшого помічника капітана (керівника вантажних операцій), панель управління баластними операціями, дві кабіни для кранівників, пульт управління і контролю над роботою всіх учасників вантажних операцій. Мета курсу полягає в освоєнні алгоритмів вантажних операцій: захоплення вантажу, його підйом, контроль крену, баластування судна, навантаження і розміщення вантажу на судно, контроль стійкості і міцності корпусу судна після закінчення вантажних операцій. Візуалізація курсу здійснюється на двох 57-дюймових моніторах. Це дозволяє керівнику вантажними операціями повністю контролювати процес завантаження з будь-якої точки, як з берега, так і з судна, а оператору баластування судна стежити за креном судна.
Інтегроване середовище курсу «Основи алгоритмізації та програмування» для вищих навчальних закладів. Головна особливість програмного засобу полягає у врахуванні специфіки предметної області та у реалізації за єдиною методологією та у взаємодії усіх електронних засобів навчання: електронного посібника, задачника, середовища демонстрації програм, електронного журналу, системи поточного та підсумкового контролю знань, що містить алгоритмічні тести. Модуль «Середовище демонстрації» призначений для використання на лекціях, при проведенні практичних завдань і лабораторних робіт для наочної демонстрації виконання алгоритмів та аналізу їх ефективності. Незаперечною перевагою модуля «Середовище демонстрації» є можливість візуалізації, як класичних алгоритмів, що знаходяться у колекції системи, так і алгоритмів, розроблених користувачем. Це дозволяє використовувати «Середовище демонстрації» для різнотипних алгоритмів, на відміну від інших існуючих візуалізаторів, застосування кожного з яких розраховано на окремий, часто досить вузький клас задач [2-3].
В процесі виконання даного дослідження були проаналізовані методологічні та теоретичні аспекти феномена когнітивної візуалізації в сучасних технологіях алгоритмічної підготовки судноводіїв при інтеграції з предметними методиками.
 
Література:
1. Волошинов С.А. Алгоритмічна підготовка судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / С.А.Волошинов // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – № 8. – С. 103-108.
2. Львов М.С. ПМК «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» / М.С.Львов, О.В.Співаковський // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць / ред. О.В.Співаковський. – ХДУ: Херсон, 2003.– С. 100-102.
3. Спиваковский А.В. Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования./ А.В. Спиваковский, Н.В. Колесникова, Н.И. Ткачук, И.М. Ткачук // Управляющие системы и машины. – Киев, 2008.– С. 70-75.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (18.11.2011)
Просмотров: 754 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]