Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 30.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория и методика обучения (из областей знаний)

Навчання діалогічному мовленню засобами Jazz Chants

Автори:

Окунькова Лілія Олексіївна, старший викладач кафедри англійської філології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Протопопова Катерина Олександрівна, студентка 2 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

 

Сьогодні володіння іноземною мовою в системі вищої освіти стає все актуальнішим, тому що Україна підтримує широкі зв’язки з багатьма зарубіжними країнами. Одним з найважливіших аспектів вивчення іноземної мови є оволодіння навичками усного спілкування.

В навчальному процесі використовуються ситуації, які створюються на основі побаченого, або почутого студентами в момент мовлення, пов’язані з щоденною діяльністю, засновані на життєвому досвіді самих співрозмовників. Але лише власного досвіду недостатньо для повноцінного вираження думки. Наявність «кліше», сталих виразів, які  часто використовуються молоддю в діалогах, змінюються в повсякденному житті так швидко, що вивчати додатково їх для спілкування немає змоги. Тому Jazz Chants є яскравим прикладом сучасної живої комунікації.

Спілкування означає – говорити, реагувати, ставити та відповідати на питання. Все це відображається в діалогічному мовленні.

Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як мовець [7, с. 146].

Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його еліптичність, наявність «готових» мовленнєвих одиниць, слів-заповнювачів, пауз.

У діалозі широко вживаються «готові» мовленнєві одиниці. Їх називають «формулами», «шаблонами», «кліше», «стереотипами». «Готові»  мовленнєві одиниці (словосполучення, цілі фрази) надають діалогу емоційності [7, с. 154]. Саме такі фрази містяться в Jazz Chants, котрі слухають та вивчають студенти. Вони є легкими для запам’ятовування та відтворення, а, отже, можуть бути використані студентами при спілкуванні.

Jazz Chants - всесвітньо відомі вправи для аудиторної (або самостійної) роботи, які полягають в ритмічному повторенні за диктором (в запису) або викладачем слів або фраз англійської мови під музику. Автором методу є Carolyn Graham. Вона розвивала свій метод протягом двадцяти п'яти років своєї роботи в якості викладача англійської мови в Інституті Американської мови New York University Jazz Chants - це ритмічне подання мови, в якому пов'язані в єдине ціле ритми розмовного американського варіанту англійської мови та ритми традиційного американського джазу. Ритм та інтонаційна модель розспіву повинна бути точною копією того, що студент почув від освіченого носія мови в природній розмові [5].

Дослідженню діалогу присвячена значна кількість праць, що зумовлено широтою та багатовимірністю цього поняття, а також тим, що проблема діалогу перебуває в центрі уваги дослідників низки гуманітарних проблем. Питаннями ситуативності мовлення і створення навчальних комунікативних ситуацій займалося багато вчених (Е. П. Шубін, Й. М. Берман і В. А. Бухбіндер, В. Л. Скалків і Г. А. Рубінштейн, Є. М. Розембаум, О. О. Леонтьєв, В. О. Артемов, Ю. І. Пассов, А. Хорнбі, Д. Берн, В. Апельт та багато ін. ) [7, с. 148].

Існує багато типів Jazz Chants в залежності від того, що вчитель хоче практикувати. Їх можна розділити на декілька груп. Для тренування діалогічного мовлення найкраще використовувати тематичні розділи, котрі пов’язані завжди  з якоюсь конкретною темою, такі як: свята, сім'я, природа, пори року, тварини, продукти харчування, транспорт, охорона здоров'я, хобі, дні тижня і т.п. [5].

Розглянемо приклади вживання фрагментів Саундрайтів (Sound Right) в спонтанній ситуативній мові під час аудиторних занять.

Ситуація № 1 (в тренажерному залі).

Nina: Why are you so sad?

Rima: I have been doing in the gym for a month, but I cannot lose my weight.

Nina: Maybe you should go to the gym more often?

Rima: I go four times a week. I gave up smoking, I gave up chocolate cake, I gave up breakfast. I want to be thin [3].

Nina: Oh, I cannot understand what’s the matter? Maybe you should practice more time?

Rima: I do my sport exercises about 1,5 hours. But no matter what I gave up and what I do, all the same my skirts are very tight [3].

Nina: O my God, what to do?

Rima: Maybe it is due to I ate twelve cans of tuna  fish for dinner every night?! [4].

Ситуація № 2 (в кафе).

Tina: I will have a cup of coffee.

Lina: And I will drink some tea with milk.

Tina: Oh, I had a bad day today.

Lina:  What’s happened?

Tina: I broke my glasses, lost my keys, got stuck in the elevator [1].

Lina: O, my God. You are clumsy today.

Waiter: Your order, lovely ladies!

Lina: Can you pay for me ?

Tina: Yes, of course. Aaaa…. Just a moment (about the money)! Where is it? Where is it? [2].

Lina: Try to remember! [2].

Tina: I can’t remember. It’s got to be here, it must be here, it can’t be lost.

Oh, here it is, here it is. Thanks heavens! [2].

Досвід показує, що Jazz Chants добре працюють на будь-якому рівні,  для будь-якого віку і на будь-якому етапі навчання: для фонетичної зарядки - на початку заняття, на етапі введення, первинного закріплення, а також тренування лексичного і граматичного матеріалу, як засіб релаксації в середині або в кінці заняття, коли необхідна розрядка. Вікова аудиторія використання даної презентації може бути найрізноманітніша. Jazz Chants завжди викликають інтерес у студентів мовних та немовних спеціальностей.

Jazz Chants покращують розмовну мову студентів - їх вимову, інтонацію, граматику, словниковий запас, швидкість мовлення та розуміння на слух.

Активне використання цього методу на уроках іноземної мови сприяє формуванню комунікативної компетенції в захоплюючій формі; є стимулом розвитку уяви; сприяє створенню  комфортної атмосфери; допомагає формувати духовну культуру; підвищує мотивацію вивчення іноземної мови; розвиває розумові і психічні здібності; знімає психологічні бар'єри.

 

Література:

  1. Graham Carolyn A bad day. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patefon.fm/carolyn-graham
  2. Graham Carolyn It’s Got to be Somewhere. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patefon.fm/carolyn-graham
  3. Graham Carolyn On a diet. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patefon.fm/carolyn-graham
  4. Graham Carolyn Twelve Cans of Tuna Fish Rag. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patefon.fm/carolyn-graham
  5. Jazz chants - method to learn a language. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  6. Jazz chants. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onestopenglish.com/skills/listening/jazz-chants/
  7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. І перероб. / Кол. Авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
  8. Методика обучения иностранным языкам, Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е., М.: Просвещение, 1991. — 287 с.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (26.04.2016)
Просмотров: 50 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]