Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Четверг, 21.02.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Развитие производительных сил и региональная экономика
Позиціювання підприємства на регіональному ринку
 
Авторы:
 
Копосов Г.О., к. е.н., доцент
 
Семененко Ольга Олександрівна, аспірант, Херсонський національний технічний університет
 
В умовах гострої конкуренції ринкових відносин вижити можуть лише ті підприємства, які зможуть забезпечити споживачам подання таких послуг, які відповідають їхнім очікуванням і вимогам. І для цього необхідно розробляти і дотримуватися стратегій позиціонування, як самого підприємства, так і вироблених товарів і послуг.
Правильне позиціонування підприємства з точки зору потенційного інвестора − це запорука його постійної рентабельності і конкурентоспроможності. Основна мета позиціонування полягає в створенні і збереженні за компанією або її товарами особливого місця на ринку.
Першочерговим завданням, що стоїть перед підприємцем, є вибір перспективного виду економічної діяльності, адже різні структури, галузі, напрямки або сфери діяльності економічної системи у будь-який фіксований відрізок часу мають різні ступені розвитку. Тому виникає необхідність прогнозування розвитку галузей і напрямків діяльності з метою  визначення найбільш перспективних із них.
Усі економічні процеси, які мають фіксовану потужність, підпорядковуються закону насичення. Отже, починаючи з певного моменту, подальше збільшення випуску продукції певною галуззю спричинятиме зниження доходу від цього випуску, тобто зниження граничного доходу.  За граничним доходом суспільство оцінює діяльність галузей, та віддає перевагу розвитку тих галузей, граничних дохід яких більший.
Водночас, необхідно враховувати, що галузі економіки як елементи економічної системи знаходяться між собою у тісному взаємозв’язку. Так як кожна галузь економіки одночасно є виробляючою та споживаючою,  ефективне функціонування конкретної галузі безпосередньо залежить від тих галузей, чию продукцію вона використовує у процесі свого виробництва.
Можна зробити висновок, що буде розвиватися та галузь економічної системи, яка має більший ріст граничного доходу та, водночас, кращий прогноз росту за тими галузями, що виготовляють засоби виробництва для цієї галузі. Тобто система прагне до росту цієї галузі та отримує мінімальний супротив цьому росту.
На основі статистичної інформації таблиць  "витрати-випуск" Державного комітету статистики України щодо випуску товарів та послуг кожною з галузей економіки проведено детальний аналіз прогнозних показників росту усіх видів економічної діяльності [1;130]. За результатами розрахунків для України найбільш перспективними видами економічної діяльності є  фінансова діяльність, торгівля та сільське господарство.
Проте кожен регіон країни має свій природно-ресурсний потенціал, специфічні економічні та соціальні умови функціонування, які визначають його регіональний профіль. Тому дослідження ринку, аналіз ресурсів та економічної структури регіону є важливою складовою частиною процесу прогнозування його розвитку.
Аналіз галузевої структури Каховського району показав, що основним напрямком його економічної діяльності є рослинництво, рентабельність якого має найвищий показник по Херсонській області [3;190]. За результатами дослідження овочі є надлишковим ресурсом Каховського регіону, тому їх переробка є перспективним напрямком діяльності. Так як район забезпечений енергетичними, водними, людськими ресурсами, існує можливість розміщення на його території певного овочепереробного виробництва.
Одним з безлічі варіантів овочепереробного виробництва  є виробництво томатної пасти. Цей продукт харчування має мінімальну кількість складових частин, вони недорогі та не потребують складної додаткової обробки із застосуванням високотехнологічного обладнання. Окрім того регіон має велику кількість виробників томатів, що є обов’язковою умовою при виробництві томатної пасти.
Наступним кроком є визначення оптимального об’єму виробництва для забезпечення його безпечного стану на конкурентному ринку. Максимум маси прибутку гарантує оптимальний обсяг виробництва, який  досягається при рівності граничних витрат і граничного доходу [2;287].
В умовах ринку досконалої конкуренції, до якого належить виробництво томатної пасти, стійкий розмір маси прибутку (прибутку на рівні середньогалузевого) досягається за таких умов:
- мінімум середніх витрат дорівнює ринковій ціні товару;
- мінімум середніх витрат досягається при повному використанні встановленої потужності підприємства;
- граничні витрати в точці максимуму обсягу виробництва дорівнюють середнім витратам;
- граничні витрати дорівнюють граничному доходу і дорівнюють ціні продукції в точці оптимального обсягу виробництва.
За нашими розрахунками оптимальний обсяг виробництва томат-пасти в Каховському регіоні при використанні автоматизованої лінії становить 670 тон.


Рис. Оптимальній обсяг виробництва томатної пасти в Каховському регіоні

При цьому обсязі виробництва і існуючих цінах підприємство гарантовано отримує прибуток у розмірі 44,7 тис. дол., що відповідає рентабельності виробництва у 8%.
Таким чином, запропонована методика дозволяє потенційному інвестору визначити вид та обсяг виробництва, яке забезпечуватиме стійку прибутковість та конкурентоспроможність продукції на певному регіональному ринку.
 
Література:
1.Копосов Г.О. Методика визначення перспективних галузей економіки / Г.О. Копосов, О.О. Семененко //  Економічні інновації. Випуск 45: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: стратегія та тактика виробничо-господарських систем. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – С. 124–131.
2. Копосов Г.О. Основні пропорції оптимального підприємства / Г.О. Копосов, О.О. Семененко //  Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функції у соціокультурному просторі сучасного бізнесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. інтер. конф., 25 квіт. 2012р. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – С. 286–289.
3.Семененко О.О. Перспективи товарних ринків Каховського регіону / Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2012р. – Одеса, Атлант, 2012. – С. 189–190.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (17.02.2013)
Просмотров: 6 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: