Административное право и процесс; финансовое право; информационное право - Юридичесике науки - Сортировка материалов по секциям - Конференции - Академия наук
Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 18.12.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Юридичесике науки

Административное право и процесс; финансовое право; информационное право

Особливості проведення нарад державною податковою службою

Автор: Тернущак Михайло Михайлович здобувач кафедри  адміністративного, фінансового та інформаційного права ННІ ПМК Харківського національного університету внутрішніх справ; викладач Природничо-гуманітарного коледжу Закарпатського державного університету

Наради – один з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень в усіх сферах виробничого, громадського й політичного життя. Вони дають змогу спільно аналізувати важливі питання й висловлювати свої думки та пропозиції, приймати найоптимальніші  рішення [1; 133].
Наради в органах державної податкової служби України є організаційно-правовою формою роботи підрозділів ДПС, спрямованої на вивчення особливо важливих та складних питань державного управління, забезпечення підвищення якості підготовки рішень.
Для того щоб провести вдалі наради їх необхідно заздалегідь якісно підготувати. Саме тому законодавець вирішив юридично закріпити ці питання у нормативно-правовому акті.
Документом, який регулює питання скликання нарад, їх видів, форм проведення, форм прийняття рішення тощо є регламент – сукупність правил, які визначають порядок діяльності державного органу.
Так, порядок проведення нарад в органах центральної виконавчої влади визначений у Типовому регламенті центрального органу виконавчої влади, затвердженому постановою КМУ від 19.09.07 № 1143. Відповідно до розділу V Типового регламенту центрального органу виконавчої влади, у них проводяться апаратні, оперативні та міжвідомчі наради [2].
Відповідними нормативно-правовими актами (перш за все відомчими наказами) закріплено і порядок проведення нарад в органах державної податкової служби України, як в центральному апараті, так і на регіональному рівні.
Серед таких документів перш за все слід зазначити наступні:
1. Указ Президента України №  584/2011 "Про Положення про Державну податкову службу України".
2. Наказ ДПС України від 27.10.2011 № 95 (із змінами, внесеними наказами ДПС України від 17.01.12 № 41, від 24.02.12 № 156) "Про затвердження Регламенту Державної податкової служби України".
3. Наказ ДПС України від 28.04.12 № 362 "Про затвердження Типового регламенту державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах".
4. Наказ ДПА України від 29.10.08 р. № 678 „Про затвердження Типового регламенту ДПІ”.
5. Наказ ДПА України від 29.06.10 № 464 "Про затвердження Регламенту проведення апаратної наради керівного складу ДПА України".
Так, п.6 вищезазначеного Указу надає право ДПС України відповідно до покладених на неї завдань і повноважень в установленому порядку скликати наради.
Сам же порядок проведення нарад, їх види та регламентація затверджені вищезазначеними наказами ДПС України.
Відповідно до п. 5.1 Регламенту ДПС України (надалі - Регламент) метою проведення нарад у Державній податковій службі є: 1. Розгляд і обговорення стану організації та результатів роботи органів ДПС; 2. Визначення узгоджених дій і прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на реалізацію єдиної державної податкової політики; 3. Виконання завдань, встановлених органам ДПС [3].
Стосовно класифікації видів нарад, які проводяться в органах ДПС, то Регламент дає дещо ширше коло їх видів у порівнянні з вищезазначеною постановою КМУ від 19.09.07 № 1143. Крім апаратної, оперативної та міжвідомчої наради, в органах державної податкової служби проводяться також селекторні наради та семінари або семінари-наради (п. 5.2 Регламенту) [3].
Порядок проведення зазначених нарад законодавчо закріплений у п.п. 5.4 – 5.24 Регламенту. Відповідно порядок проведення апаратних нарад у Голови ДПС України визначений у п.п. 5.4 – 5.8, селекторних нарад у п.п. 5.9 - 5.12, оперативних нарад у п.п. 5.13 - 5.15, міжвідомчих нарад у п.п. 5.16 – 5.19, семінарів (семінарів - нарад) у п.п. 5.20 – 5.24. Зазначимо, що порядок проведення апаратних нарад у Голови ДПС окрім Регламенту визначений ще і в окремому нормативно-правовому акті - це Регламент проведення апаратної наради керівного складу ДПА України, затверджений наказом ДПА України від 29.06.10 № 464.
Апаратні   наради у Голови ДПС України.
У відповідності до п.п. 5.4 – 5.8 Регламенту апаратну нараду проводить особисто Голова ДПС України, а у разі його відсутності тимчасовий виконуючий обов’язки Голови. Варто зазначити, що апаратна нарада проводиться щотижнево, день та час визначає особисто Голова ДПС України. Порядок денний проведення апаратної наради у Голови ДПС України складається на основі поданих доручень Голови ДПС України, пропозицій його першого заступника та заступників, керівників структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи. По результатах проведення апаратної наради у Голови ДПС приймаються рішення, які оформляються у формі протоколів у дводенний строк. Відповідальність за виконання доручень та завдань покладається на першого заступника та заступників Голови ДПС України, а також на керівників структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи, яких стосувалося доручення. В обов’язковому порядку після проведення апаратної наради керівники структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи повинні провести наради зі своїми працівниками підпорядкованих підрозділів для ознайомлення їх із завданнями, яке поставило керівництво ДПС України, розробити способи та напрями виконання цих завдань та визначити осіб відповідальних за їх безпосереднє виконання [3].
