Коррекционная педагогика - Педагогические науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Среда, 22.03.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Коррекционная педагогика
Корекція заїкання у дошкільників: теоретичні засади і практична реалізація
 
Автор: Рібцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 
Заїкання – одне з найскладніших мовленнєвих порушень, що не лише уповільнює мовленнєвий розвиток дитини в цілому, травмує її психіку, утруднює спілкування з однолітками та дорослими, а й потребує значного часу та зусиль зі сторони спеціалістів різного профілю (медиків і педагогів) для його подолання. Причини заїкання багаточисленні, проте за статистикою, наведеною у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених, найбільш поширеними є: переляк – 53,2%, наслідування – 16,0% та важкі соматичні захворювання – 10,9%.
Окремі аспекти диференційної діагностики ми висвітлювали у своїх публікаціях, тож у цій статті зупинимося саме на проблемі подолання заїкання у дошкільників, а для цього коротко розглянемо існуючі корекційні методики. Так, зокрема, Н. О. Власова та Є. Ф. Рау розробили систему мовленнєвих вправ, які поступово ускладнюються в залежності від ступеня самостійності мовлення заїкуватих, тобто від спряженого до спонтанного мовлення. Н. О. Чевельова обґрунтувала авторський підхід до корекції зв’язного мовлення заїкуватих через практичну (трудову та зображувальну) діяльність, поєднуючи її з поступальним переходом від ситуативного до контекстного мовлення. С. О. Миронова запропонувала систему корекційної роботи з заїкуватими дошкільниками, пов’язану із урахуванням мовленнєвих можливостей дітей, а саме: використання навчального матеріалу попередньої вікової групи, перестановку деяких програмних тем, подовження строків вивчення більш складного змістового наповнення тощо. Г. А. Волкова здійснювала вплив на мікросоціальне середовище заїкуватих за допомогою спеціальної системи ігор різних типів. Колектив авторів (І. Г. Вигодська, О. Л. Пеллінгер, Л. П. Успенська) розробив систему ігор та ігрових прийомів для проведення розслаблювальних вправ у відповідності з етапами логопедичного впливу.
Підсумовуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що зазначені методики мають переважно вузьку педагогічну спрямованість і не враховують диференційованого підходу до роботи з дошкільниками із невротичною та неврозоподібною формами заїкання. Проте розробки Л. М. Крапівіної для роботи з заїкуватими дітьми молодшого дошкільного віку включають логопедичні, логоритмічні, музичні та фізкультурні заняття та здійснюються диференційовано в залежності від невротичної чи неврозоподібної форм. На нашу думку, комплексна робота з подолання заїкання у дошкільників має обов’язково включати медичну, психо- та логокорекційну складові та здійснюватися з урахуванням клінічної форми психомовленнєвого порушення.
Медичний вплив (медикаментозне укріплення нервової системи, різні види фізіотерапії, лікувальна фізкультура) сприяє нормалізації функцій ЦНС і створює сприятливий фон для психо- та логокорекційної роботи. Психотерапевтична робота полягає у налагодженні емоційно-вольової сфери, зокрема підтриманні у дошкільника очікування успіху, збереження віри у власні сили щодо нормалізації темпо-ритмічної організації мовлення, розвитку психічних процесів, окремих функцій і операцій шляхом проведення психогімнастики, індивідуальних і підгрупових форм психокорекційної роботи. Логокорекційна робота має на меті виховання навичок плавного мовлення з урахуванням тієї чи іншої форми заїкання. Логопедична ритміка поєднує в собі вправи з музичним і мовленнєвим супроводом та має на меті розвиток психомоторики, у т. ч. й координації рухів, відчуття ритму, зняття психоемоційного напруження. Корекційно-виховна робота реалізується шляхом налагодження тісної співпраці з батьками всього педагогічного колективу спеціального дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, дотриманням чіткого загального та мовленнєвого режиму, наявності раціонального харчування, прогулянок на свіжому повітрі, нормалізації сну, проведення загартувальних процедур.
Логопедична робота з подолання невротичної форми заїкання має включати формування: 1) динамічних передумов мовленнєвої діяльності, що реалізується засобами розвитку у дітей артикуляційного, дихального та голосового апаратів, просодичних компонентів мовлення; 2) фонетико-фонематичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях), що охоплює з розвитку у дошкільників слухового та слухо-просторового гнозису, слухової уваги та пам’яті, спрямованості уваги на фонологічну структуру слова, фонематичного сприймання на перцептивному рівні, слухового контролю, фонематичних уявлень, формування правильної звуковимови, складової структури слів, вироблення прогнозування на фонологічному рівні, навчання звуковому аналізу на фоні ряду ізольованих звуків і на фоні складу, слова, цілісному читанню слів.
Логокорекційна робота із заїкуватими дошкільниками з неврозоподібною формою заїкання, крім вищезазначених освітніх напрямів, має включати: 1) вироблення інтересу до мовлення як засобу спілкування, що передбачає розвиток у дошкільників пізнавальної та мовленнєвої активності; 2) розширення лексичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях), яке відбувається на основі збагачення словника дітей самостійними частинами мови; 3) удосконалення граматичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях), яке здійснюється шляхом уточнення граматичних категорій самостійних частин мови (іменника, прикметника, числівника, займенника та дієслова); 4) розвиток комунікативної компетентності, що забезпечується у процесі роботи на рівні речення та тексту.
На жаль, в українській логопедії ще й досі не розроблено програмно-методичного забезпечення для заїкуватих дошкільників, проте навіть окремі публікації будуть поступово вирішувати питання в цьому напрямку.
Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (19.02.2012)
Просмотров: 1095 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.4/7
Всего комментариев: 2
2  
Цікава публікація. Шкода, що мала :) Сама логопед і працюю із заїкуватими. Багато читала російської літератури, але такого підходу, як у цього автора, ще не бачила. Дійсно комплексно і по-новому. Дякую Вашому сайту за можливість почитати щось цікаве для себе.

1  
Не можна не погодитися з автором статті у тому, що процесс коррекції заїкання у дітей дошкільного віку повинен поєднувати у собі різні методики (логопедичні, фізкультурні) в залежності від особливостей дитини. Таке поєднання допоможе, з одного боку, допоможе підготувати базу для лікування (наростити нейрони), а з іншого - скорректувати вимову.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]