Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 02.09.2013
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Экономические науки

Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Удосконалення процесу планування витрат на впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у сільській місцевості
 
Автор: Горобець Ольга Вікторівна, к.е.н., Житомирський національний агроекологічний університет
 
Поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) належить до найбільш гострих еколого-економічних проблем Житомирської області. Особливо важко її вирішувати в сільській місцевості, яка залишається практично не охопленою послугами зі збирання та вивезення відходів [1]. Внаслідок цього, а також відсутності в області сміттєпереробних заводів, низької екологічної культури населення утворюється велика кількість стихійних звалищ, які забруднюють довкілля і погіршують стан здоров'я людей, спричиняючи значні економічні збитки. Отже, існує нагальна потреба в поліпшенні організації збирання, перевезення, утилізації ТПВ у сільських районах Житомирської області, що вимагає підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, зокрема, удосконалення процесу планування витрат на впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.
Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду свідчить, що одним із найбільш економічно ефективних та екологічно безпечних способів поводження з твердими побутовими відходами є організація роздільного збирання ресурсоцінних компонентів, їх сортування та подальше використання на переробних підприємствах у якості вторинної сировини [2, с. 6; 3, с. 75; 4, с. 17]. За рахунок того, що система роздільного збирання ТПВ передбачає первинне сортування відходів безпосередньо у місцях їх утворення, це суттєво зменшує витрати на подальше сортування відходів та підвищує його ефективність. За результатами досліджень безпосередньо у домогосподарстві можливо відібрати більше 70 % ресурсоцінних відходів, а в результаті сортування змішаних відходів після сміттєвоза – не більше 15-25 % умовно чистих компонентів [5]. За розрахунками російських фахівців у галузі поводження з ТПВ, технологія сортування та переробки роздільно зібраних відходів, навіть з урахуванням додаткових витрат на організацію роздільного збирання, є в 1,5 рази дешевшою за технологію переробки змішаних відходів і в 6 разів дешевшою порівняно зі спалюванням відходів [6].
Впровадженню роздільного збирання відходів та економічному обґрунтуванню витрат на здійснення усіх операцій поводження з ними повинне передувати визначення морфологічного складу ТПВ, а також середньодобового і середньорічного обсягів їх утворення на одну особу, в т. ч., ресурсоцінних компонентів. Така інформація необхідна для здійснення розрахунку витрат на забезпечення потрібною кількістю контейнерів і транспортних засобів для перевезення відходів; обґрунтування витрат на проектування, будівництво чи реконструкцію об'єктів з утилізації, перероблення та захоронення ТПВ; вибору оптимального, з точки зору економічних витрат та екологічної безпеки, методу поводження з відходами; розрахунку собівартості одиниці послуги зі збирання, вивезення, утилізації, перероблення, знешкодження, захоронення ТПВ та економічного обґрунтування тарифу на послугу.
Для визначення морфологічного складу та обсягів ТПВ у сільській місцевості пропонується використовувати методику, сутність якої полягає в одночасному застосуванні соціологічного методу (шляхом вибіркового анкетування власників ОСГ) та експериментального (шляхом безпосередніх натурних вимірювань) [7].
З метою автоматизації розрахунку обсягів твердих побутових відходів, які утворюються у сільській місцевості Житомирської області, було розроблено програмний модуль "Розрахунок обсягів ТПВ", реалізований у вигляді книги Microsoft Excell. Основною метою створення даного програмного модуля є підвищення ефективності прийняття управлінських рішень щодо організації процесів поводження з ТПВ, які б відповідали вимогам чинного законодавства, були екологічно безпечними та економічно доцільними.
Дана мета досягається за рахунок забезпечення користувача зручним і зрозумілим інтерфейсом; наявності нормативних та довідкових даних, необхідних для обчислення обсягів утворення ТПВ, у т. ч., ресурсоцінних компонентів, на територіях сільрад Житомирської області; забезпечення швидкого доступу до інформації, структурованої згідно із заданими умовами; автоматизації математичних розрахунків; візуалізації отриманих результатів та представлення їх у зручній і наочній формі.
Наведемо опис роботи і можливості розробленого програмного модулю. Сторінка "Нормативи" містить: середні норми утворення ТПВ (на добу, на місяць, на рік) в залежності від джерел їх утворення (житлові будинки, адміністративні і громадські установи та організації, навчальні заклади тощо); статистичні дані стосовно морфологічного складу твердих побутових відходів, що утворюються в особистих селянських господарствах Житомирської області; довідкові дані щодо морфологічного складу ТПВ, які утворюються в установах та організаціях, об'єктах торгівлі, в установах громадського харчування, а також дані стосовно щільності ресурсоцінних компонентів ТПВ (паперу і картону, полімерів, склобою), необхідні для розрахунку обсягів зазначених компонентів у разі їх роздільного збирання. Зауважимо, що на даний час рекомендовані норми надання послуг з вивезення побутових відходів розроблені не для всіх джерел утворення ТПВ, але до програмного модулю включено всі можливі джерела, що дозволить здійснювати необхідні розрахунки по мірі розроблення чи уточнення нормативів.
Для роботи з програмним модулем сільський голова (чи інша особа, що приймає рішення) заповнює лист "Вхідні дані", де необхідно вказати кількість розрахункових одиниць по кожному джерелу утворення ТПВ, наведених на листі. На рис. 1 зображено фрагмент електронної таблиці, в якому наведено варіант заповнення сторінки "Вхідні дані" на прикладі сільрад Коростишівського району Житомирської області.


Рис. 1. Фрагмент сторінки "Вхідні дані" для Коростишівського району

За допомогою програмного модулю можна розраховувати окремо загальні обсяги ТПВ, що утворюються в житловому секторі, в організаціях громадського харчування, в організаціях і установах. Зазначимо, що розрахунок здійснюється в одиницях ваги (кг, т) і в одиницях об'єму (л, м3), причому, внаслідок наявності суттєвих коливань у значеннях щільності відходів, розраховується мінімальний та максимальний обсяги утворення ТПВ (відповідно для максимальних і мінімальних значень щільності відходів). Середні обсяги ТПВ обчислюються у розрахунку на добу, місяць і рік.
На рис. 2 наведено фрагмент сторінки електронної таблиці з результатами обчислення загального обсягу ТПВ по житловому сектору на прикладі сільрад Коростишівського району. Як видно з рисунку, загальні середні обсяги ТПВ можна розраховувати як по окремим сільрадам, так і по району в цілому.


Рис. 2. Результати обчислення загального обсягу ТПВ по житловому сектору у сільрадах Коростишівського району

За допомогою розробленого програмного модулю на основі даних щодо морфологічного складу ТПВ можна розраховувати середні обсяги утворення ресурсоцінних компонентів відходів, а саме: паперу та картону (сторінка "Папір"), полімерів (сторінка "Полімери") та склобою (сторінка "Склобій"). Середні обсяги ресурсоцінних компонентів ТПВ обчислюються у розрахунку на добу, місяць і рік та розраховуються в одиницях ваги (кг, т) і об'єму (м3).
За допомогою програмного модулю можна розрахувати загальний обсяг ТПВ з усіх джерел утворення, у т. ч., обсяг ресурсоцінних компонентів, як по сільрадах, так і в цілому по району. На рис. 3 наведено фрагмент такого розрахунку для сільрад Коростишівського району.
Таким чином, на прикладі сільрад Коростишівського району Житомирської області продемонстровано процес розрахунку обсягів твердих побутових відходів, у т.ч., ресурсоцінних компонентів ТПВ, здійсненого згідно з запропонованою методикою [7] за допомогою програмного модулю  "Розрахунок обсягів ТПВ".
Інформація щодо обсягів утворення та морфологічного складу ТПВ може використовуватись для планування витрат органами місцевого самоврядування, зокрема, для розробки схеми санітарного очищення населеного пункту та програми поводження з ТПВ; суб'єктами економічної діяльності, які надають послуги зі збирання і вивезення ТПВ або здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання відходів як вторинної сировини – для розробки річних планів надання послуг, бізнес-планів тощо.


Рис. 3. Результати обчислення загального обсягу ТПВ та обсягу ресурсоцінних компонентів у сільрадах Коростишівського району

Розроблений програмний модуль забезпечує можливість швидкого доступу до необхідної інформації, автоматизації розрахунків, здійснення уточненого розрахунку обсягів ТПВ у інтерактивному режимі, що дозволяє  удосконалити процес планування витрат під час впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів і підвищити ефективність прийняття рішень управлінцями місцевого та регіонального рівня у сфері поводження з відходами.
 
Література:
1. Горобець О. В. Організаційно-економічне забезпечення процесів поводження з твердими побутовими відходами у сільській місцевості Житомирської області / О. В. Горобець // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2012. – Випуск № 2. – Т. 2 (економічні науки). – С. 364–370.
2. Горлицкий Б. А. Базовые принципы решения проблемы твердых бытовых отходов в Украине / Б. А. Горлицкий // Проблеми поводження з твердими побутовими відходами: наук.-практ. конф., 15–19 червня 2009 р.: тезисы докл. – Ялта, 2009. – С. 5–7.
3. Горох Н. П. Эколого-экономическая оценка комплексной переработки твердых бытовых отходов / Н. П. Горох // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – № 15. – С. 72–83.
4. Мюррей Р. Цель Zero Waste. / РМюррей; [перев. с англ.]. – М.: ОМННО "Совет Гринпис", 2004. – 232 с.
5. Лученко Ф. В. Внедрение системы раздельного сбора ТБО – эффективный путь снижения экологической нагрузки на окружающую среду [Електронний ресурс] Ф. В. Лученко, Е. А. Абашина. – Режим доступу: http://waste.com.ua/cooperation/2009/theses/luchenko.html
6. Бабанин И. В. Мусорная революция / И. В. Бабанин // Твердые бытовые отходы. – 2009. – № 3. – С. 56–60.
7. Горобець О. В. Методика та аналіз продукування твердих побутових відходів в особистих селянських господарствах / О. В. Горобець // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2010. – Вип. № 1 (26). – Т. 2 (економічні науки). – С. 369–376.
Категория: Экономические науки | Добавил: Иван155 (23.07.2013)
Просмотров: 32 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 2
0  
2 asiya24   (22.08.2013 14:25)
А я, читаючи даний матеріал, відразу згадала свою недавню поїздку до Закарпаття. Аж серце країлось, коли в своїх подорожах ми постійно натикалися на гори сміття, в основному пластикових пляшок. Дуже шкода, що місцеві жителі, які постійно скаржуться на те, що в їх місцевості відсутні вільні робочі місця, і що крім туризму , лісозаготівлі і агрокомплексу працювати більше ніде, не цікавляться таким досить перспективним напрямком , як переробка відходів. Таким чином і чималеньку копійку можна заробити, і довкіллю допомогти.

0  
1 Ірина Ярославівна   (25.07.2013 13:02)
Ольга Вікторівна підняла надзвичайно актуальне питання, я б сказала «наболіле». Цікава запропонована автором методика і готовий програмний продукт (в Microsoft Excel). Та це стосуватиметься більше «прогресивних» сільських місцевостей, а не тих, хто проживає далеко від обласних чи районних центрів. Бо не всі, чесно кажучи, хочуть іти в ногу з новими технологіями. Із культури і виховання б починати...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]