Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности)

Особливості проведення аудиту з використанням програмного  продукту “Помічник аудитора”

Автори:

Здирко Н.Г., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,

Пльонсак Т.Л., магістр, Вінницький національно аграрний університет

 

Програма «Помічник аудитора» - одна з комп'ютерних програм, орієнтованих на максимальне полегшення праці аудиторів на всіх етапах проведення аудиту. У той же час програма забезпечує дотримання всіх правил і норм аудиторської діяльності і формування комплекту аудиторської документації у відповідності з нормативними вимогами. Концепція побудови даної програми дозволяє оптимізувати введення інформації і гнучко підтримувати нормативно-правову основу системи як на рівні бланків-процедур, так і з використанням довідкової системи [1].

Автоматизована аудиторська система «Помічник аудитора» передбачає чотири основних блоку, функції яких відповідають чотирьом етапам проведення аудиту:

  • Блок 1 – підготовчий етап.
  • Блок 2 – планування.
  • Блок 3 – процедура аудиту.
  • Блок 4 – заключний етап .

Блок підготовчого етапу містить анкету для підприємства, яке перевіряється бланки-тексти листів, якими обмінюються аудитор із клієнтом перед укладенням договору на аудит (лист-пропозицію і лист-зобов'язання). На даному етапі йде збір відомостей про клієнта, отримана інформація вводиться в комп'ютер для подальшого використання в інших блоках [2].

Метою цього етапу є з'ясування потреб клієнта і укладення договору. Для отримання максимального обсягу інформації аудитору необхідно заздалегідь підготувати питання, що підлягають обговоренню. Ці питання доцільно включити в макет протоколу зустрічі. Крім того, необхідно мати відповіді на весь перелік питань, зазначених в анкеті.

Слід зазначити, що відомості, що містяться в анкеті, використовуються у всіх наступних бланках і процедурах. У блоці документів "Укладення договору" є макет Договору на аудит, складений з урахуванням Федеральних стандартів аудиторської діяльності (ФПСАД), а також Додаток до договору, що містить перелік додаткових послуг, що надаються клієнту. З двох зразків листів: листи-пропозиції і листа-зобов'язання, останнє є обов'язковим. У ньому розкривається зміст аудиту та відображена відповідальність клієнта і аудитора.

Блок «Спілкування з клієнтом» містить Лист клієнту про початок роботи. Попередня відправка клієнту цього листа дає можливість аудитору істотно скоротити час на організацію початку роботи у клієнта. Тест-КОД (комп'ютерної обробки даних) є важливим документом, що допомагає зрозуміти особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наявні в блоці бланки запитів дозволяють формалізувати спілкування з клієнтом і розширюють доказову базу аудитора.

Складовою частиною аудиторських доказів, відповідно до федеральних стандартами, є запити і відповіді на них третім особам.

Ці запити підготовляються аудитором, а потім на бланку клієнта і від його імені направляються у відповідні адреси. Макети цих запитів, а також журнал реєстрації запитів і відповідей складають третій блок документів.

Планування включає в себе:

  • введення даних балансу (ф1) і звіту про прибутки і збитки (ф.2) на початок і кінець періоду, що перевіряється;
  • збір відомостей, що характеризують розуміння діяльності клієнта, оцінку внутрішньогосподарського ризику, ризику систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, а також ризику аудиту в цілому;
  • визначення рівнів суттєвості і розподіл суттєвості за статтями балансу;
  • складання загального плану і зведеної програми проведення аудиту.

Блок процедур аудиту - найбільший блок за обсягом і найбільш важливий за значенням.

Можна згрупувати розділи аудита в п'ять груп: 1 група. Загальна характеристика: установчі документи, статутний капітал; загальний стан бухгалтерського обліку та звітності. 2 група. Грошові кошти: касові операції; банківські операції. 3 група. Активи та витрати:основні засоби та нематеріальні активи; матеріали, товари; витрати на виробництво (витрати на продаж). 4 група. Розрахунки: розрахункові операції; операції з оплати праці; розрахунки з підзвітними особами; кредити і позики. 5 група. Підсумкові характеристики: випуск і реалізація; фінансові результати; податкова звітність.

Заключний етап можна поділити на три етапи:

Перший етап являє собою заключні процедури. До них відноситься аналіз пояснювальної записки, а також наступні, обов'язкові за федеральним стандартам, процедури: аудит афілійованих осіб (ФПСАД №9); аналіз подій після звітної дати (ФПСАД №10); допущення безперервності діяльності (ФПСАД №11).

Для кожної з цих процедур передбачені бланки-тести в яких передбачені питання і варіанти відповідей на них. Така форма бланків істотно прискорює оформлення результатів виконання цих процедур.

Другий етап - це макети можливих типів аудиторського висновків. Стандарстами передбачається укладення з однієї частини, що містить такі елементи: назва; адресат; відомості про аудитора; відомості про аудируємий обличчі; вступну частину; опис обсягу аудиту; думка аудитора; дату аудиторського висновку; підпис аудитора.

Третій етап документів - це Звіт аудитора перевіряється суб'єкту, інформаційний лист та Письмова інформація аудитора.

Слід зазначити, що всі ці документи не є обов'язковими, і їх складання залежить від угоди з клієнтом і рішення аудитора.

Відповідно до МСА необхідно дотримуватися єдність форми і змісту аудиторського висновку, щоб полегшити його розуміння користувачем і допомогти виявити незвичайні обставини у разі їх появи. У програмі «Помічник аудитора», відповідно до стандарту передбачені наступні види аудиторського висновку: беззастережно позитивний висновок; позитивне із застереженням; Модифікований висновок; негативний висновок; відмова від висловлення думки [2].

У програмі «Помічник аудитора» присутній такий модуль, як фінансовий аналіз. Він включає в себе 8 груп характеризують економічний стан підприємства: ліквідність балансу; платоспроможність; фінансова стійкість; виручка і собівартість; рентабельність; чисті активи; динаміка прибутку; віддаленість банкрутства.

Призначення цього блоку - це, насамперед, проведення аналітичних процедур. Користуючись результатами аналізу можна скласти думку про динаміку розвитку підприємства, його стійкості і зробити висновок про можливість продовження діяльності. Принаймні, протягом найближчого року.

Дані блок дозволяє надати підприємству-клієнту додаткову послугу з фінансового аналізу його діяльності. Для зручності роботи в кожній аналітичної процедурі є коментар, що дозволяє зорієнтувати користувача у визначенні та призначенні конкретного параметра.

Отже, проведення аудиторських перевірок потребує впровадження та використання програмних продуктів, одним із яких є «Помічник аудитора». Застосування даної програми при перевірці сприятиме зменшенню аудиторського ризику, скороченню термінів проведення перевірки з одночасним підвищенням  якості надання аудиторських послуг.

 

Література:

1. Гольдберг Е.Я. ООО «Гольдберг-Аудит» Автоматизация аудиторской деятельности в программе «ПОМОЩНИК АУДИТОРА» 

2. Компьютерные программы для организации аудиторской деятельности: Електронний ресурс: [Режим доступу: http://lektsii.net/2-36839.html]

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (25.12.2015)
Просмотров: 192 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]