Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Суббота, 14.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)

Шляхи мінімізації ризиків, що виникають при використанні аутсорсингових послуг

Автор: Тропіцина Юлія Сергіївна, аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 

Теорія ризиків являє собою серйозну наукову і практичну проблему. Ризик – це виникнення можливих збоїв у процесі надання та використання аутсорсингових послуг, що негативно позначиться на грошових засобах замовника та/або аутсорсера, а також термінах і якості послуг. Нижче (табл. 1 та табл. 2) наведена систематизація ризиків в розрізі замовника послуг та аутсорсера, а також запропоновано шляхи їх зниження.

 

Таблиця 1

Мінімізація ризиків пов’язаних з використанням аутсорсингу (для замовника)

Стадія

договору

Ризик

Способи мінімізації

Підготовчий процес

Незадовільне впровадження проекту

 • аналіз необхідних аутсорсингових послуг, які можуть бути використані на підприємстві та ретельна підготовка організації до впровадження проекту;
 • розрахунок ТЕО (загального ефекту аутсорсингу)

Підготовчий процес,

переговорний процес

Брак досвіду роботи з аутсорсинговими компаніями

 • врахувати рекомендації партнерів щодо аутсорсингових компаній;
 • провести пробні спільні етапи роботи

Переговорний процес,

підписання договору

Нестабільність економіки країни

 • включити оцінений ризик у вартість послуги

Податкові ризики (підтвердження економічної вигоди за договорами аутсорсингу)

 • вести облік договорів;
 • робити економічний розрахунок доцільності використання аутсорсингу

Витік конфіденційної інформації

 • укласти угоду сторін про конфіденційність та прописати штрафні санкції у разі її невиконання (порушення)

Очікування неймовірного результату

 • чітко ставити цілі і завдання аутсорсингу (для себе)

Невірне розуміння аутсорсером спочатку поставленої задачі

 • чітко ставити цілі і завдання аутсорсинговій компанії та переконатися в правильності їх розуміння

Відсутність зацікавленості аутсорсера у якісному результаті (ризик неякісної послуги)

 • покласти відповідальність за якісний результат на виконавця (прописати стандарти та методологію)

Дострокове розірвання договору з аутсорсером через неможливість виконання необхідних вимог замовника

 • передбачити в договорі заходи компенсації при достроковому розірванні договору;
 • страхування збитків

Банкрутство аутсорсера

 • прописати в договорі порядок дій при банкрутстві аутсорсера (зупинка дії договору, порядок повернення власності, порядок повернення персоналу);
 • страхування збитків

Форс-мажорні обставини (пожежа, стихійні лиха, війна, блокади та ін.)

 • прописати у договорі порядок дій при форс-мажорних обставинах;
 • страхування збитків

Виконання договору

Недосвідченість у відстеженні виконання договору аутсорсинговою компанією

 • вести постійний контроль за процесом роботи

Всі стадії договору

Зниження продуктивності праці власного персоналу (негативна оцінка змін)

 • стимулювання персоналу (навчання, тренінги, курси підвищення кваліфікації, нагороди, премії, просування по кар’єрних сходах)

Неефективне проектне управління

 • організувати групу яка буде відповідальна за управління проектом

Позапланові тимчасові витрати

 • активна участь замовника у моніторингу, виконанні та прийманню кінцевої роботи;
 • попереднє узгодження можливих додаткових витрат за проектом
 

Джерело: розробка автора

 

Таблиця 2

Мінімізація ризиків пов’язаних з використанням аутсорсингу (для аутсорсера)

Стадія

договору

Ризик

Способи мінімізації

Переговорний процес

Очікування неймовірного результату

 • більш розважливий прогноз, що ґрунтується на отриманому в минулому досвіді

Зміна кредитоспроможності замовника при запланованих ресурсах та унікальному продукті, що не продається

 • передбачити можливість страхування збитків

Переговорний процес,

підписання договору

Небезпека майбутніх витрат, оскільки договір носить тривалий характер

 • попереднє узгодження можливих додаткових витрат за проектом

Дострокове завершення контракту внаслідок реорганізації процесів з боку замовника

 • передбачити в контракті заходи компенсації при достроковому розірванні договору

Ризик країни. Особливості національної економіки

 • дослідження економічних відносин, впливу держави на економіку країни
 • включити ризик у вартість послуг

 

Зміна потреби замовника (усвідомлення можливостей) у процесі виконання договору

 • передбачити в договорі заходи компенсації у разі розірвання контракту;
 • більш ретельно проаналізувати можливості аутсорсера на початковій стадії (на стадії переговорного процесу);
 • передбачити у договорі можливість його доповнення у разі зміни потреби замовника

Джерело: розробка автора

 

Аутсорсинг є потужним інструментом реалізації стратегії бізнесу. У разі правильного використання даного бізнес-процесу, він може фундаментально перетворити вашу компанію, направляючи в потрібне русло людей, процеси і витрати. Аутсорсинг дуже схожий на злиття і поглинання. Це інструмент стратегічний. Він має величезне значення для обох сторін. Для успішної його реалізації необхідно, щоб обидві сторони на самому початку поставили перед собою чіткі цілі і керувалися ними в подальшому [1]. При аутсорсингу виникає досить велика кількість ризиків, з якими стикаються підприємства. Необхідно пам'ятати, що ризик – це не послуга, і не вид діяльності який можна передати на аутсорсинг. Але, незважаючи на вищевикладені ризики, аутсорсинг продовжує активно розвиватися в нашій країні.

 

Література:

1. Бравар Ж.-Л. Эффективный аутсорсинг: понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений: пер. с англ. / Ж.-Л. Бравар, Р. Морган. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 288 с.

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (20.07.2015)
Просмотров: 195 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]