Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 16.12.2012
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности)
Обґрунтування принципів управління продуктивністю праці на підприємствах роздрібної торгівлі
 
Автор: Данілова Наталія Михайлівна, Київський національний торговельно-економічний університет
 
Продуктивна праця досі не є цінністю в українській традиції управління. Нам історично і психологічно незвично оцінювати успіх підприємства не в абсолютних показниках, а в показниках ефективності. Тобто легше вимірювати ступінь своєї успішності кількісними результатами: гривнями і умовними одиницями, тоннами і каратами, кілометрами, вагонами, візками і т.д., замість того щоб мірятися ціною успіху - показниками ефективності діяльності. Неефективна результативність у вітчизняній традиції управління - це безперечний успіх і привід для вручення нагороди. Ефективна ж зовсім не обов'язкова. І це є суттєвим недоліком сучасного управління підприємствами. На підприємствах приділяється надзвичайно мало уваги показнику продуктивності праці. Як правило, ніхто не займається його аналізом, контролем, плануванням, прогнозуванням. Пояснюється це або елементарним нерозумінням важливості, пріоритетності проблеми, або небажанням зрозуміти цю важливість, або небажанням витрачати час і кошти на її вирішення.
Однак досвід індустріально розвинутих країн світу, провідних світових корпорацій говорить про те, що недоцільно шкодувати час і гроші на пошук і реалізацію резервів зростання продуктивності праці, а згодом це обертається зниженням виробничих і невиробничих витрат, зростанням прибутку, успіхами у конкурентній боротьбі на світовому ринку [2, с. 240].
Невипадково в ринково розвинутих країнах функціонують спеціальні установи, які розробляють технології управління продуктивністю. Наприклад, в Західній Європі створено багато національних центрів продуктивності праці, що об'єднуються Європейською асоціацією національних центрів продуктивності; в Південно-Східній Азії діє Азіатська організація продуктивності праці; в США - Американський центр продуктивності праці і т.п. [1].
Питанням управління продуктивності праці працівників присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, а саме:  Кривошей В.В., Здорова О.І., Богині Д.П., Пітель Н.Я., Філева В., Плаксова В.А., Павловської Н.О., Шалімова В.В., Лєбєдєва С.Н., Мисникова Л.В., Марцин В.С., Мазаракі А.А., І.І.Беккер, Б.А.Буханевіч, Е.І.Капустін, Д.Н.Карпухін, Л.А.Костін, Л.Е.Кунельський, І.А.Машінський, В.Й. Олігін-Нестеров, В.В.Рожкова, В.М.Серов, О.А.Турецький, І.Й. Прокопенко, В.М. Зубов.
Під час управління продуктивністю праці одним з важливих етапів управлыння є визначення критеріїв за якими буде здійснюватись дане управління.
Так, Д.С. Сінк виділяє щонайменше сім різних критеріїв результативності «організаційної системи»:
1)   Дієвість – ступінь досягнення системою поставлених перед нею цілей.
2)   Економічність – ступінь використання системою доступних ресурсів.
3)   Якість – ступень відповідності системи вимогам, специфікаціям і очікуванням.
4)   Прибутковість – співвідношення між валовими доходами і сукупними витратами.
5)   Продуктивність – співвідношення якості продукції системи і кількості витрат на випуск відповідної продукції.
6)   Якість трудового життя – те яким чином, особи, які входять до системи, реагують на соціально-технічні аспекти даної системи.
7)   Впровадження новацій - прикладне мистецтво.
Ці принципи особливо актуальними є і в сучасних умовах. Особливо продуктивність, якість трудового життя та впровадження інновацій. Всі ці три принципи управління продуктивністю праці є самостійними та взаємодоповнюючими. Організація торговельної діяльності, яка ґрунтується на цих принципах сприятиме конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Ще в минулому столітті продуктивність праці привертала до себе велику увагу зарубіжних вчених економістів і фахівців-управлінців, наприклад, таких як Г.Емерсон. Він уперше поставив питання про ефективність виробництва в широкому масштабі і сформулював дванадцять принципів правильної організації як праці окремого виконавця, так і виробничого процесу підприємства [3, с. 76]:
1. Чітко поставлені цілі і чітко позначені завдання персоналу.
2. Здоровий глузд та компетентна консультація.
3. Дисципліна та справедливе ставлення до персоналу, виражене в ідеї «краще працюєш - краще живеш».
4. Зворотній зв'язок, порядок і планування роботи.
5. Норми, розклади та нормалізація умов праці
6. Нормування операцій та стандартні письмові інструкції.
7. Винагорода за продуктивність.
Головна ідея Емерсона полягає в наступному: істинна продуктивність праці завжди дає максимальні результати при мінімальних зусиллях. Г.Емерсон вважає, що не виробництво повинно підлаштовуватися до управління, а управління повинно обслуговувати виробництво [3, С. 83]. На нашу думку, ідеї  Емерсона можна використати і в процесі управління продуктивністю праці торговельних підприємств.
З допомогою сформульованих принципів можна досить достовірно оцінити ефективність управління господарським підрозділом, технологічною операцією, а по відхиленнях від цих принципів можливо судити про ефективне управління продуктивністю праці та конкурентоспроможністю продукції на підприємствах.
Управління продуктивністю праці - це фактично частина ширшого процесу управління. Воно включає планування, організацію, керівництво, контроль і регулювання, засноване на співвідношенні кількості продукції, реалізованої торговельною системою, і витрат на цю продукцію. Цей процес настільки ж важливий, як і інші контрольні функції та процеси [1, С. 107].
В умовах ринкової економіки головним завданням управління персоналом торгівельних підприємств є досягнення оптимального рівня продуктивності праці. Ріст продуктивності праці в торгівлі досягається не лише впровадженням новітніх досягнень в області техніки, технології та управління підприємством, але й ефективною системою управління продуктивністю праці. Так, обґрунтований вибір принципів управління продуктивністю праці працівників торгівлі з метою її підвищувати продуктивність праці є головним завданням управлінців в сучасних умовах.
 
Література:
1. Організація торгівлі / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник /Краснокутська Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
3. Воробйова Ю.М. Управління ресурсами підприємства: навчальний посібник / Ю.М. Воробйова, Б.У. Холод. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (14.12.2012)
Просмотров: 6 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: