Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Воскресенье, 23.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Социологические науки

Специальная и отраслевая социология

Соціальниймаркетинг в діяльностівітчизнянихпідприємств

Автор: Бондаренко Юлія Миколаївна, магістрант  групи М-13-мз  спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» Запорізька державна інженерна академія

 

Трансформаційні зміни в світовій економічній системі призвели до поступової переорієнтації концепції маркетингу на задоволення інтересів суцільної маси суспільства. Набуває популярності концепція соціального маркетингу, коли підприємства переходять до нової парадигми соціально-економічного розвитку. Утім, суттєвою перешкодою для залучення та використання засобів соціально спрямованого маркетингу є наявність розбіжностей позицій теоретиків та практиків маркетингу щодо результативності його використання. Крім того, розвитку набувають лише окремі напрями соціального маркетингу, тоді як інші майже не беруться до уваги.

В наш час соціально відповідальний маркетинг займає важливу роль в організаційному процесі підприємства. Умови управління диктують все вищі вимоги до українських підприємств. Кожен керівник рано чи пізно постає перед рішенням впровадження заходів соціальної відповідальності до стратегії розвитку, адже це є необхідною складовою та стрижнем конкурентоспроможності підприємства.

Соціальний маркетинг виступає інструментом узгодження інтересів між всіма суб'єктами ринку - учасниками соціально відповідального бізнесу. Соціально-етичний маркетинг і соціально відповідальний маркетинг є різновидами(формами прояву) соціального маркетингу в практичній діяльності підприємств, які акцентують увагу лише на одній із сторін діяльності соціально відповідального бізнесу, домінуючою в той чи інший період виробничо-господарської діяльності .

Соціальний маркетинг - це дослідження ринку не тільки з позиції окремого бізнесу, а всіх зацікавлених в успішному розвитку цього бізнесу груп, як ринковий інструмент соціальний маркетинг здатний виявити ті «вузькі» місця в розвитку національної економіки, що не контролюються ринком в силу того, що в ряді галузей виробляються «суспільні товари», не завжди навіть мають товарну форму, оскільки виробляються і реалізуються як «суспільне благо» [3, с. 512].

Соціально відповідальний маркетинг - це не благодійність і спонсорство з метою створення певного іміджу для наступних економічних вигод. Це результат етичного бачення і ведення бізнесу з турботою про майбутнє покоління і з думкою про майбутнє всього людства. Але такий бізнес більшу частину історії економіки був в абсолютній меншості. Хоча відсутність таких бізнесів явно приведе нас всіх до глобального колапсу [2, с. 46].

Аналіз соціальної діяльності великих підприємств України дає можливість зробити висновок про поступове зростання важливості соціального маркетингу. Це стосується запровадження та підтримки різних програм мотивації персоналу, надання безвідсоткових кредитів на розв`язання житлових проблем працівників, укладення коштів у навчання майбутніх співробітників у ВНЗ, програм підвищення іміджу компанії як соціально відповідального гравця ринку [1]. Стан же справ у сфері розвитку та підтримки об`єктів соціальної інфраструктури залишається критичним, адже в сучасних умовах для більшості підприємств вони стали, у більшості випадків, тягарем. Справа в тому, що вони є головним джерелом скорочення витрат виробництва в умовах кризи, адже інші економічні фактори, як-то витрати на сировину, енергоресурси, матеріали тощо не залежать від підприємства.

Якщо раніше більшість великих компаній формували та утримували практично всю оточуючу інфраструктуру соціального значення території, то наразі в різних галузях промисловості втрачено до 50 % об`єктів соціальної сфери різного призначення

Зарубіжний досвід збереження та розвитку об`єктів соціальної сфери свідчить про ефективність окремих механізмів стимулювання підприємств щодо відбудови та підтримки їхньої соціальної інфраструктури (на противагу активному «скиданню» її як безперспективної). До способів підвищення популярності такого напряму соціального маркетингу як розвиток соціальної інфраструктури можна віднести: забезпечення дотацій підприємствам з бюджету місцевого рівня на збереження та розвиток об`єктів соціально призначення власного підпорядкування, пільгове оподаткування компаній, що утримують об`єкти соціального значення, переконання керівництва у важливості підвищення за рахунок підтримки об`єктів соціальної сфери довіри до них власних працівників та територіальної громади тощо.

Отже, у сучасних умовах важливим та ще мало задіяним напрямом соціального маркетингу вітчизняних підприємств є концентрація зусиль на збереженні, підтримці та розвитку соціальної інфраструктури як запоруки відновлення соціальної основи майбутнього суспільства.

 

Література:

1.ДовідниксоціальновідповідальнихкомпанійУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/ua/.

2. Кучмеева О. Говорить о социально ответственном маркетинге уже не только уместно, но и крайне важно / Ольга Кучмеева// Маркетинг и реклама. — 2012. — № 11. — С. 46-47

3. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент/ Ф. Котлер, КЛ. Келлер. - 12 изд. - СПБ: Питер - 2008г. - С. 816

Категория: Социологические науки | Добавил: Administrator (22.11.2014)
Просмотров: 529 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]