Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 13.05.2016
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

08 Деньги, финансы и кредит

Фінансове регулювання доходів населення

Автор: Мартинюк Антон, Університет економіки і права «КРОК», 5 курс, ФК-14м

 

Науковий керівник: Грушко В.І., д.е.н., професор

 

Актуальність теми. Забезпечення сталого економічного розвитку України безпосередньо пов’язане із регулятивними механізмами формування та використання доходів населення, тому що доходи населення формують попит на товари, послуги і  впливають на рівень споживання, заощадження та інвестування.

Тому виникає проблема регулювання доходів населення має не лише загальнодержавний, але й регіональний, місцевий, корпоративний та внутрішньодомогосподарський прояви, що необхідно враховувати при розробленні напрямів удосконадення  механізму регулювання доходів населення з врахуванням превентивних заходів, направлених на зменшення негативного впливу глобалізаційних процесів, зокрема в умовах світової фінансової кризи.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування механізму фінансового регулювання доходів населення України в сучасних умовах.

Грунтовно досліджено сутність термінів  «регулювання», «дохід» та суміжних понять – «доходи населення», «доходи домогосподарств», «фінансове регулювання». Враховуючи погляди зарубіжних та вітчизняних вчених, (рис.1.).

 

 

Незважаючи на кризовий 2014 р., коли рівень ВВП порівняно з попереднім роком зменшився на 15,1%, рівень соціальних допомог і трансфертів порівняно з 2013 р. зріс на 111,2%. Аналізуючи ці показники, можна так визначити тенденції фінансової політики щодо доходів населення за період з   2009 р. до  2014 р. на загальнодержавному рівні.

У фінансовій політиці щодо доходів населення важливе значення  надається пільгам та соціальним допомогам населенню. У Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян України до 2014 року наведені такі дані за найбільш чисельними категоріями, які мають право на пільги:  ветерани праці 4,6 млн. осіб;  ветерани війни 2,8 млн. осіб; особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною  0,00119 млн. осіб; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,9 млн. осіб; інваліди 2,6 млн. осіб; діти війни 6,1 млн. осіб; особи, які мають право на безкоштовний проїзд 10,5 млн. осіб. Доведено що, чисельність пільгових категорій може сягати до 18 млн. осіб.

Тому щоб покращити ситуацію із пільгами і по удосконаленню видів забезпечення регулювання доходів,  запропоновано економіко-математичну модель прогнозування доходів за окремими соціальними групами з використанням регулятивних важелів.

 

 

Одже виконане дослідження дало підстави сформувати такі висновки і пропозиції:

  1. Важливою складовою реалізації ефективної фінансової політики є використання відповідного механізму регулювання доходів населення.
  2. Регулювання рівня доходів окремих соціальних та демографічних груп населення, недопущення негативних тенденцій у напрямі невиправданої диференціації доходів є одним із важливих напрямів фінансової політики соціального спрямування в Україні.
  3. Важливою складовою реалізації ефективної фінансової політики є використання відповідного механізму регулювання доходів населення, який включає фінансове, юридичне, організаційне та інституційне забезпечення.
  4. Для підвищення ефективності регулятивних важелів у процесі формування соціальних виплат населенню доцільно використати запропоновані мотодику, які дозволяють коригувати їх обсяги  відповідно до потенційних фінансових можливостей державних фінансових фондів.

 

Література:

  1. Абакумова Н.Н. Политика доходов и заработной платы: Учебное пособие / Н.Н. Абакумова, Р.Я. Подовакова.  – Новосибирск: НГАЭиУ; М.: ИНФРА − М,2005. – 224 с.
  2. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. 4-е изд. доп. и перер. – М.: Институт новой экономики,2005. – 1248 с.
  3. Александрова М. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник / М. Александрова, С. Маслова. – К.: ЦУЛ, 2010. – 336 с.
  4. Аллахвердян Д.А. Финансово-кредитный механизм развитого социализма / Д.А. Аллахвердян // Плановое хозяйство. –2000. – №8. – С. 96.
  5. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В.Л. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2009. – 303 с.
  6. Аширова Г.М. Современные проблемы оценки человеческого капитала / Г.М. Аширова // Вопросы статистики. − 2011. – №3. – С. 28 − 42.

7.Базилюк І. Роль законодавства у формуванні та реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капіталу за кордон. [Електронний ресурс] / І. Базилюк

Категория: Экономические науки | Добавил: Administrator (27.05.2015)
Просмотров: 232 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]