Селекторні наради.
Відповідно до п.п. 5.9 - 5.12 Регламенту селекторні наради проводять Голова ДПС України, перший заступник та заступниками Голови ДПС України з керівниками територіальних органів ДПС. На відміну від апаратних нарад, які проводяться щотижнево, графік проведення селекторних нарад не визначений. У п. 5.9 Регламенту зазначається, що метою проведення селекторних нарад є: 1. обговорення нагальних питань; 2. надання доручень  безпосередньо керівництву територіальних органів ДПС. Селекторна нарада організовується на підставі розпорядчого документа або окремого доручення ДПС України. На підрозділ адміністративно-господарського забезпечення покладається відповідальність  за оформлення замовлення на проведення селекторної наради та їх організаційно-технічне обслуговування. По результатах проведення селекторних нарад приймаються рішення у формі протоколів [3].
Оперативні (робочі)  наради.
Згідно п.п. 5.13 - 5.15 Регламенту оперативні наради можуть проводити не тільки Головою ДПС України, першим заступником та заступниками Голови ДПС України, а і керівниками структурних підрозділів та структурних підрозділів із статусом юридичної особи. Метою проведення оперативних нарад є: 1. оперативне вирішення питань з відповідних напрямів роботи; 2. обговорення з окремими платниками податків нагальних питань; 3. забезпечення виконання  спільних доручень органів вищого рівня. Оперативні наради організовуються на підставі розпорядчих документів ДПС України. Графік та порядок проведення оперативних нарад вирішується посадовою особою ДПС України, за ініціативою якої оперативна нарада проводиться. Проведення оперативних нарад покладається на структурний підрозділ, компетенцією якого визначені питання, які повинні розглядатися на оперативних нарадах. За результатами оперативних нарад приймаються рішення у формі протоколів [3].
Міжвідомчі  наради.
ДПС України вирішуючи питання міжвідомчого характеру тобто ті, які стосуються сфери інших міністерств та органів центральної влади проводить міжвідомчі наради. Як показує практика проведення таких нарад в ДПС України, основними їх учасниками є Міністерство внутрішніх справ, Державна митна служба, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура. Міжвідомчі наради організовуються на підставі розпорядчих документів ДПС України. Перший заступник Голови ДПС України чи керівники структурних підрозділів, структурних підрозділів із статусом юридичної особи, до компетенції яких належать питання, що розглядаються, організовують міжвідомчі наради, тобто затверджують графік проведення нарад, здійснюють підготовку порядку денного та розробляють проект рішення міжвідомчої наради. В результаті проведення міжвідомчих нарад приймаються рішення у формі протоколів [3].
Семінари (семінари – наради).
Основними передумовами проведення семінарів (семінарів - нарад) є: 1. доведення пріоритетних напрямів діяльності органів ДПС; 2. роз’яснення документів з актуальних питань; 3. проведення навчання та методичних консультацій для керівників та працівників підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів ДПС. Семінари (семінари-наради) організовуються на підставі розпорядчих документів або окремих доручень ДПС України. Структурний підрозділ, який є ініціатором проведення семінару (семінару-наради), займається його організацією, тобто готує порядок денний семінару, запрошує посадових осіб, які братимуть участь. Списки учасників семінарів (семінарів-нарад), відповідний пакет документів та аналітично-довідкові матеріали повинні подаватися керівництву ДПС України за три робочі дні до семінару структурним підрозділом, який організовує семінар. Результати проведення семінарів (семінарів-нарад) оформлюються рішеннями у формі протоколів [3].
Стосовно проведення нарад на регіональному рівні, то зазначений вище Типовий регламент державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах визначає порядок їх проведення, види та регламентацію аналогічно до Регламенту ДПС України.
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, є всі підстави констатувати наступне.
По-перше, питанню проведення нарад, як одному з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняттю найоптимальніших рішень, в органах державної податкової служби України приділяється дуже важливе значення.
По-друге, підтвердженням того, що нарада в органах державної податкової служби України є важливим інструментом в організації всієї системи робочого процесу, є застосування таких її сучасних форм як селекторна нарада та семінар-нарада.
По-третє, проведення нарад в органах державної податкової служби України строго регламентовано і нормативно затверджено.
 
Література:
1.Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — С. - 133.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-5877.html.
2. Типовий регламент центрального органу виконавчої влади. Постанова КМУ від 19.09.07 № 1143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1143-2007-п.
3.Регламент Державної податкової служби України. Наказ ДПС України від 27.10.2011 № 95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-reglamentu-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhb-doc75229.html.

Категория: Юридичесике науки | Добавил: ivan_babenko (12.06.2012)
Просмотров: 656 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]