Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Вторник, 31.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Доцільність використання ІКТ при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій

Автор: Погорєлова Альона Михайлівна, студентка-магістрантка,  Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

Модернізація сучасної освіти передбачає відхилення від традиційних норм організації та проведення навчально-виховного процесу та перехід до нових сучасних  методів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які створюють сприятливі умови для формування особистості майбутнього вчителя трудового навчання та технологій.

Слід зазначити, що сучасні реалії вимагають від учителя трудового навчання та технологій високого рівня майстерності та творчого підходу до педагогічного процесу, тому вкрай важливо при підготовці майбутнього педагога освітньої галузі «Технології» організувати навчальний процес та використати новітні технології навчання, тому використання ІКТ є необхідною складовою.

Л. Калініна [1, с. 17] визначає, що основною метою застосування ІКТ в навчальному процесі є підготовка майбутніх спеціалістів до комфортної та ефективної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, що передбачає формування майбутньої культури фахівця.

Використання ІКТ в підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій має багато переваг:

 • комп’ютер та Internet дають можливість швидкого одержання необхідної інформації;
 • ІКТ – це універсальний засіб навчально-дослідницької діяльності майбутнього вчителя трудового навчання та технологій;
 • завдяки ІКТ можна інтерпретувати інформацію в максимально зручному та найбільш доцільному вигляді;
 • ІКТ посилюють інтелектуальні можливості людини та змінюють саму структуру навчальної діяльності;
 • ІКТ дають можливість наочно побачити різноманітні процеси, які неможливо відтворити в умовах аудиторного навчання;
 • ІКТ посилюють сприйняття та засвоєння навчального матеріалу;
 • використання комп’ютера в якості засобу моделюючого та проектуючого змісту;
 • комп’ютер дозволяє вирішувати завдання, які на вирішуються традиційним шляхом.

Спираючись на переваги застосування ІКТ в освіті І. Роберт [2, с. 132]  визначив основні педагогічні цілі використання засобів ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій:

 • підвищення  якості,  ефективності  та  інтенсивності  фахової підготовки  студентів;
 • формування  вмінь  пошукової  та  екпериментально-дослідницької діяльності;
 • розвиток  творчого  потенціалу  студента,  здібностей  до  комунікативних дій, культури навчальної діяльності;
 • реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства.

В.П. Сергієнко та М.І Шут [3, с. 186] визначили ряд випадків коли найдоцільніше використовувати ІКТ в навчальному процесі, більшість з них можна використовувати і при підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій:

 • при  відсутності належного матеріального забезпечення для проведення занять;
 • для  організації  самостійної  та  науково-дослідницької  роботи студентів;
 • коли  неможливо  повною  мірою  забезпечити  загальнодидактичні вимоги до засобів навчання.

Використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій формує нестандартне мислення, операційну логіку, творчий підхід, вміння організовувати та здійснювати різноманітні заходи, що є вкрай необхідними професійними якостями вчителя трудового навчання та технологій.

 

Література:

1. Калініна Л. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Монографія / Л. Калініна. – К.: Айлант, 2005. – 275 с.

2. Роберт  И. В.  Современные  информационные  технологии  в образовании:  дидактические проблемы, перспективы использования / И. В. Роберт. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 254 с.

3. Сергієнко В. П. Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики /   В. П. Сергієнко, М. І. Шут // Засоби і технології єдиного інформаційного  освітнього простору : зб. наук. пр. / [за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука]; Ін-т засобів навчання АПН України. – К. : Атака, 2004. – С. 185–193.

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (27.04.2016)
Просмотров: 90 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]