Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)

Стратегія інноваційного розвитку та її реалізація металургійними підприємствами

Автор: Мєшкова Наталія Львівна, к.е.н., Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ

 

У сучасних умовах основним способом підвищення конкурентоспроможності продукції, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості для підприємств стає впровадження інновацій. Проте інновації є джерелом розвитку лише за умови активного і ефективного їх використання, а також створення сприятливого середовища для їх впровадження.

У зв'язку з цим особливого значення набуває стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств, який орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, дозволяє гнучкіше реагувати і здійснювати своєчасні зміни, добиватися конкурентних переваг в довгостроковій перспективі.

Питання формування інноваційної стратегії сталого розвитку розглядає О.Загорулькин і визначає «методичний підхід щодо комплексної оцінки ефективності інноваційної стратегії на основі розрахунку коефіцієнту фінансової сталості підприємства й проведення фінансової оцінки стратегічного плану розвитку, в якому на відміну від існуючих підходів, враховуються як фактичні, так і плановані показники роботи підприємства для створення адекватного прогнозу діяльності на перспективу» [1, с.6].

Механізм розробки інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства досліджує І.Крилова, та розроблює модель формування інноваційної стратегії на основі концепції життєвого циклу розвитку підприємства, яка дозволяє конкретизувати окремі етапи традиційної схеми процесу розробки загальнофірмової стратегії в цілях формування інноваційної стратегії промислового підприємства, а також запропонована економіко-математична модель обґрунтування вибору інноваційної стратегії розвитку підприємства промисловості будівельних матеріалів на основі наявних інноваційних стратегічних альтернатив, які пропонуються керівництву виходячи з результатів аналізу ринкового середовища, комерційної діяльності підприємства і стадії життєвого циклу  [2, с.6; 3, с.158].

Як визначає Н.Соменкова, стратегію інноваційного розвитку підприємства можна трактувати як сукупність дій і методів ведення інноваційної діяльності, що забезпечує конкурентні переваги за рахунок розробки і впровадження інновацій [4, с.160].

У межах цього О.Лесковська визначає три методичних підходи до формування інноваційної стратегії підприємства. На думку О.Лесковської [5] формування інноваційної стратегії повинне відбуватися з урахуванням змін та залученням трьох видів ресурсного забезпечення: інформаційного, фінансового та організаційного. Проте, досить складно абстрактно з’ясувати у якому обсязі та вигляді повинні залучатися ці ресурси. Підходи до формування інноваційної стратегії підприємства потребують доповнення у вигляді аналізу забезпечення ресурсами, який би дозволив з’ясувати поточний стан металургійних підприємств щодо цих трьох видів ресурсів та перспективних спрямувань розвитку.

Кожен з цих напрямів інноваційного розвитку металургійних підприємств буде вимагати відповідного забезпечення.

Відповідно до цього можна визначити три типи металургійних підприємств:

1-й тип – металургійні підприємства, що мають ідеальні умови для впровадження та реалізації стратегії інноваційного розвитку (спрямування на власні інноваційні розробки);

2-й тип – металургійні підприємства, що мають помірні умови для впровадження та реалізації стратегії інноваційного розвитку (впровадження провідних інноваційних розробок світових лідерів галузі);

3-й тип – металургійні підприємства, що мають слабкі умови для впровадження та реалізації стратегії інноваційного розвитку (удосконалення існуючих продукції, процесів).

Здійснивши ідентифікацію металургійних підприємств слід визначити, що більшість з них спрямована на продуктовий інноваційний розвиток і має для цього відповідне ресурсне забезпечення.

підприємствам 3-го типу доцільно використовувати методичний підхід до формування стратегії інноваційного розвитку на основі моделювання стійкості підприємства за інформаційними характеристиками.

Підприємствам 2-го та 1-го типу типу доцільно використовувати методичні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку, які засновані на динамічному моделюванні комплексу часткових фінансових рівноваг або конгінтивному моделюванні організаційних форм реалізації інновацій.

 

Література:

  1. Загорулькин, О. Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства [Текст] / О. Загорулькин // Автореф.дисс.канд.екон.наук. – Полтава, 2007. – 21 с.
  2. Крылова, И. Механизм разработки инновационной стратеги развития промышленного предаприятия [Текст] / И. Крылова. // Автореф.дисс.канд.экон.наук. – Казань, 2007. – 20 с.
  3. Крылова, И. Формирование конкурентоспособной инновационной стратегии развития предприятия [Текст] / И. Крылова. // Реструктуризация промышленных предприятий: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Казань: КГФЭИ, 2005. - С. 156-159.
  4. Соменкова, Н. Формирование стратегии инновационного развития промышленного предприятия [Текст] / Н. Соменкова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2008. - № 1. - С. 160–162.
  5. Лесковская, Е. Управление инновационным развитием предприятия по показателям устойчивости [Текст] / Е. Лесковская // Автореф. дисс...д.е.н. – Челябинск, 2009. – 42 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (21.05.2015)
Просмотров: 269 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]