Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 12.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Филологические науки

Языкознание

Використання мультимедійних засобів у викладанні іноземної мови

Автор: Яковенко Наталія Володимирівна, ст.викладач кафедри іноземних мов, Національна академія Національної гвардії України

 

Сучасні темпи росту багатьох галузей промисловості та розвиток економічних, культурних, інформаційних зв’язків вимагають від випускника вищого навчального закладу активного володіння іноземною мовою.

В сучасному світі Інтернет і комп'ютерні технології стали невід'ємною складовою не тільки повсякденного життя, а й освітнього процесу в цілому. Учні різного віку та категорій сприймають комп'ютерні технології з набагато більшим інтересом і позитивом, ніж звичайні підручники та посібники. На шляху інформатизації суспільства і всебічного поширення глобальної комп'ютерної мережі Інтернет стає зрозумілою актуальність використання мультимедійних технологій в освітньому процесі на сучасному етапі.

У сучасній системі освіти відбуваються стрімкі і великі зміни, які не обходять стороною і викладання іноземної мови. Впровадження в систему освіти мультимедійних засобів навчання охопили як гуманітарні, так і технічні дисципліни. Технологічні новинки допомагають активізувати самомотивацію студентів, їх креативне мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації, стимулювати допитливість та інтерес до наукової діяльності.

Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у вищій школі не можуть замінити викладача, але вони можуть вдосконалити й урізноманітнити діяльність викладача, тим самим підвищуючи продуктивність студентів. Як відомо, людина, при вивченні іноземної мови і не тільки, запам'ятовує двадцять відсотків відео інформації, тридцять відсотків аудіо інформації. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять одночасно, то продуктивність запам'ятовування становить вісімдесят відсотків інформації.

Мультимедійні засоби в процесі викладання іноземної мови у вищій школі можуть охоплювати електронні підручники, самостійно підготовлений викладачем матеріал, презентацію інформації за допомогою програми PowerPoint, відеометод, електронну пошту, рольові ігри, електронні інтерактивні дошки та ін.

Використання інтерактивних технологій при навчанні іноземної мови сприяє комунікативно-орієнтованої спрямованості цього навчання. Це, в свою чергу значно покращує якість подачі матеріалу та ефективність засвоєння цього матеріалу. Впровадження інноваційних технологій збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови з боку студентів і веде до більш тісної співпраці між викладачем і студентами.

Викладання іноземної мови у вищій школі з використання мультимедійних технологій дає можливість перейти від пасивної подачі матеріалу до активного способу реалізації освітньої діяльності, в якому студент стає не тільки центральним об'єктом процесу, а й активним його учасником. В цьому випадку мультимедійні технології не повинні ставати центром процесу навчання, а нести допоміжний, пізнавальний характер, а також допоміжним засобом активізації уваги. Таким чином активізується сам освітній процес за рахунок збільшення наочності пропонованого матеріалу, відбувається більш плідна інтерактивна взаємодія.

Особливістю іноземної мови є те, що вона сама по собі є і метою, і засобом навчання. Учень спочатку засвоює найпростіші елементи, а потім з їх допомогою вивчає складніші. Викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі передбачає, що студент вже володіє базовими знаннями іноземної мови.

У яких же випадках доцільно застосування інноваційних мультимедійних технологій у процесі викладання іноземної мови у вищій школі? По-перше, звичайно ж, при подачі нового матеріалу. Мультимедійні технології дозволяють ілюструвати новий (як граматичний, так і лексичний) матеріал різноманітними наочними і більш пізнавальними засобами. По-друге, при закріпленні пройденого матеріалу. При використанні електронної дошки або презентації в PowerPoint студенти бачать пройдений матеріал в цілісній структурній формі. По-третє, мультимедійні технології можливо використовувати як засіб емоційного розвантаження. І, звичайно ж, мультимедійні технології служать унікальною підмогою при перевірці знань.

Слід звернути увагу на ще одну перевагу використання мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови у вищій школі. Це функція контролю. Перш за все, мультимедійні засоби нейтралізують функцію карателя в особі викладача, оскільки оцінювання відбувається автоматично і без прямої участі викладача. Крім того, підвищується об'єктивність оцінювання знань студентів, викладач починає виконувати функцію консультанта, тим самим перестає бути джерелом негативних емоцій. В цілому, можна відзначити позитивні сторони використання комп'ютерних технологій, а саме збільшення оперативності і точності отримання результатів оцінювання, а також об'єктивність і неупередженість оцінювання.

Використання мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови дало можливість знайти нові підходи до розробки навчальних матеріалів. Впровадження мультимедійних технологій у процес викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі дає можливість розвивати і реалізовувати педагогічні, методичні, дидактичні та психологічні принципи. Впровадження інноваційних технологій у процес викладання іноземної мови у вищій школі дозволяє поліпшити якість навчання, розвинути пізнавальну активність студента, його самостійність у вивченні, пошуку, підборі та обробці інформації.

Все це дає нам можливість оцінити та впровадити в процес навчання інноваційні технології, які дають студентам мотивацію до вивчення іноземної мови, переміщають акценти у відносинах «викладач-студент», покращують умови управління увагою студентів при роботі з аудіовізуальними засобами навчання. Використання мультимедійних засобів навчання дозволяють за відсутністю  природного мовного середовища створити умови, максимально наближені до реального мовного спілкування на іноземних мовах.

Таким чином, інноваційні технології викладання іноземних мов полягають у поєднанні традиційних і інтенсивних методів навчання, заснованих на функціонально-комунікативній моделі мови, та розробці цілісної системи вправ для навчання студентів іншомовленнєвого спілкування на професійні теми.

Мультимедійні технології, як допоміжний інструмент у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі виконує такі важливі функції як: прискорюють процес навчання, збільшують мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, покращують якість засвоєння матеріалу. Використовуючи інноваційні технології ми крокуємо в ногу з часом, і що набагато важливіше, маємо можливість готувати висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями іноземної мови.

 

Література:

1. Денисова, Ж.А. Мультимедийная презентация языкового материала как методический прием [Текст] / Ж. А. Денисова, М. К. Денисов // Иностранные языки в школе – 2008. - №3. – С. 20-27.

2. Молянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования):Монография. -Красноярск: Изд. КрасГУ.2002. 300 с.

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/

4.Саєнко Н.С. Інноваційні технології у навчанні іноземних мов професійного спрямування / Н. С. Саєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Вип. 18. –С. 213–221.

5.McDonoughJ., ShawC. Materials and Methods in Language Teaching. A Teacher's Guide. – Oxford : Blackweil. –1993. –89 р.

Категория: Филологические науки | Добавил: Administrator (25.12.2015)
Просмотров: 214 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]