Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Вторник, 19.02.2013
Главная » Файлы » Содержание » XXII Международная научно-практическая конференция "Ученые и учения" [ Добавить материал ]

XXII Международная научно-практическая конференция "Ученые и учения" в честь 50-летия профессора А.П. Рыжакова
[ Скачать с сервера (3.06Mb) ] 22.06.2012, 00:36

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  1

РЫЖАКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ                3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ             8

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ               11

Воробьев Кирилл Юрьевич, Черепанов Павел Вадимович Проведение бенчмаркинга импортной деятельности компании           11

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ           14

Куликова Ю.П. Экономические предпосылки модернизации российского образования             14

Шаповалова Е.И., Тофан А.Л. Экономическая безопасность туристических предприятий            18

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)          22

Аблялімов Е.Р. Роль та місце маркетингу в організації збутової діяльності інноваційної продукції в сучасних реаліях / The role and place of marketing in the organization of sales of innovative products in today's realities 22

Жалдак Ганна Петрівна Соціальні інновації – необхідна умова розвитку суспільства     27

Муравей Елена Сергеевна, Стрелина Елена Николаевна Субконтрактинг как стратегическое направление развития взаимодействия торгово-промышленных палат и отечественных предприятий-производителей          34

Олійник Н.Д.Роль інноваційних технологій у розвитку підприємств / A role of innovative technologies in development of enterprises                39

Тригуб Наталья Александровна Анализ изменения уровня конкурентоспособности продукции на примере ОАО «Оршанский молочный комбинат»       43

Чачуа Ю.О.Сучасні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства/Modern approaches to the evaluation of innovative potential of the enterprise               47

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА           55

Шпеник Тетяна Карлівна Ярмарки та фестивалі як засіб популяризації туристичної діяльності (на матеріалах Закарпатської області)                55

ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА ТРУДА, СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА           64

Shevchenko Anna, Gozhda Oleksandra Research of interrelation level of happiness (welfare) and level of GDP per capita in the richest and happiest countries              64

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ   68

Вашурина Александра Валерьевна, Ермолаев Михаил Борисович Подход к реализации адаптивних методов прогнозирования в экономических исследованиях в пакете программ statistica                68

Крищук Н.Ю.Сутність інформаційних технологій в інноваційному розвитку економіки держави та підприємства в цілому / The essence of information technology in innovative development of national economy and enterprises in general         70

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ        74

Божок Ольга Ігорівна Соціальне проектування як методологія творення нової аксіосфери сучасної адміністративної субкультури                74

Елизаров Михаил Владимирович Эволюция идей и представлений о государстве       76

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 83

Долженко Ольга Анатольевна Музыка и де-конструкция человека постмодерна         83

Козменко Максим Володимирович Християнство як модель ціннісного проявлення   85

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ         87

Зыков Михаил Борисович, Сабанина Наталия Рафаэлевна Философия образования: вчера, сегодня, завтра         87

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА              99

Ємець Оксана Олександрівна Художньо-психологічна концепція онейросу у моделюванні  Панаса Мирного      99

ЯЗЫКОЗНАНИЕ    102

Мигович Ирина Викторовна Conceptual Modeling of Emotive States (on the basis of emotive  state HAPPINESS)     102

РУССКИЙ ЯЗЫК   107

Власенко Людмила Василівна Яскраве горіння академіка О.І. Білецького       107

Крицкая Н.В. Психопоэтика как современное направление поэтики  112

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ         115

Гарник Ірина Анатоліївна, Туфі Віталіна Юріївна Силабічна структура слова      115

Тарасова Світлана Формалізм та функціоналізм в дискурс-аналізі       123

ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ 126

Абдулаева Зарина Асхабомаровна Категория класса в амушинском говоре аварского язика      126

Пайзулаева Патимат Гамзатовна Деепричастные словосочетания с управлением в аварском языке       130

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ     135

Саляева Наталья Маратовна О содержании понятия и характерных особенностях  юридических терминов        135

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ           138

Король Лариса Леонідівна, Черчата Лідія Михайлівна Ім’я в українському перекладознавстві: Іван Трохимович Бабич     138

