Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 21.02.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Попередження незаконного обігу підакцизних товарів органами внутрішніх справ України
 
Автор: Костенко В’ячеслав Вікторович, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури, Харківського національного університету внутрішніх справ
 
Останнім часом, в умовах економічної кризи, та значного зменшення легального сектора економіки, збільшується кількість злочинів, пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів.
Шкода, що завдається фальсифікатами вражає своїм розмаїттям. Це і не сплачені кошти до бюджетів різних рівнів, низька якість продукції та послуг, що надаються, а можливі і наслідки у вигляді шкоди здоров`ю, або навіть життю значної кількості людей.
Економічна злочинність не тільки кількісно зросла, але і набула нових якостей. Вона стає злочинністю, яка використовує існуючі економічні, та організаційні закономірності, з метою отримання незаконних доходів за рахунок використання інтересів та потреб громадян та юридичних осіб.
Успіх протидії злочинам у сфері підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості законів, їх відповідності реаліям життя, і в першу чергу дійсної суспільної небезпеки діянь, а також чіткості, ясності, несуперечності, «прозорості» для правозастосувальників, відсутності приводів для неоднозначного тлумачення, правильного визначення кваліфікуючих ознак, пропорційності санкцій вчиненому тощо. [1;с.198]
Запобігання цим злочинам істотним чином відрізняється від інших напрямів профілактичної діяльності органів державної влади. Перш за все специфічні напрямки і межі втручання держави у сферу економічної діяльності, а саме в економічну сферу життя суспільства лежать основні детермінанти злочинів у сфері підприємництва. Особливу увагу тут слід звернути на активізацію профілактичної діяльності недержавних структур, тобто самих підприємців, менеджерів комерційних організацій. Держава повинна сприяти самооздоровленню економічної підсистеми суспільства. У цьому також полягає особливість злочинів у сфері підприємницької діяльності як об'єкта профілактичного впливу.
Серед правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють діяльність, пов’язану із викриттям та запобіганням різноманітним протиправним діянням, в тому числі незаконному обігу підакцизних товарів, особливе місце займають органи внутрішніх справ. Структурний підрозділ МВС України Державна служба боротьби з економічною злочинністю, (надалі ДСБЕЗ МВС України), поряд з іншими завданнями та функціями здійснює заходи спрямовані на профілактику незаконному обігу підакцизних товарів.[2;с.78]
Структурні підрозділи ДСБЕЗ МВС України мають у своєму розпорядженні широкий спектр повноважень для виявлення злочинів у сфері економічної діяльності. Співробітники міліції мають право отримувати доступ як до приміщень підприємств, установ, організацій, так і до їх майна, а також документів, в яких відображена підприємницька діяльність. Запобігання злочинам пов’язане у першу чергу з виявленням причин і умов вчинення таких злочинів; вносять пропозиції щодо своєчасного інформування про необхідність їх усунення; проводять оперативно-розшукові заходи щодо виявлення осіб, що займаються приготуванням до злочину і замахом на злочини у сфері економіки; здійснюють оперативно-розшукові заходи щодо виявлення і роз'єднання організованих злочинних груп чи спільно діють у сфері економіки. Завдання попередження злочинів полягає у прийнятті оперативно-розшукових заходів, спрямованих на недопущення вчинення протиправних діянь або усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню. Оперативно-розшукові заходи повинні, як правило, носити попереджуючий, превентивний характер, бути спрямованими на те щоб не дати злочинцю можливість розпочати вчинення злочину. Таким чином, специфіка використання сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності у попередженні злочинів полягає в тому, що вона проводиться, як правило, поза кримінально-правових і кримінально-процесуальних відносин, де повинні бути чітко визначені права та обов'язки, як її суб'єктів, так і її об'єктів, які не можуть бути визначені відомчим нормативним регулюванням. Крім того, однією з найважливіших складових механізму регулювання попередження злочинів у сфері економічної діяльності є їх організаційно-аналітичне та інформаційне забезпечення. Для цих цілей в структурі служб по боротьбі з економічними злочинами і з податкових злочинів утворені і функціонують спеціалізовані підрозділи з організаційно-аналітичного забезпечення профілактичної діяльності.[3;с.43]
Ефективність протидії незаконному обігу підакцизних товарів залежить від встановлення тісних взаємозв’язків з іншими правоохоронними і контролюючими органами. Не  для кого не є таємницею, що така взаємодія  здійснюється лише «на папері», та у багатьох випадках може суперечити корпоративним інтересам цих органів. Така взаємодія повинна будуватися на взаємних інтересах щодо протидії та викриття підакцизного фальсифікату, вирішенні завдань по припиненні незаконної діяльності, обмеження шкідливих наслідків. До речі слід звернути увагу на необхідність співпраці підрозділів ДСБЕЗ МВС України з органами  управління захисту прав споживачів. Це зумовлено тим, що матеріали та скарги надходять до органів захисту прав споживачів, у багатьох випадках свідчать про неякісні товари, та послуги, що можуть бути виготовлені, або надані суб’єктам, що діють незаконно або без належних дозволів. Ці матеріали можуть слугувати підставою для проведення подальшої діяльності із запобігання незаконному обігу підакцизних товарів та іншим економічним злочинам.[4;с.175]
Злочини пов’язані з незаконнним обігом підакцизних товарів це тривала злочинна діяльність, тому виявлення незаконного бізнесу можливо за умов здійснення відповідних планових контрольних заходів за участю працівників ДСБЕЗ МВС України. Такі заходи можуть проводитися іншим правоохоронними та контролюючими органами за участю працівників ДСБЕЗ МВС України. У ході таких планових перевірок можливо виявити деякі факти, що можуть свідчити про незаконну діяльність.
 
Література:
1.Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. - Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.
2.Давиденко М.Л. Незаконное предпринимательство: криминологическое исследование. Диссертация.
3.Зелінський А.Ф. Детермінація злочину: навчальний посібник. Х.: УкрУа, 1994 р., 52 с.
4.Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії. Х.: Новасофт, 2005р., 256 с.
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Иван155 (10.02.2013)
Просмотров: 17 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: