Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Вторник, 19.02.2013
Главная » Файлы » Содержание » XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути их решения в современной науке» [ Добавить материал ]

XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути их решения в современной науке», часть 1
27.02.2012, 23:01

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ                1

Буяк Марина Миколаївна Концепція людського капіталу та її значення для економіки        1

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ         3

Zalunina Kateryna EURO 2012: impact on the economy and life in Ukraine         3

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ         6

Головачова Ольга Сергіївна Теоретичні засади регуляторної політики в сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією   6

Запекина Наталья Викторовна, Журавлева Любовь Александровна Эволюция рынка: учет в практике современного управления      9

                9

Позднякова Елена Анатольевна Развитие ферросплавного производства как фактор реиндустриализации экономики России 17

Севрук Ірина Миколаївна Сучасні тенденції розвитку міжнародних мережевих форматів роздрібної торгівлі        25

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)              28

Єрьоменко Анастасія Вячеславівна Причини інтернаціоналізації національних підприємств            28

Ващук Олександра Сергіївна Особливості калькулювання собівартості на залізничному транспорті             29

Кравець Євгенія Олександрівна Проблеми застосування функціонально-вартісного аналізу для оптимізації витрат машинобудівного підприємства           30

Мандзій Олександр Олегович Методика вартісної оцінки людського капіталу         31

Ткаченко Ніна Матвіївна Дослідження можливостей промислових підприємств в подоланні кризового стану       33

Ткаченко Ірина Ігорівна Проблеми відтворення основних фондів підприємства      36

ДЕНЬГИ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ               37

Ляшенко Сергій Вікторович Проблеми в сфері інвестиційної діяльності, та шляхи їх вирішення в умовах економічних перетворень   37

Невмержицький Євгеній Володимирович Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України               39

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)              41

Кузьменков Сергей Иванович Амортизация основных средств          41

Кузьменкова Елена Вячеславовна Начисление заработной платы в Украине            43

Мітцель Наталія Петрівна Заробітна плата. ЇЇ сутність та фактори, що визначають ставку заробітної плати               46

Паршукова Ирина Андреевна Об особенностях бухгалтерского учета специфических объектов инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственных организациях РФ             48

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ        53

Losievskiy Vadim Impact of information technologies on the welfare of the individual 53

Иващенко Евгения Витальевна Моделированиеэкономических процессовс помощью методов математического анализа              56

Межунц Тигран Кароевич История развития математического моделирования      59

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ          61

Автомонова Тетяна Ігорівна Роль сучасної освіти в нестійких соціальних умовах інформаційного суспільства        61

Тургенєва Ольга Юріївна Контркультура як продукт експлікації культуро творчого потенціалу нонконформізму 64

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 66

Кіт Наталя Володимирівна Взаємодія науки і освіти в контексті сучасних українських реалій            66

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА      69

Леоненко Олександра Сергіївна Характерні риси жанру фентезі в українській літературі   69

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА               72

Афанасьева Светлана Ивановна Крымский контекст концепта «дом» в творчестве поэтессы первой волны эмиграции Лидии Алексеевой-Девель            72

Рудакова Светлана Викторовна Своеобразие изображения драмы Поэта в стихотворении «Бокал» Е.А. Боратынского                79

Талалаева Екатерина Викторовна Образ следователя Боброва в повести «Пятая язва» А.М. Ремизова     86

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 92

Солодар Людмила Володимирівна Теоретичний аспект категорії „топос” в літературознавчій рецепції    92

ЖУРНАЛИСТИКА           98

Жондоров Антон Анатольевич Факторы, влияющие на деятельность интернет-журналиста в регионе    98

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК     101

Гурська Дарія Володимирівна Макроконцепт "Бог” як базовий елемент релігійного дискурсу у мовотворчості Марії Матіос 101

РУССКИЙ ЯЗЫК               104

Опаленко Наталья Александровна Языковые маркеры прецедентных текстов в произведениях С. Довлатова   104

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ   107

Желонкина Тамара Петровна Неопределенность и ее реализация в языке               107

Погоріла Анна Ігорівна Модифікація звуків у зв’язному мовленні англійської мови                110

Попельнух Дар’я Андріївна Метафора ЧАС як лінгвокогнітивний феномен та її структура в британському поетичному дискурсі              113

Прима Вікторія Валентинівна Готельні терміни англомовних туристичних путівників по Україні     118

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ               122

Горбунова Яна Яковлевна Демонологическая лексика русских старожильческих говоров Якутии                122

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ          125

Сиразиева Зарина Наилевна Структурный анализ клятв в русском и английском язиках     125

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО   128

Antanas Janušauskas    The principles of national security of Lithuania 128

Заворотченко Тетяна Миколаївна Конституційно-правові гарантії права на судовий захист: науково-теоретичні аспекти               133

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 135

Отегенова Луиза Жолдасбаевна Развитие института брачного договора в семейном  законодательстве Республики Узбекистан       135

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО    138

Жуманова Айгерим, Мырзаханова Маржан Нуркеновна, Мырзаханов Ерлан Нуркенович Животный мир как объект эколого-правового режима    138

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО    144

Ісаєва Валентина Бшарівна Фінансування Державної пенітенціарної служби України           144

Дроздюк Тетяна Миколаївна Принципи здійснення державного регулювання ринку земель в Україні      147

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО     149

Рысназаров Рахат Узакбергенович Совершенствование исполнения наказания в отношении несовершеннолетних в воспитательных колоніях        149

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                152

Рыжаков Александр Петрович Негативные последствия сущностного «совершенствования» института поводов для возбуждения уголовного дела              152

Рыжаков Александр Петрович Регистрация сообщений о происшествиях в органах внутренних дел: понятие ведомственное и уголовно-процессуальное               156

Файзиев Шохруд Фармонович Возбуждение уголовного дела органами дознания               160

СУДОУСТРОЙСТВО; ПРОКУРАТУРА И АДВОКАТУРА   163

Мітцель Олександр Миколайович, Федоренко Василь Васильович Робота в органах прокуратури як специфічний вид трудової діяльності      163

 

Категория: XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути их решения в современной науке» | Добавил: Administrator
Просмотров: 409 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *: