Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 08.06.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Философские науки

Философская антропология, философия культуры
Діалогічність як засаднича категорія розуміння людського буття у філософії М. Бубера

Автор: Миролюбенко Евген Владиславович, аспірант Інституту філософії ім. Г Сковороди НАН України

Починаючи від М. Бубера у філософській антропології змінюються акценти щодо розуміння людського буття. Монологічний світ філософії свідомості відходить за задній план, відкриваючи дорогу діалогічному співбуттю людей в світі. Саме у Бубера поняття комунікації та «іншого буття» виводяться у ранг засадничих для розуміння людського буття.

На думку Бубера, «ми спроможні осягнути сутність людини, принаймні підійти до її неї, шляхом висвітлення її відношення до іншого буття, спілкування з іншими людьми, тобто тоді, коли навчимося розуміти її діалогічну природу, її здатність буття-з-іншими» [1, 109]. Тільки ця найгрунтовніша істина «людського спілкування», на думку Бубера, дає нам змогу подолати відчуженість людини від світу, а також монологізм не лише попередньої, але й сучасної йому філософії.

Розв’язання питання про сутність людини має виходити із усвідомлення двох екзистенційних ситуацій, в яких перебуває людина, а саме: діалогічної і монологічної. Саме ці дві ситуації відповідають двом основним «світам», в яких, на його думку, перебуває людина, це «Я-Воно» світ та «Я-Ти» світ. «Світ для людини є подвійним у відповідності із подвійністю головних слів, які вона може сказати. Головні слова – це не окремі слова, а пари слів. Перше головне слово – це пара Я-Воно… Основні слова не виражають щось таке, що могло б бути поза ними, поте будучи сказаними вони покладають існування» [2, С. 24]. Обидва цих відношення є засадничими для людського існування, адже розкривають дві основні сфери людського буття: відношення до світу та відношення до інших людей.

Отже, перший тип буттєвого  світовідношення позначається у Бубера відношенням «Я-Воно». Цей тип відношення характеризується як монологічний, утилітарно-практичний рівень буття, в якому людина існує на рівні своїх повсякденних рутинних справ. «Світ як досвід належить основному слову Я-Воно. Основне слово Я-Ти створює світ відношення» [3, С. 132]. При цьому світ Я-Воно, хоча і є необхідним, проте він не дає людині, яка живе лише в його рамках, подолати свою самотність та відчуження. Я-Воно – це світ повсякденного досвіду, світ речей, який має когнітивно-прагматичний характер. «Досліджувати, споживати та використовувати – ось основні виміри Я-Воно відношення» [1, С.112]. Це світ техніки, користування, підприємництва, бажань, спостережень та експериментів, «світ намірів, пропаганди й реклами, бюрократії та її тиску, світ речей, які протистоять нам як окремі предмети, не пов’язані  з нами; у цьому світі працюють, спільно діють, впливають одне на одного, займаються підприємництвом [ 1, С. 112].

Тобто це все ж таки світ взаємодії людини з речами та іншими людьми; але ця взаємодія розуміється скоріш більш прагматично, люди та їхні стосунки розглядаються в такому світі як «речі серед речей», вони спостерігаються та описуються з точки зору зовнішньої системи координат. Цей світ за видимої інтерсуб’єктивності та взаємодії все ж таки не дає людині вирватися за рамки своїх функцій. Він атомізує її «спрямовує на усамітнення та відчуження від усіх інших, виокремлює, викривляє і замикає на собі людське буття та єство» [4, С. 164]. В рамках такого підходу неможливо цілісно осягнути сутність людини бо цілісність тут перетворюється на «сукупність» окремих її ознак.

Найбільшого ж спотворення в рамках Я-Воно відношення зазнає, за словами Бубера, саме «між-людський», інтерсуб’єктивний вимір буття. Люди живуть в ньому не разом, а поруч одне одного, на них поширюється перетворення всіх елементів світу на речі. Людина пручається, намагається вирватися з лона прагматизму цього монологічного світу, але тут навіть діалог лишень маскує достотну монологічність. Жодні розмови, спілкування в межах цього світу, навіть розмови закоханих, не розриваються цю домінуючу монадність буття. Вони маскують і тим самим ще більше спотворюють образ цього феномена, бо насправді атомізовані люди говорять не одне з одним, а самі з собою, «насолоджуючись власною самотністю» [1, С. 113].

Утилітрано-функціональні форми спілкування, що є атрибутивними для монологічного світу, не сприяють, за Бубером, перетворенню індивіда в особистість, а навпаки, постійно повертають його в царину індивідуалістичної свідомості. Витлумачена в такий спосіб індивідуальність займається виключно собою, своїм характером, національною належністю, творчістю й т.п. Іншими словами, уточнює свою думку Бубер, «індивідуальність у монологічному світі не бере участь у жодній реальності, не переймається жодною з них. Вона відмежовується від інших і хоче, завдяки цьому, придбати якнайбільше – шляхом пізнання та використання. Це її динаміка – відокремлення та присвоєння як такі» [4, С. 107]. Тобто не тільки спілкування, але й усе життя людей у цьому світі підпорядковується загальному принципу, каже Бубер, редукованої кількісної конкретності, або все нівелюючому та атомізуючому принципу загальної користі.

Та попри все негативні характеристики, «несправжнього, монологічного» світу, людина все ж таки має в ньому нагальну потребу, не може жити без нього. Вони достоту є необхідними для людини, але недостатніми для виявлення її самості. І саме не­достатність монологічного Я-Воно, відношення і є першопричиною прориву до світу «Я-Ти відношення»,  до діалогічної комунікативної ситуації: до головного слова Я-Ти. Коли людина говорить світові «Ти», то перед нею на противагу зовнішній предметності відкривається таємниця. До того ж «Я-Ти» відношення – не лише головний вимір «справжнього, діалогічного світу», але й сутність поняття «відношення», яке Бубер вибирає з самого початку для характеристики справжнього людського спілкування. «Спочатку існує відношення, - підкреслює він, - як категорія сутності, повнота, всеохоплююча форма, модель душі; воно апріорне і природжене» [2, С. 118].

Завдяки поняттю діалогічної комунікації розкривається не лише світ для людини, але й сама людина доходить до сутності не лише зовнішнього, а, насамперед свого внутрішнього світу. Людина пізнає свою сутність насамперед за допомогою іншого, який знаходиться навпроти неї. За висловом М. Бахтіна, «бути означає діалогічно спілкуватися. Коли закінчується діалог, усе закінчується. Тому діалог, власне кажучи, не може і не повинен скінчуватися» [5, С. 434.]

 

Література:

1.     Ситниченко С.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996, - 176 с.

2.     Бубер М. Я и Ты. //  Два образа веры. М.: АСТ, 1999. – 590 с. - С. 24-121.

3.     Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. М.: АСТ, 1999. – 590 с. - С. 301-439.

4.     Андрос Є.І. Комунікативний вимір буття як фундаментальне опосередкування колізії сутності та існування // Людина в есенцій них та екзистенцій них вимірах. - К.: Наукова думка, 2004. – 248 с., С.155-201.

5.     Бубер М. Перспектива // Ситниченко С.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К. 1996. с. 149 – 157.


Категория: Философские науки | Добавил: Administrator (07.05.2010)
Просмотров: 1280 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]