Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 16.12.2012
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Впровадження демократичних цінностей щодо діяльності друкованих ЗМІ України

Автор: 
Підварко Ольга Григорівна, Національний університет державної податкової служби України

В Україні спостерігається поступовий розвиток інформаційної сфери, насамперед у питаннях законодавчого закріплення права громадянина на інформацію, трансформації моделі взаємовідносин між владою та ЗМІ, створення національних систем і мереж інформації.
За даними Міністерства юстиції України, на сьогодні в країні зареєстровано близько 28 тис. періодичних друкованих видань, з них: видань газетного типу - понад 16 тис., журналів - понад 8 тис., інших видань - понад 3 тисяч.
За останні роки Україна зробила суттєві кроки у впровадженні європейських і світових стандартів свободи слова. Сформовано розгалужену правову базу в інформаційному просторі.
Разом із тим на шляху розвитку інформаційної простору постає низка проблем, до яких належать:недосконалість законодавства про інформацію;наявність випадків перешкоджання законній журналістській діяльності та реалізації права особи на інформацію;намагання суб’єктів інформаційних відносин маніпулювати громадською думкою;непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації;наявність тенденцій до концентрації власності і монополізації сегментів інформаційного ринку;наявність значної кількості інформаційної продукції, що не відповідає вимогам законодавства у сфері суспільної моралі.
Так  Урядом  спільно з Національною спілкою журналістів був підготовлений та внесений на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про захист професійної діяльності журналістів» (№2336 від 12.06.2008р.), однак, як виявилось, проект був відкликано 11.03.2010 року.
Проект повинен регулюватиме проблеми що  виникають у процесі здійснення журналістами професійної діяльності, встановлюватиме відповідність до міжнародно-правовим норма та реаліям сьогодення, сприятиме захисту законних прав і свобод журналістів при здійсненні ними своїх професійних обов’язків та відповідатиме нормам та вимогам законодавства Європейського Союзу та Ради Європи.
11 січня 2011 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято за основу проект Закону України «Про Концепцію державної інформаційної політики» (№ 7251 від 13.10.2010р.),зокрема в Концепції наголошувалось про принципи, пріоритетні завдання та основні напрями діяльності держави у розвитку інформаційної сфери.
Реалізація Концепції зробила б можливим формування єдиного національного інформаційного простору та утвердження інформаційного суверенітету, сприяла побудові в Україні розвинутого інформаційного суспільства, забезпечила реалізацію конституційних прав на свободу слова та вільний доступ до інформації, пріоритетний розвиток національних інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадила новітні інформаційні технології, захистила  національні культурні цінності та суспільну моралі.Однак  проект Закону України «Про Концепцію державної інформаційної політики» було відхилено05.07.2011року.
Урядом відповідно до стандартів Ради Європи підготовлений та після широкого громадського обговорення був внесений на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (№ 7313 від 01.11.2010р.), який був розроблений з метою запровадження реформування друкованих ЗМІ та редакцій, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, але не судилося проект Закону повернуто суб’єкту ініціативи (13.12.2010р.).
Таким чином, подальший розвиток  конкурентного інформаційного простору в Україні вимагає від влади вчасного прийняття законних актів, які сприяють забезпеченню прозорості відносин засобів масової інформації та громадськості, запобіганню процесам концентрації власності у ЗМІ та монополізації вітчизняних інформаційних ринків.
Тому відкритість та оперативність державної влади, зокрема її інформаційний аспект, є важливим чинником розвитку процесів демократизації держави та суспільства, становлення громадянського суспільства, запорукою утвердження в Україні демократичних цінностей та правил щодо відносин між громадянами, їхніми об’єднаннями та органами державної влади.
 
Література:
1.Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави // Право України. — 2003. — № 11.
2. Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів у 6 томах / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — Т. 1: Інформаційне законодавство України. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. — 416 с.
3. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Моногр. — К., 2002.
4. Костицький М., Годованець В. Правові проблеми захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України // Вісн. Конституційного Суду України. — 2002. — № 3.
5. Погорілко В., Федоренко В. Об'єкти конституційного права: поняття, ознаки та види // Право України. — 2004. — № 2.
6. Погорілко В., Федоренко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. — 2002. — № 1
Категория: Юридичесике науки | Добавил: Administrator (13.12.2012)
Просмотров: 9 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0  
1 Basalay   (14.12.2012 10:22)
Все концепции и законы де-факто, к сожалению, носят только рекомендательный характер в плане защиты свободы слова и регулирования деятельности СМИ. Существует много примеров не только ущемления свободы слова и редактирования материалов, но и физического насилия против журналистов, которые в итоге остаются нераскрытыми. В Украине яркий пример это TVi, который власти выгнали с телевизоров граждан.

Имя *:
Email:
Код *: