Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 02.09.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Методологія та економічне обґрунтування гідрологічного забезпечення об’єктів господарювання на території водних басейнів
 
Автор: Сербов Микола Георгійович, кандидат географічних наук Одеський державний екологічний університет
 
Вступ. Сучасний рівень природно-техногенної безпеки території України значною мірою зумовлений надмірними техногенними навантаженнями на природне середовище. Поєднання факторів техногенної та природної небезпеки значно збільшують ризики виникнення надзвичайних ситуацій в межах водних басейнів та посилюють їх негативні наслідки. Тому особливо гострого значення набувають питання моделювання економіко-екологічних ситуацій майбутнього розвитку водних басейнів, забезпечення оптимальними управлінськими рішеннями органів державної влади та суб’єктів господарювання.
Способи вибору вигідного рішення в умовах невизначеності відносно майбутнього стану природного середовища, з яким пов’язана господарська діяльність, здійснюються на базі числового розділу математики – теорії ігор. Для оптимізації господарської діяльності на основі інформації про стан атмосфери і гідросфери найбільш доцільне використання одного із часткових методів теорії ігор – методу статистичних рішень (при врахуванні випадковості природних процесів).
Звернення водокористувачів та водоспоживачів до теорії статистичних рішень під час вибору стратегії на основі гідрологічної інформації є необхідною умовою об’єктивної оцінки комплексу природних і економічних чинників, які визначають найбільш вигідний спосіб господарювання.


В сучасній практиці прийняття оптимального економічного рішення особливого значення набуває вибір критерію (рішення) або стратегії оптимізації господарського рішення, який закладається в основу моделі економіко-екологічних розрахунків.
Стратегія, на відміну від рішення, – не одноразовий захід, а принцип (алгоритм дії), який споживач використовує при прийнятті господарських рішень протягом достатньо тривалого процесу господарювання [1,4,8]. Стратегія називається чистою, якщо будь-якій заданій ситуації відповідає тільки одна із дій. Змішані або рандомізовані стратегії передбачають прийняття рішень у вигляді стохастичної процедури, яка є випадковим вибором дій з деякої їх сукупності відповідно до заданого розподілу ймовірностей [6,7]. Часто змішана стратегія зводиться до одночасного здійснення декількох дій у пропорціях, рівних відповідним ймовірностям.

Висновки. Визначені в роботі етапи економічних розрахунків представляють розробку параметрів багатоваріативної гідролого-економічної моделі пошуку оптимальних господарських рішень розвитку водного басейну, як об’єкта природокористування. Виконання останнього здійснюється на основі використання споживачем нормативної і прогностичної гідрологічної інформації з врахуванням складових діючого водогосподарського комплексу, а найбільш вигідне (оптимальне) рішення приймається при мінімізації економічних втрат за обраним критерієм оптимізації господарських рішень.
 
Література:
1. Сербов М.Г. Пошук оптимального господарського рішення на основі нормативної і прогностичної інформації про стан водного об’єкту: методичні підходи та економічна оцінка. – Таврійський науковий вісник, вип. 78. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 63-68
2. Сербов М.Г., Шакірзанова Ж.Р.  Економіка гідрометеорологічного забезпечення народного господарства України (гідрологічні аспекти). – Одеса:  Евротойз, 2008. – 123 с.
3. Угренинов Г.Н. Гидрометеорологическое обеспечение народного хазяйства. –  Л.: Издательство  ЛПИ, 1986.- 83 с.
4. Хандожко Л.А. Практикум по экономике гидрометеорологического обеспечения народного  хозяйства. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – 311 с.
5. Хандожко Л.А. Экономическая метеорология. Учебник. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. – 479с.
6. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К.: Рихтер. – С.Пб.: Питер, 2003. – 544с
7. Эндрес А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. – 2-е изд. – Рынки, технологии и инновации. Аспекты развития. – СПб: Питер. – 2004. – 256 с.
8. Эффективность гидрометеорологического обслуживания народного хозяйства. – Л.:    Гидрометеоиздат, 1993. – С. 69-77, 103-127.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (19.08.2013)
Просмотров: 15 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]