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ             141

Буряк Катерина Михайлівна 1 червня: несвяткові міркування щодо історії подолання дитячої злочинності в Україні        141

Мітцель Олександр Миколайович, Федоренко Вікторія Василівна Інститут президентства та його місце в політичній системі суспільства            145

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО               148

Заботін Віталій Вікторович «Заміна неналежного відповідача у цивільному процесі»   148

Череватенко Ирина Николаевна Классификация нотариальных актов-документов       150

Шершньова Олена Анатоліївна Перші акти цивільного законодавства України на предмет їх регулювання відносин утримання   152

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО              155

Причепа Тетяна Вікторівна Підстави проведення перевірок органами державної податкової служби згідно Податкового кодексу України:  недоліки правового регулювання               155

Причепа Тетяна Вікторівна Адміністративна реформа в Україні: централізація влади   157

Тернущак Михайло Михайлович Особливості проведення нарад державною податковою службою     159

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО          163

Жадан Владимир Николаевич Некоторые особенности квалификации незаконного предпринимательства         163

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         170

Игамназаров Жалолхон Жахонгирович Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора  170

Ринкова Олена Василівна Загальна методика дослідження проблем судово-екологічної експертизи    172

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА И ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ     178

Дуніна Ірина Михайлівна Проблеми використання цифрових технологій в університетах Франції            178

Скварок Наталія Юріївна Навчання німецької мови в гімназіях Галичини (початок XX ст.)            181

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ИЗ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ)  183

Будко Анжела Василівна Перекладні методи навчання іноземних мов            183

Куимова Марина Валерьевна О преимуществах и недостатках дистанционного обучения в процессе изучения иностранного язика                185

Тимофеева Ольга Юрьевна Участие в международных проектах: методический аспект преподавания английского языка в гуманитарной гимназии   187

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           189

Гутарева Надежда Юрьевна Структура коммуникативной компетенции в обучении иностранным языкам студентов технического вуза        189

Данекина Елена Владимировна Педагогическая стажировка преподавателя иностранного языка технического ВУЗа как одна из форм повышения квалификации  191

Дзюбенко Олег Леонидович Формирование компетенций специалистов метрологического обеспечения в военном вузе            193

Серебрякова Юлия Вадимовна Требование мыслить иначе: методика обучения философии в ВУЗе и концепция археоавангарда Ф. Гиренка 198

Триус Л.И.Активные методы формирования иноязычной межкультурной коммуникативной компетенции в системе высшего профессионального образования 201

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ           204

Волга Анастасія Євгенівна Норми і стандарти мовленнєвої культури у Великій Британії               204

Тимофеева Ольга Юрьевна Создание сайта класса как способ формирования коммуникативной компетенции учащихся гуманитарной гимназии   206

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ     208

Макарова Наталия Геннадьевна Сравнительный анализ изучения особенностей рискованности у студентов разного пола             208

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА; ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ                213

Насырова Лейсан Каюмовна Психологические факторы профессиональной успешности сотрудников органов внутренних дел     213

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ    216

Овчаренко Ольга Васильевна Глубинная детерминированность психического и проблема становления цінностей            216

Харченко Анжела Станіславівна Особливості ціннісного ставлення студентів до здоров’я          218

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ            220

Гуйван Олександр Олександрович Доцільність використання сталого складу осіб, які входять до складу слідчо-оперативної групи ОВС України, по розслідуванню окремих видів злочинів       220

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СОЦИОЛОГИЯ         223

Дебда Наталія Вікторівна Культурно-соціальна значимість ЗМІ у постіндустріальному світі. Аналіз поглядів Е. Тоффлера                223

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ                227

Кулеба Оксана Михайлівна Абсентеїзм серед молоді: причини та шляхи подолання  227

Садова Світлана Олегівна Політична комунікація як складова оцінки політичного процесу         229

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ И ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ              233

Ярошко Олеся Зіновіївна Зовнішньополітичні орієнтири країн Океанії              233

 

Категория: XXII Международная научно-практическая конференция "Ученые и учения" | Добавил: Administrator
Просмотров: 412 | Загрузок: 269 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: