Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 02.09.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Развитие производительных сил и региональная экономика
Алгоритм формування стратегічних планів розвитку туристичних центрів
 
Автор: Костючко Василь Миколайович, асистент кафедри туризму, Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола, НУ «Львівська політехніка»
 
Для територіальних утворень з значною туристичною привабливістю та розвинутим туристичним сектором зростаюча конкуренція на туристичних ринках зумовлює необхідність розробки туристичної політики та стратегії розвитку. Аналіз практики стратегічного планування в Україні свідчить про відсутність єдиної науково-методологічної бази стратегічного планування розвитку туристичних центрів, що зумовлює проведення досліджень в цьому напрямку.
Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду стратегічного планування розвитку туристичних центрів [1; с. 65-70] дозволяє означити алгоритм розроблення стратегічних планів розвитку туризму в територіальному утворенні, який можна описати наступними кроками:
·  створення робочої групи;
Найчастіше розроблення стратегічного плану ініціюють органи місцевої влади. Однак, така ініціатива може походити і від підприємств туристичної індустрії, які функціонують в даному територіальному утворенні, їх об’єднань (наприклад, асоціацій) тощо.
Створенню робочої групи передує інформування усіх зацікавлених сторін (підприємницькі структури, громадські організації тощо) про розроблення плану через ЗМІ, круглі столи, конференції, з використання Інтернет (наприклад, створення та постійне оновлення інформаційного сайту, який присвячений процесу формування стратегічного плану, проведення вебінарів тощо). Зарубіжний досвід свідчить, що доцільним є проведення анкетування, круглих столів з підприємствами туристичної індустрії, з метою визначити, за яких умов вони підтримають стратегічний план; а також проведення опитувань місцевого населення з метою визначення їх думки щодо розвитку територіального утворення як туристичного центру тощо.
Робоча група повинна відповідати за визначення пріоритетів, постановку задач, дій, визначення джерел фінансування і здійснення дій (тобто розвиток, здійснення і моніторинг виконання стратегії туризму) для спільноти (тобто туристичного центру).
Важливою передумовою успішності стратегічного планування розвитку туристичного центру є формування методичного підходу до процесу стратегічного планування (організаційна структура розроблення і реалізації стратегічного плану розвитку туристичного центру; алгоритм розроблення, структура, зміст і процедура затвердження стратегічного плану; методика моніторингу стратегічного плану, координації заходів в рамках стратегічного планування в часі, визначення принципів взаємодії з іншими організаціями в процесі розроблення плану, як наприклад, з консультантами-співвиконавцями (при необхідності), з розробниками генплану тощо).
·  проведення стратегічного аналізу, який включає в себе сканування факторів зовнішнього середовища, оцінку сучасного стану розвитку туризму в територіальному утворенні (туристичні ресурси, матеріально-технічна база, діюча система управління), визначення набору стратегічних туристичних продуктів тощо.
Як свідчить практика, оцінка зовнішніх можливостей (наприклад, додаткові державні субвенції, гранти донорських організацій, спрощення візових формальностей, створення ВЕЗ тощо) і зовнішніх загроз (посилення конкуренції, втрата державного фінансування, пільг, загальний спад в економіці країни тощо), а також "сильних” і "слабких” місць туристичного центру здійснюється здебільшого на основі SWOT-аналізу [3].
Метод SWOT доцільно доповнювати методами галузевої оцінки. Одним з таких методів може бути концепція рушійних сил, яка передбачає, що існують параметри зовнішнього середовища, зміни яких визначають напрямки і інтенсивність галузевих змін. Аналіз галузевих рушійних сил складається з двох етапів, а саме: ідентифікації рушійних сил та дослідження їх впливу на зміни в галузі, причому обидва етапи в рамках моніторингу проводяться на регулярній основі і в сукупності.
До рушійних сил, наприклад, можуть бути віднесені: зміни в довгострокових темпах росту галузевої ємності ринку; зміни параметрів сегментів споживачів; продуктові інновації; технологічні зміни; маркетингові інновації; зміни в граничних затратах і ефективності; зміни в державному регулюванні тощо.
·  формулювання головної цілі, ключових напрямків розвитку туристичної галузі в територіальному утворенні;
·  розроблення концепції розвитку туризму в територіальному утворенні та обговорення і затвердження концепції на засіданні робочої групи.
Концепція виступає тим ядром, вихідним пунктом стратегічного плану, навколо якого організовується увесь процес планової роботи і від якого учасники стратегічного планування відштовхуються при вирішенні проблем на усіх етапах стратегічного планування: аналізу, визначення і формулювання цілей, формування системи заходів.
·  створення організаційних структур для забезпечення процесу стратегічного планування (наприклад, виокремлення з числа учасників робочої групи профільних комітетів за напрямками, базовими цілями розвитку);
·  робота профільних комітетів з визначення головної цілі, завдань, заходів (проектів, програм), з вказанням відповідальних за реалізацію суб’єктів і термінів виконання.
Підгрупи повинні зустрічатися по мірі необхідності. В повному складі робоча група може зустрічатися на менш частій, але регулярній основі. Рекомендується, щоб в повному складі робоча група зустрічалася як мінімум щокварталу.
·  формування тексту документу стратегічного плану;
·  обговорення і схвалення стратегічного плану на засіданні робочої групи з подальшим затвердження стратегічного плану представницьким органом влади.
Розроблений стратегічний план повинен бути прийнятий органами місцевої влади і набути статус документа, обов’язкового для виконання для структурних підрозділів місцевої влади.
·  реалізація проектів, заходів, які передбачені стратегічним планом розвитку туристичного центру.
·  проведення моніторингу реалізації заходів, коригування, оновлення стратегічного плану розвитку туризму в територіальному утворенні.
Моніторинг проводиться з метою реалізації і підтримання постійної актуальності стратегічного плану. З врахуванням результатів моніторингу приймаються рішення про розподіл ресурсів і коригування цілей і заходів стратегічного плану [2].
 
Література:
1. Бойко-Бойчук О.В. Стратегії розвитку міст України: практичний посібник. – К.: Універ. вид.-во "Пульсари”, 2002. –156 с.
2. Жихаревич Б.С. Реализация, мониторинг и корректировка Стратегического плана // http:// http://www.city-strategy.ru/22
3. Стратегія "Розвиток туризму у Львові”, 1999. – 53 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (21.08.2013)
Просмотров: 16 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0  
1 asiya24   (23.08.2013 11:04)
Нажаль в найближчій період практична реалізація ідеї, яку автор виклав у даній роботі, наврядчі відбудеться. Причина того полягає в тому, що і у Криму, і у Карпатському регіоні туристична індустрія функціонує завдяки приватній власності, більш того - завдяки малому та середньому бізнесу. Де-інде  залишились державні туристичні комплекси. Мета володорів приватних туристичних закладів - заробити більше грошей. Вони готові вкладувати кошти в рекламу, в розвиток власності, але жодні стратегічні плани, впевнена, їх не цікавлять.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]