Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 17.02.2013
Главная » Файлы » Содержание » XXIX Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные вопросы" [ Добавить материал ]

XXIX Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные вопросы", часть 1
[ Скачать с сервера (1.74Mb) ] 14.02.2013, 23:39
СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 1
Ханифезаде Лятиф Небатали Market Structure and Efficiency of
Insurance Companies in Azerbaijan Republic ........................................ 1
Савченко Людмила Григорівна Дослідження академіком НАН
України О.М. Онищенком впливу дрібних селянських господарств
на економіку України в умовах глибокої аграрної кризи .................. 5
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ 8
Семенова Інна Іванівна Сучасний стан готельно-ресторанної справи
в Туреччині.............................................................................................. 8
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
(ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
14
Гудзь Юрій Федорович Теоретичні підходи до форм і методів оцінки
економічного потенціалу підприємств харчової промисловості ..... 14
Налисник Алла Зеновіївна Економічні наслідки вдосконалення
системи правового регулювання процедури банкрутства в Україні
для суб’єктів господарювання ............................................................ 20
Чинник М.І. Алгоритм діагностики та вибору антикризових заходів
на підприємстві ..................................................................................... 22
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 26
Крисак Алла Іванівна Класифікаційний формат земельно-ресурсного
потенціалу.............................................................................................. 26
177
ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА ТРУДА,
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 29
Остапа Оксана Михайлівна Теоретичі аспекти економічної категорії
"міграція" .............................................................................................. 29
ДЕНЬГИ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 32
Ачкасова Світлана Анатоліївна Використання оцінки
стресостійкості страхових компаній у мікропруденційному нагляді
за страховою діяльністю ...................................................................... 32
А.В. Мельникова Деятельность банков Чувашии по кредитованию
хозяйствующих субъектов ................................................................... 34
Супруненко Світлана Анатоліївна Податкове планування в системі
управління бюджетним процесом ....................................................... 37
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (ПО
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 41
Акуліч Дар'я Анатоліївна Удосконалення методики трансформації
фінансової звітності публічних акціонерних товариств згідно з
міжнародними стандартами ................................................................ 41
Мельник Надія Богданівна Особливості обліку оплати праці
працівника підприємства за період відрядження ............................. 44
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭКОНОМИКЕ 47
Кайдаш Андрей Дмитриевич Облачные технологии как способ
повышения эффективности деятельности предприятия ................. 47
Мамонова Г.В., Півень М.В. Аналіз випуску кінцевих товарів та
послуг в Україні за допомогою економіко-математичних методів . 49
178
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
53
Карпюк Юлія Анатоліївна Філософська категорія «перетворена
форма» відносно феномену «інвестиції» ............................................ 53
Садовнікова Оксана Євгенівна Духовність в сучасному суспільстві 55
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ 58
Марущак Олександр Васильович Актуальні питання «усної історії»
................................................................................................................ 58
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 61
Родигін Костянтин Михайлович Алхімія: український вимір ......... 61
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 64
Е.В. Комлева Православие и феномен ядерной энергии ................... 64
УКРАИНОВЕДЕНИЕ 75
Акименко Олена Станіславівна Особливості розвитку
інформаційно-комунікативних технологій в Україні як форми
становлення вітчизняної медіа культури .......................................... 75
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 77
Ирина Александровна Берендеева Стратегия письменного общения
в письмах А. Блока Андрею Белому 1900-х годов ............................. 77
ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 80
179
Полевая Анна Ильинична Эмотивный фон романа R. Gary «Au-delà
de cette limite votre billet n’est plus valable» (Р. Гари «Дальше ваш
билет недействителен») ........................................................................ 80
Шeрaли Тургунoв О Ферганском варианте игры «Падишах и
визирь»................................................................................................... 82
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 85
Семиляк Валентина Ивановна, Алиомарова Гумай Исаевна Лексема
«бархатный» как средство создания художественного образа в
произведениях русских писателей ...................................................... 85
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 89
Каракулова Салтанат Шукургалиевна Митигативная личность
політика ................................................................................................. 89
Краснова Наталія Валеріївна Графічні знаки у німецькомовних
творах «візуальної поезії» .................................................................... 91
Кузина Ольга Андреевна Роль отрицаний в раскрытии образов в
романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение» .......................... 93
Плакида Ганна Андріївна Мемуарна література: сучасні тенденції
дослідження ..........................................................................................100
ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ 102
Пайзулаева П.Г. Особенности глагола аварского язика ...................102
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 105
Багдасарян Ани Гегамовна Слово как действие в драме .................105
Первухина Светлана Владимировна Причины непонимания и
непонятности текста............................................................................109
Хенкіна Ганна Олегівна Роль і місце наголосу у системі
невербальних засобів (на матеріалі англійської, української та
італійської мов) ....................................................................................116
180
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 120
Душенок Марина Сергеевна «Ложные друзья» переводчика в
научно-технической литературе ........................................................120
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 123
Аджиева Индира Узагировна Сопоставления соматических
фразеологизмов, входящих в гнезда «ког» – «нога» в чеченском и
русском языках ....................................................................................123
Бобоназарова Сохиба Абдушариповна Метафора в узбекских и
английских народных загадках .........................................................128
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 131
Плюта Ольга Анатольевна Правове регулирование отношений при
изготовлении перспективних моделей путем реализации новых
дизайнерских решений и при их демонстрации ...............................131
Степаненко Юлія Миколаївна Специфіка суб’єктів виконання
договору оренди об’єктів державного та комунального нерухомого
майна .....................................................................................................134
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 139
Артеменко Юрій Андрійович Механізм адміністративно-правового
забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції ...................139
Зіновкін Олександр Олександрович Місце категорії права власності в
міжнародному публічному праві........................................................141
Литвинов Сергій Валентинович Визначення та врегулювання прав
та обов’язків платників податків .....................................................143
181
Поліщук Наталія Валеріївна Правові детермінанти розвитку лізингу
в Україні ...............................................................................................145
Полховський Ігор Стахійович Функціональні засади кодифікації
банківського законодавства України ...............................................147
Сьомкін Сергій Васильович Нормативно-правове регулювання
інноваційної діяльності в Україні .....................................................149
Шамрай Володимир Володимирович Кваліфікуючі ознаки злочинів
на ринку цінних паперів .....................................................................151
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС;
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРАВО 153
Козій Ірина Сергіїна До питання оскарження правових актів
індивідуально дії органів місцевого самоврядування в
адміністративному судочинстві .........................................................153
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 156
Андрюхин Сергей Васильевич Мошенничество в сфере строительства
жилья: характеристика криминогенной обстановки и меры
предупреждения ...................................................................................156
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА;
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 160
Васильев Алексей Михайлович, Васильева Наталья Александровна
Оперативная работа с членами религиозных объединений
экстремистской направленности .......................................................160
Петраченко О.І. Новий суб’єкт кримінального процесу – слідчий
суддя ......................................................................................................167
Рыжаков Александр Петрович Несовершенство официального
толкования правовой основы выделения уголовного дела при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве .................170
Категория: XXIX Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные вопросы" | Добавил: Administrator
Просмотров: 14 | Загрузок: 6 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: