Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 02.09.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Порівняльний аналіз результатів дослідження сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики
 
Автор: Комурджі Рустем Зевриєвич, аспірант, „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)
 
У ході контрольного етапу студентам було запропоновано завдання, аналогічні тим, які проводилися на експериментальному, за допомогою яких визначили динаміку зростання професійної підготовки студентів-інструменталістів. Результати роботи оцінювалися за критеріями та рівнями, визначеними в ході констатуючого експерименту (особистісно-поведінковий, методичний, творчий, організаційно-виконавський).
Порівняльні кількісні результати виконання низки експериментальних завдань за особистісно-поведінковим критерієм наведено в табл. 1.
 
Таблиця 1
Результати контрольного експерименту за особистісно-поведінковим критерієм

 
Проведений аналіз рівня сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики показав, що у студентів експериментальної групи зафіксовано такі результати: високий рівень підвищився з 4,3% під час констатації до 12,3% на контрольному етапі; середній рівень змінювався у діапазоні від 55,9% під час констатувального експерименту до 65,2% респондентів під час контрольного етапу; низький рівень посіли 39,8% учителів музики на констатувальному етапі та 22,5% на контрольному. У контрольній групі результати розподілилися таким чином: високий рівень зріс від 4,6% під час констатації до 5,1% на етапі контролю; середній рівень відповідає 56,2% студентів на констатувальному етапі та 54,3% на контрольному етапі; низький рівень отримали 39,2% та 40,6% майбутніх учителів музики відповідно.
Порівняльні результати контрольного експерименту за методичним критерієм подано в табл. 2.
 
Таблиця 2
Результати контрольного експерименту за методичним критерієм

 
Отже, в експериментальній групі зафіксовано високий рівень у 3,8% студентів на етапі констатації та 12,2% студентів під час контрольного тестування; середній рівень констатовано в 53,8% та 59,4% респондентів відповідно; низький рівень спостерігається в 42,4% диригентів на констатувальному етапі та 8,4% опитаних на контрольному етапі. У контрольній групі кількість респондентів із високим рівнем становила 4,1% під час констатувального обстеження та 4,9% респондентів на етапі контролю, із середнім – 54,1% та 55,0% студентів відповідно до етапів експерименту, кількість майбутніх учителів музики, що посіли низький рівень зменшилася з 41,8% на констатувальному етапі до 40,1% студентів на контрольному етапі.
Порівняльні результати констатувального і контрольного етапу експериментальної роботи в межах творчого критерію подано в табл. 3.
 
Таблиця 3
Результати контрольного експерименту за творчим критерієм

 
Аналізуючи дані табл. 3, слід зазначити, що кількість студентів експериментальної групи, які мають високий рівень становить 13,3% на контрольному етапі експерименту, що значно більше, ніж під час констатувального етапу (3,1%); середній рівень продемонстрували відповідно 58,1% студентів на контрольному етапі та 51,3% майбутніх учителів музики на констатувальному етапі; низький рівень сформованості комунікативної компетенції за творчим критерієм мають 45,6% та 28,6% майбутніх учителів музики відповідно. На етапі контрольного експерименту у 3,7% респондентів контрольної групи виявлено високий рівень (2,8% студентів під час констатувального обстеження). Середньому рівню відповідають 51,6% та 51,2% респондентів відповідно. На низькому рівні опинилися 45,1% майбутніх учителів музики, шо незначно відрізняється від констатувального етапу (45,6%).
Загальні рівні сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування за всіма критеріями подано в табл. 4.
 
Таблиця 4
Порівняльні результати рівня сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики в класі оркестрового диригування на констатувальному та контрольному етапі експериментальної роботи

 
Проведений аналіз загального рівня сформованості комунікативної компетенції майбутніх учителів музики показав, що кількість студентів експериментальної групи з високим рівнем під час контрольного етапу експерименту становила 12,1%, що значно відрізняється від 3,5% студентів під час констатувального діагностування; середній рівень пролонгувався від 54,7% на етапі констатації до 61,7% під час контролю. Кількість студентів, які мають низький рівень значно зменшилася від 41,8% під час констатації до 26,2% на контрольному етапі. У контрольній групі кількість респондентів, які перебувають на високому рівні, складає 4,2% опитаних (3,5% майбутніх учителів музики на етапі констатації). У 54,8% студентів виявлено середній рівень сформованості комунікативної компетенції під час контрольного тестування, а в 54,9% диригентів на констатувальному етапі. Низький рівень залишився практично незмінним (41,6% студентів під час констатації та 41,0% на етапі контролю).
Таким чином, результати контрольного експерименту продемонстрували істотне підвищення рівня професійної підготовки студентів-майбутніх учителів музики. Після проведення ряду лекційних занять та практичних завдань, ми змогли простежити динаміку зростання професійної підготовки студентів-інструменталістів за допомогою математичної обробки даних. У студентів експериментальної групи підвищився загальний рівень знань та навичок оркестрового виконавства, вони стали яскравішими проявляти творчу активність і емоційну чутливість, впевненіше почувають себе під час концертних виступів, уважніше ставляться до партнерів по оркестру, прагнуть до виконання всіх вимог керівника оркестру, до досягнення художньо- виразного виконавства.
 
Література:
1.Абдуллин Э.Б. Содержание и организация методологической подготовки учителя музыки в системе высшего педагогического образования: Автореф. дис. д-ра пед. наук / Э.Б. Абдулин. – М., 1991. – 74 с.
2.Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование. / Под ред. Е.Н. Степанова. – М,: ТЦ Сфера, 2003. – 128 е.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (23.07.2013)
Просмотров: 29 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0  
1 alyona   (25.07.2013 13:01)
Было бы конечно плохо, если бы студенты не показали рост своих знаний, навыков и умений. Но как видим, все же после обучения в процессе прослушивания лекций и во время практических занятий студенты свой уровень знаний повысили, и как результат - качество мастерства музыкантов выросло, все сравнительные данные это показывают.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]