Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)

Аудит з використанням програмного продукту «AuditNET»

Автори:

Здирко Н.Г., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,

Мороз Я. В., магістр, Вінницький національно аграрний університет

 

Протягом декількох років йде процес укрупнення аудиторських фірм, у тому числі за рахунок об'єднання і створення регіональної мережі. У ньому беруть участь як дрібні і середні, так і вельми великі аудиторські компанії. У результаті укрупнення бізнесу виникає необхідність більше уваги приділяти управлінського обліку, аналізу зайнятості співробітників, виробленні та закріпленню єдиної методики проведення аудиту, підвищенню внутрішнього контролю якості.

На сьогодні комп'ютерні технології використовуються на всіх стадіях аудиторського процесу. При цьому мета і завдання аудиторської перевірки залишаються незмінними.

Для вирішення завдань автоматизації аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комерційної організації (підприємства) від етапу підготовки і планування аудиту до етапу документування результатів перевірки розроблені спеціалізовані програмні забезпечення. Однією з тенденцій в сегменті спеціалізованого програмного забезпечення є розвиток систем проведення аудиторської перевірки як головної складової аудиту, а також автоматизація аналітичних процедур і чітке документування аудиту.[1]

Система AuditNET призначена для автоматизації діяльності аудиторських і аудиторсько-консалтингових організацій.[5] Перш за все, використання системи AuditNET дозволяє організувати роботу всіх співробітників аудиторської компанії в точній відповідності з діючими Правилами (стандартами) аудиту, Міжнародних стандартів аудиту і внутрішніми стандартами, прийнятими в компанії.

Даний програмний продукт являє собою програмний комплекс, використання якого дозволяє проводити аудиторську перевірку в автоматизованому режимі на основі методики, побудованої на загальноприйнятій практиці проведення аудиту з урахуванням вимог Правил (стандартів) аудиторської діяльності. Особливістю даної методики є систематизований збір аудиторських доказів, що проводиться у формі відповідей на питання, які потребують обов'язкового контролю в ході аудиту. Її використання виводить компанію на якісно новий рівень роботи, дозволяє організувати роботу всіх співробітників у точній відповідності з міжнародними стандартами аудиту та власними (внутрішніми) стандартами. За рахунок правильної організації роботи підвищується професійний рівень і якість аудиту. Суттєве зниження трудомісткості і, отже, термінів проведення аудиту забезпечується за рахунок автоматизації безлічі рутинних функцій, які аудиторам доводиться виконувати на перевірках. Це спричиняє значне скорочення витрат за умови підвищення продуктивності праці кожного фахівця, унаслідок чого збільшується економічна ефективність аудиторської діяльності. [3]

Особливістю є те, що поряд з автоматизацією саме аудиторської перевірки система пропонує готову методику «ЭкспрессАудит», розроблену групою аудиторів-методологів і побудовану на загальноприйнятій практиці проведення загального аудиту з урахуванням вимог стандартів аудиторської діяльності. Тим самим повністю усуваються проблеми, пов'язані з відсутністю спеціалізованих інформаційних систем для аудиторів і єдиного підходу до перевірки. [6]

З  2005 року компанія Audit NET випускає нові версії систем Audit Net Standart і Audit NET Professional. Цього року прогресивно розвивався ринок програмних продуктів в області аудиту.

Можна відзначити, що в даний час аудитори використовують не тільки програмні продукти, пов'язані безпосередньо з аудитом, а і найбільш зручні для нас спрощені програми Microsoft Office, такі як Word, Excel і т.д. [4] В умовах сучасної економіки до якості і безпеки аудиторських програм пред'являються підвищені вимоги. Крім того, якісна аудиторська програма повинна мати високий рівень виконання та за іншими вимогами: коректності, надійності, зручності використання, гнучкості, масштабованості, відкритості, безвідмовності, продуктивності і т. Д. Всі ці показники характеризують рівень якості аудиторської програми. Для перевірки безпеки програм можуть використовуватися як загальні технології тестування і забезпечення якості, так і приємним спеціально для цих напрямків Сучасні розробники докладають великих зусиль для забезпечення високого рівня якості своєї продукції, щоб поставляти затребуваний продукт і отримати конкурентну перевагу. Таким чином, сучасний аудит дуже тісно пов'язаний інформаційними технологіями. У зв'язку з цим, зростає ступінь автоматизації облікового процесу на російських підприємствах. Відповідно, збільшується вплив комп'ютеризованої системи бухгалтерського обліку на достовірність і повноту інформації, які були сформовані в звітності. Можна сказати що, ефективність аудиторських перевірок зростає із застосуванням самими аудиторами спеціалізованих програмних продуктів. Час проведення аудиторської перевірки в порівнянні з традиційним методом проведення, помітно скорочується. У зв'язку з цим розширюється список проведення супутніх аудиту послуг і збільшується якість обслуговування клієнтів.

На сьогодні автоматизація є перспективним напрямом розвитку зовнішнього аудиту, оскільки використання автоматизованих інформаційних систем та технологій сприяє розширенню спектра аудиторських послуг, покращенню їх якості, зменшенню трудомісткості аудиторських послуг, підвищенню інтелектуалізації аудиторської роботи. Потреби практики на сьогодні не забезпечені якісними програмними рішеннями, тому існує необхідність в створенні автоматизованої інформаційної системи, що задовольняла б основні вимоги зовнішнього аудиту. Зусилля розробників, на нашу думку, повинні бути направлені на розробку саме експертної системи аудиту. З цією метою запропоновано функціональну та узагальнену структуру експертної системи, визначено вимоги до системи та її основні задачі.

Проаналізувавши даний програмний продукт, можна сказати що, перевагами системи AUDITNET є : потужний аналітичний модуль, який дозволяє здійснити розрахунок середнього сукупного ризику по підрозділу або бізнес-процесу підприємства виходячи з виявлених ризиків усередині цього підрозділу.

 

Література:

  1. Богатова Гряде автоматизація аудиту // Комп'ютерний тижневик "PC Week / RE". - 2006. - №6.
  2. Зоріна О.А. Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації» 2010 №2, ст.25-30
  3. Лаборатория аудита. AuditNET Professional [Электронный ресурс] / Режим доступа : http://www.docaudit.ru/programms/obligatory/auditnet/
  4. /v2/ – Заглавие с экрана.
  5. Наумкина А. Н. Особенности проведения аудита с использованием компьютерных технологий [Текст] / А. Н. Наумкина, Л. М. Макарова // Молодой ученый. — 2014. — №2. — С. 511-514
  6. http://www.audit-soft.ru/programmes
Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (25.12.2015)
Просмотров: 199 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]