Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 19.06.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Переводоведение
Лексичні трансформації при перекладі художнього тексту
 
Автор: Бачук Наталія Василівна, студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 
При перекладі текстів, у перекладача, часто виникають труднощі, через те, що тексти часто поєднують у собі різні функціональні стилі та жанри, велику кількість неологізмів та термінів. Тому дуже часто доводиться звертатися до засобів перекладу, за яких зміст оригіналу залишається незмінним, а змінюються лише лексичні форми його вираження.
Перекладацькі лексичні трансформації, за Карабаном, - це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу. Лексичні трансформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту[3, c.95].
Актуальність теми зумовлена зростанням уваги до художніх текстів. Люди все більше цікавляться культурою та традиціями інших народів, а художні твори – це певне відображення реалій інших країн. І саме правильний переклад дає можливість читачу правильно сприймати те, що хотів передати автор певного твору. Метою роботи є дослідження особливостей перекладу художнього тексту, зокрема лексичні трансформації використані при перекладі з англійської мови на українську.
Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв'язків та функціональних характеристик.
Одним зі способів вибору контекстуального відповідника слова є перекладацька лексична трансформація конкретизації значення. Конкретизація - це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [3, с.44].
At the top of a squatty, three-story brick Sue and Johnsy had their studio[4,c.178].
Студія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку [2, c.186].
У даному випадку автор розкриває значення слів для того щоб пояснити читачеві, що малося на увазі, бо, якщо залишити фразу із прямим значенням цих слів, вийшло б : зверху…триповерхової цегли, що є не зовсім логічним.
Лексичною трансформацією, що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням.
Then she swaggered into Johnsys room with her drawing board, whistling ragtime [4, c.179].
Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно ввійшла до кімнати [2, c.187].
В українській мові лексема ragtime має свій відповідник – регтайм (синкопований танцювальний ритм). Але тут автор використовує явище генералізації задля кращого сприйняття тексту.
Модуляція є варіюванням повідомлення, чого можна досягти, змінивши кут або точку зору. До цього способу можна вдатися, коли видно, що дослівний або навіть транспонований переклад призводить в результаті до вислову граматично правильному, але суперечить духу мови перекладу.
Johnsy lay, scarcely making a ripple under the bedclothes, with her face toward the window [4, c.183].
Джонсі, майже непомітна під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна [2, c.189].
Трансформація додавання полягає у введені в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі з метою правильної передачі змісту речення (оригіналу), що перекладається, та дотримання мовленнєвих i мовних норм, що існують в культурі мови перекладу.
At six he drew a picture of the town pump with a prominent citizen passing it hastily [4, c.21].
У шість років він намалював на картоні міську водокачку і одного поважного жителя, що проходив повз [2, c.145].
Автор використовує додавання слова, щоб читачу стало більш зрозуміло про що йде мова.
Трансформація вилучення - усунення в тексті перекладу тих елементів, які є зайвими чи не мають комунікативного значення. Вилучати можна лише тi елементи змісту, які певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу[1, c.23].
I sold the watch to get the money to buy your combs [4, c.5].
Годинник я продав, щоб купити тобі гребінці [2, 144].
Отже, вибір серед цих основних прийомів лексичних трансформацій складає одне з основних професійних умінь перекладача. Для того, щоб зробити текст вихідної мови зрозумілим тому, хто читає його мовою перекладу, потрібно адаптувати цей текст згідно з реаліями які відомі читачеві. Досягти цього розуміння можна використовуючи трансформації.
 
Література:
1. Бордюг А. А. Лексико-семантичні особливості перекладу / Бордюг А.А. – Київ, 2007. – 49с.
2. О Генрі Оповідання / О Генрі; [перекл. М.Дмитренко, Ю.Іванов, Т.Тихонова]. – Київ: Худ. Література, 1998. – 469с.
3. Федоров А.В. Основи теорії перекладу / Федоров А.В. - М., 2002. – 218с.
4. O Henry The Short Stories/ O Henry. – Wordworth ed., 2001. – 520 p.
Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (20.04.2011)
Просмотров: 1201 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.7/3
Всего комментариев: 2
2  
Наиболее ярко проблема лексической трансформации проявляется при переводе поэтического текста. Разумеется, на первый план при переводе поэзии выходит эквилинеарность и эквиритмичность, однако передача лексического ряда также важна.
Автор статьи верно определяет одно из профессиональных качеств переводчика: выбор приемов лексической трансформации.

1  
Да, очень тяжело порой бывает перевести художественный текст и сохранить при этом весь смысл. Но все зависит от профессиональных качеств и навыков переводчика.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]