Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 01.05.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика профессионального образования
Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності майбутніх моряків
 
Автор: Тирон О.М., старший викладач кафедри англійської мови за професійним спрямуванням КДАВТ
 
This article shows the approach  to the teaching English at the Kiev State Maritime Academy at the faculty of navigation. The author tries to prove the necessity to start teaching maritime English at the early stage and combine it with General English. The author shows the benefits of these aspects  being combined.
Стаття показує підхід до викладання англійської мови в Київській Державній академії водного транспорту на факультеті судноводіння. Автор намагається довести необхідність розпочинати викладати морську англійську на початковому етапі навчання в академії та поєднувати її з загальним курсом англійської мови. Автор показує переваги поєднання цих аспектів.
Глобалізація економічних зв’язків та виробничих процесів, характерна для сучасного світу, особливо виражена в морській галузі, де формування міжнародних  екіпажів  стало нормою. Тому актуально, щоб моряки мали навички адекватного міжнаціонального спілкування, знання особливостей культури та побуту, особливостей менталітету моряків іншої національності. Адже це важливо для успішного повсякденного спілкування та ефективного виконання ними своїх посадових обов’язків. Зростання  кількості українських морських офіцерів на світовому ринку праці є свідоцтвом їх конкурентоспроможності та нарощуванні об’ємів підготовки майбутніх моряків учбовими закладами морського спрямування. Згідно з міжнародними вимогами, всі члени екіпажу мають вміти встановлювати хороші взаємовідносини між людьми на судні.  Життя на морі потребує не тільки професійного спілкування, а також повсякденного. Постає питання змісту повсякденного спілкування та визначення потреб, які воно має забезпечити.Нещасні випадки на морі через мовні труднощі трапляються не рідше,ніж від інших причин. Міжнародна морська організація (ІМО) зазначає,що за рік трапляється більше 100 фатальних інцидентів через проблеми із знанням англійської мови. Тому Міжнародна морська організація (ІМО) визначила перелік обов’язкових Стандартних морських фраз для спілкування (SMCP) і ухвалила закон,за яким всі вахтові офіцери на судах водовміщенням від 500 тон мають ними володіти. Немає єдиних вимог до рівня володіння стандартними фразами в різних країнах,англомовні країни взагалі не ставлять за мету вивчення цих фраз (англійська й так їх рідна мова). Тож доцільно розробити єдиний екзамен з перевірки рівня володіння Стандартними морськими фразами для комунікації при виконанні професійної діяльності.
Зрозуміло бажання зробити все,щоб рівень знань випускника відповідав світовим стандартам. Але виникає  питання-що вважати світовим стандартом морської англійської мови?Світ змінюється,змінюються вимоги міжнародних морських організацій,змінюються вимоги роботодавців. Науковці проводили різні експерименти вивчаючи психологічний клімат на судах.  В результаті досліджень були виявлені свідомі та несвідомі психічні стани моряків.  Було доведено, що найбільш глибокий вплив на психологічний клімат суднового колективу має фактор довгого відриву від родини. Тому моряки більш чутливо сприймають  оточуючу їх дійсність і успішне спілкування,вміння вибудувати дружні доброзичливі стосунки з членами екіпажу має неабияке значення в рейсі. Одним з засобів досягнення успішного спілкування в оточенні багатонаціонального екіпажу в рейсі і є знання загального курсу англійської (повсякденне спілкування,але в ситуаціях на судні)[2].
Агенства наймають моряків в екіпажі по професійнім знанням. Тому члени екіпажу зазвичай різні по віку та досвіду роботи,різни за особистими якостями. А в міжнародних екіпажах моряки з різною рідною мовою,різною культурою та традиціями,з різними релігіозними поглядами. І всі будуть довгий час знаходитися , жити,працювати та спілкуватися на обмеженій території судна,ізольовані від звичного середовища та близьких. Європейська комісія провела дослідження та визначила високий ступінь невпевненості моряків при виконанні службових обов’язків в ситуаціях іншомовного спілкування:36,4% мали лінгвістичні проблеми,13,6%- культурологічні проблеми,9,4%- в обох сферах. Тож неспроможність спілкуватися призводить до високого рівня стресу на борту судна[4].
Дослідження показали,що соціально-психологічна взаємодія в морських екіпажах має свою специфіку,яка обумовлена особливостями «мікросфери»та «макросфери»,а також характеристиками судна та конкретного рейсу[3].
Тут і накопичення втоми,що призводить до конфліктної напруги,і різке обмеження соціального оточення,що веде до небажання спілкуватися(вимушеність спілкуватися не з тим,з ким хотів би,а з тим,з ким є можливість). Додайте ще не вміння спілкуватися англійською мовою-і ситуація для студента на плавальній практиці чи випускника-моряка дуже несприятлива. Тому було б доцільно в курсі  загальної англійської змоделювати саме ці реальні ситуації,що виникають в рейсі в умовах багатонаціонального екіпажу та підготувати майбутніх моряків до реального повсякденного спілкування. Психологічно неможливо знаходитися в рейсі півроку на багатонаціональному судні без повсякденного спілкування. Моряки не тільки працюють,але й живуть в межах автономної технічної системи-судна.
Міжнародна морська організація (ІМО) провела аналіз причин аварій на морі та зазначила,що у 80%випадків винна не техніка,а людський фактор. Був проведений аналіз впливу іншомовної компетентності в морському середовищі на безпеку мореплавства та встановлено,що моряки мають недостатній рівень основних мовних вмінь,необхідних для спілкування та виконання професійних обов’язків. Відзначається низький рівень професійного мовного спілкування офіцерів суден з лоцманами,береговими службами. Ці проблеми призводять до непорозумінь,що особливо небезпечні в період аварійних ситуацій. Також виникають проблеми «внутрішнього спілкування» на судах із змішаним екіпажем: члени екіпажу не розуміють надписи,інструкції,настанови,і тому не можуть ефективно діяти в екстремальних умовах[3].
Науково-педагогічний склад  Київської державної академії водного транспорту (КДАВТ) завжди ставив перед собою як загальну мету-забезпечити флот України висококваліфікованими спеціалістами, сприяти безпечному мореплавству в світі,зробити наших студентів конкурентоспроможними на світовому ринку праці,так і більш вузьку задачу-сприяти комфортному перебуванню майбутніх моряків в іншомовному середовищі.
Тому оновлює  свої підходи до викладанні англійської мові і кафедра іноземних мов професійного спрямування академії (КДАВТ). Які навички потрібні студенту на різних етапах навчання та як досягти їх успішного засвоєння?Що має знати та вміти випускник академії?Освітньо-професійна програма,розроблена Міністерством освіти України узагальнено для факультету судноводіїв рівня бакалавру рекомендує «керуючись положеннями,вимогами та рекомендаціями міжнародних морських організацій,державними стандартами України,в процесі службового спілкування з особами іноземного походження і використання посібників на англійській мови повинен вміти:використовуючи принципи спілкування на англійській мові,за допомогою стандартних словосполучень вести бесіду-діалог загального характеру…»[1]. Незважаючи на згадані вище психологічні проблеми,для моряка найважливіше- виконання своїх посадових обов’язків (це головна тема співбесіди англійською мовою в крюінгових агентствах,деталі інтерв’ю залежать від позиції,на яку претендує аплікант).
Провівши анкетування студентів КДАВТ,зібравши інформацію в живих бесідах та після деяких контактів з крюїнговими компаніями доходимо слідуючих висновків: на співбесіді вже на початковому етапі навчання студент має вміти розказати про своє навчання (навчання в академії,обладнання лабораторій,предмети,що вивчаються,їх зміст,улюблені предмети,життя в гуртожитку,організація вільного часу в академії,стосунки з друзями,про вибір майбутньої професії і.т.д.)Таким чином співбесіда з загальної англійської мови пов’язана з темами професійними.
Окремо оцінується професійна англійська і тут теми обумовлені позицією,на яку студент претендує (в першу чергу це знання термінів з тем: Будова судна,обладнання на палубі,назви інструментів ,опис видів робіт,що будуть виконуватися,вміння описати всі передбачені посадою обов’язки і.т.д.) Нажаль,пояснення викладача: «Ми вивчимо цю тему в кінці року або наступного року» студента не втішить. Узагальнивши досвід останніх років,враховуючи зміни ,що відбуваються на ринку праці моряків, викладачі кафедри англійської мови професійного спрямування прийшли до висновку нагальності та доцільності створення « мікс-курсу» загальної морської англійської мови для початкового етапу навчання. Група викладачів кафедри працює над створенням навчально-методичного комплексу для вивчення саме такого курсу- «Загальний курс морської англійської мови». Матеріали комплексу мають задовольнити майбутніх моряків у повсякденному спілкуванні в умовах рейсів в багатонаціональних екіпажах та забезпечити їх належним рівнем іншомовної професійної компетентності.
Література:
1.ОПП Міністерства освіти та науки України.Галузевий стандарт вищої освіти України.
2.Истомина О.А. «Социально-психологические особенности морских экипажей в условиях длительных рейсов»Транспорт РФ.
3.Пимошенко А. «Безопасность мореплавання.Понять-значит спастись».
4.European Commission.The Impact of Multicultural and Multilingual Crews on Maritime Communication//MARCOM.Final Reports.-Volumes1&2,2001.-163&120pp.
5.Цыганко Е.Н. « Формирование эмоционально-волевой устойчивости офицера военно-морского флота».
6.www.Ships to Shores.The weekly on-line magazine on shipping ports transport and logistics.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Иван155 (17.02.2013)
Просмотров: 753 | Рейтинг: 4.2/5
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]