Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 30.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право

Проблеми об’єднання підприємств

Автор: Проценко Юлія Ігорівна, студентка 4 курсу, Полтавський юридичний інститут Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Для підвищення своєї продуктивності в умовах ринкової економіки, все більша кількість підприємств вирішують об’єднатися для продовження своєї діяльності разом. На сьогодні існує велика кількість різних форм об’єднань підприємств та різних форм власності.

У ч.1 ст. 70 Господарського кодексу України визначено, що підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

Об'єктивними причинами їх формування та функціонування є : а) необхідність поєднання усіх стадій технічного процесу, що дає змогу комплексно використовувати сировину і матеріали; б) кооперування взаємопов'язаних спеціалізованих виробництв, що дає можливість комплексно виготовляти кінцевий продукт; в) забезпечення повноти циклу "наука - технічні розробки - інвестиції - виробництво – збут - споживання"; г) масовість випуску продукції, стабільний асортимент, що значно скорочує витрати на одиницю продукції, здешевлює її, робить доступною для населення[1].

Держава здійснює контроль за дотриманням законодавства об’єднань підприємств на загальних основах. Але на практиці виникає ряд запитань, коли потрібно продемонструвати контролюючим органам всю зведену фінансову звітність. Наприклад, існують колізії у питаннях регулювання бухгалтерського обліку, що зумовлює виникнення проблем у збиранні такої інформації та здійснення звітування у майбутньому.

Але існують також певні недоліки у створенні таких суб’єктів. Після їх формування виникає питання мобільності, оскільки чим більше підприємство, тим важче швидко реагувати керівництву на всі внутрішні проблеми а також аналізувати ринок. Найчастіше доводиться здійснювати перепрофілювання одного (або більше) підприємства, що досить таки важко швидко зробити із збереженням стандартів виробництва та підвищення якості. Питання управління також є досить вагомим, оскільки після затвердження керівництвом певного рішення має пройти певний час доки воно дійде до всіх підрозділів та інших частин.

Відповідно до ст.120 Господарського кодексу України господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом. На сьогодні законодавством передбачено такі форми, як картель, синдикат, трест, холдинг, фінансово-промислова група та інші об’єднання.

На практиці розрізняють два види об'єднань – у договірній формі, в основі якої знаходиться міжфірмова угода, та у формі спільного підприємства. У договірних об'єднаннях сторони не створюють нову компанію для здійснення спільної діяльності і не перерозподіляють акції діючих підприємств. Усі правові відносини між сторонами, учасниками об'єднання і третіми особами регулюються на договірній основі. З метою здійснення контролю може бути створений тимчасовий орган[2].

Другий тип об’єднань зумовлює створення спільних підприємств, після чого з’являються нові господарюючі об’єкти, що можуть бути створені двома та більше суб’єктами.   Право власності закріплюється за кожним учасником відповідно до вкладеного капіталу. Прикладом договірного об'єднання є консорціум, акціонерного - корпорація.

Отже, підводячи підсумки, можна стверджувати, що попри існування певних недоліків, якими є відсутність достатньої правової регламентації щодо фінансової звітності, відносин із органами державної влади та місцевого самоврядування та ін., утворення обєднань підприємств це більш позитивне явище, ніж негативне. При утворення такого виду суб’єктів, у підприємств з’являється більше можливостей на розвиток та фінансову стабільність.

 

Література:

  1. Гурська О.М. Групи підприємств в Україні: структура, мета формування та проблема обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/ecnem_2012_9(2)__22.pdf
  2. Дерун А.М. Тенденції обєднаньпідприємств та організацій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3596

 

Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (26.04.2016)
Просмотров: 45 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]