Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)

Науково - практичні підходи  до оцінки ефективності систем управління підприємством

Автор: Крамчанінова Майя Джемалівна, кандидат економічних наук, Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ)

 

Розвиток підприємства багато в чому залежить від ефективності системи управління . Система управління  виконує  чотири  функції,  згідно  А.Мескону [1] : планування, організації, мотивації та контролю. Ефективність оцінюється за допомогою функції контролю, шляхом порівняння планових і фактичних результатів.

Таким чином, оцінка ефективності управління  є одній із складових контролю на підприємстві.

Одним з найбільш відомих і поширених підходів до оцінки єффективности являється цільовий похід, в якому переважає критерій досягнення цілей (табл.1).

Н. Федорова визначає ефективність як "міру реалізації цілей організації при мінімальних, але необхідних витратах. Це відношення результату діяльності організації до витрат на її якісне досягнення" [2, с.111]

Отже, сама по собі ефективність є величиною відносною, інакше кажучи, в даному випадку результат порівнюється з витратами на його досягнення. При цьому результати (Р) і витрати (В) можуть бути співвіднесені в різних комбінаціях:

Р/В - результат, отриманий на одиницю витрат;

В/Р - питома величина витрат, що доводиться на одиницю отриманого результату;

(Р-В)/Р - питома величина ефекту, що доводиться на одиницю отримуваних результатів.

Ці співвідношення можуть бути покладені в основу розробки показників ефективності системи управління. Комплексний набір критеріїв ефективності системи управління формується з урахуванням наступних напрямів оцінки її функціонування : по мірі відповідності досягнутих результатів встановленим цілям організації і по мірі відповідності процесу функціонування системи об'єктивним вимогам до його змісту, організації і результатів. Критерієм ефективності системи управління підприємством є можливість повного і стабільного досягнення поставлених цілей  при мінімальних, але необхідних витратах.

 

Таблиця 1

Підходи до оцінки ефективності системи управління промисловим підприємством

№  п/п

Зміст підходу

1

2

1

Ефективність системи управління оцінюється через показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства. Аналізується увесь комплекс показників, характеризуючих фінансово – господарську діяльність підприємства

2

Ефективність системи оцінюється через комплексний показник,  в чисельнику, як правило, - прибуток, а в знаменнику в різних поєднаннях - показники фінансово - господарської  діяльності підприємства

3

Ефективність системи управління оцінюється  не за конкретними показниками, а  через ранжирування  деякої  сукупності окремих  показників, що характеризують  діяльність  підприємства

4

Оцінка  ефективності  системи управління  робиться  через комплексний  показ-ник, що об'єднує  як  показники економічності  системи управління,  так і показники ефективності виробництва.  Економічність системи (Ес) управління  визначається  через  співвідношення витрат на  управління  до вартості  основних виробничих  фондів  і обігових коштів. Показник ефективності виробництва (Ев) розраховується через співвідношення  продуктивності  праці  до  чисельності  працюючих. Тоді загальний  критерій  ефективності системи управління  розраховується як  Ес/Ев

5

Оцінка ефективності системи управління  робиться експертним шляхом переважно за якісними критеріями,  перелік яких різноманітний ( витрати  на утримання  апарату управління,  набір загальних  і  конкретних  цілей  і функцій управління, організаційна структура управління, характеристика  процесу управління,  методи  розробки управлінських рішень і т. д.). Експертна  оцінка може служити  складовим елементом комплексної оцінки ефективності системи управління

6

Оцінка  ефективності  системи управління  через  цільову ( Р/Ц ) і ресурсну (Р/З) эфективність: Э = f (Р/Ц;Р/З)

7

Оцінка ефективності системи управління проводиться за трьома  взаємозв'язаними  критеріями: а) (Р/З); б) якісні показники, що  характеризують  організацию та зміст процесу управління;  в) показники, що характеризують раціональність організаційної структури  і  її техніко - організаційний рівень

8

Ресурсно-потенційний  підхід: Э = f (Пв - Ів), тобто ефективність оцінюється через  різницю між потенціалом системи і рівнем його використання

9

Оцінка ефективності системи управління  на  основі системи збалансованих показників (СЗП). СЗП  повинна  містити  показники, що характеризують  чотири  основні  напрями оцінки  ефективності управління,  а саме: фінанси,  внутрішні  бізнес-процеси,  клієнти  і ринок,  персонал підприємства.

 

Оцінка ефективності системи управління залежить від моделі, яка покладена в її основу, і набору інструментів, які використовує керівництво в управлінні підприємством.

З усіх підходів у сучасний період розвитку економіки найбільш доцільним і адекватним є підхід до оцінки ефективності системи управління на основі системи збалансованих показників. Традиційні концепції оцінки ефективності діяльності компанії грунтуються на вимірі і моніторингу виключно фінансових показників, які несуть в собі інформацію про події, що вже сталися, і не враховують можливостей довгострокових інвестицій , взаємодії та становлення стосунків з клієнтами підприємства, потенціал співробітників. [3, 4].

Система збалансованих показників здатна розв'язати проблему комплексної оцінки і прогнозування загального рівня ефективності діяльності підприємства. Кількість індикаторів в СЗП легко може варіюватися залежно від запиту і змін в стані системи управління підприємством та його зовнішнього середовища.

 

Література:

  1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702с.
  2. Федорова Н.Н. Организационная структура управления предприятием: Учеб. пособие. – М. : ТК Велби, 2003. – 256с.
  3. Нівен  Пол Р. Діагностика збалансованої системи показників: Підтримую-чи максимальну ефективність / пер. з англ.; за наук. ред. М. Горського. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 256с.
  4. Ольве Нильс – Горан  Сбалансированная система показателей. Практич. руководство по использованию / Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Веттер Магнус ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 304с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (21.05.2015)
Просмотров: 239 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]