Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Социологические науки

Социальные структуры и социальные отношения
Формування інформаційної безпеки особистості
 
Авторы:
 
Зелінський Сергій Сергійович, аспірант, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, викладач, Краснодонський промислово-економічний коледж
 
Колотович Олександра Вікторівна, студент, Краснодонський промислово-економічний коледж
 
В умовах інформатизації всіх сфер людської діяльності інформаційний вплив на особистість набуває глобальних масштабів. Особистість стає центральною фігурою цього процесу. Формування інформаційної безпеки особистості стає ключовим завданням держави.
Дослідженнями в області інформаційної безпеки як чинника захисту особистості в сучасних умовах займалися дослідники В.О Ананьїн, О.О. Пучков. Основні положення інформаційної безпеки держави досліджені у роботі В.М. Богуш, О.К. Юдіна. Однак, слід зазначити, що дослідники у своїх роботах поняття "Інформаційна безпека держави" та "Інформаційна безпека особистості" розглядають як окремі категорії. Ми вважаємо, що ці два поняття пов'язанні між собою і доповнюють одне одного. Таким чином, необхідно дослідити ці поняття і виявити складові фактори які впливають на формування інформаційної безпеки особистості.
Мета статті полягає у досліджені формування інформаційної безпеки особистості в сучасних умовах.
Інформаційна безпека (англ. Information Security) – стан інформації, в якому забезпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації. Під кутом цього визначення будемо розглядати зміст поняття інформаційної безпеки. Складові інформаційної безпеки або такі суттєві властивості, як: конфіденційність (англ. Confidentiality, privacy), цілісність (англ. Integrity), доступність (англ. Availability) – тріада CIA. Інформаційні системи можна розділити на три частини: програмне забезпечення, апаратне забезпечення та комунікації з метою цільового застосування стандартів інформаційної безпеки. Самі механізми захисту реалізуються на трьох рівнях або шарах: Фізичний, Особистісний, Організаційний. По суті, реалізація політик і процедур безпеки покликана надавати інформацію адміністраторам, користувачам і операторам про те як правильно використовувати готові рішення для підтримки безпеки [1].
У Законі України "Про основи національної безпеки України" розглядаються основні напрями гарантування безпеки в інформаційній сфері, під якою часто розуміють інформаційну безпеку як складову національної безпеки України. Слід зазначити, що ці поняття не є тотожні за змістом. Під інформаційною сферою на змістовому рівні розуміється, безпосередньо, інформація та сфера її обігу. Тобто безпека інформації – це стан захищеності інформації та сфер її створення, накопичення, зберігання, оброблення, розповсюдження і використання [2, 4]. Інформаційна безпека особистості реалізується через вжиття комплексних заходів державою щодо захисту національного інформаційного простору для соціального захисту людини в області інформаційних технологій. Отже, це дозволяє сформувати безпечне середовище для всебічної захищеності особистості у зростаючому ритмі використання інформаційних технологій.
Можна відзначити, що інформаційна безпека особистості характеризує загрози інформаційної складової життя особистості які базуються, у першу чергу на неможливості реалізації конфіденційності використання інформаційних технологій у повсякденному житті.
Як відзначають В.М. Богуш, О.К. Юдін поява нових інформаційних технологій, заснованих на широкому впровадженні засобів обчислювальної техніки, зв’язку, систем телекомунікації, стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення інформаційної діяльності людини. Іншою стороною процесу інформатизації стає збільшення присутності інформації про особистість у різних інформаційних системах що посилює вплив на особистість і прийняття ним певних рішень [3].
Основні загрози інформаційній безпеці особистості можна розділити на три групи:
– загрози впливу неякісної інформації (недостовірна, відкоригована, спотворена інформація);
– загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх особі на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформаційних ресурсів, на інформаційні системи та ресурси Інтернет);
– загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на виробництво, розповсюдження, пошук, одержання і використання інформації).
Зазначені групи загроз інформаційній безпеці особистості дозволяють позначити основні риси процесу формування інформаційної безпеки особистості в сучасних умовах.
Таким чином, інформаційна безпека особистості реалізується через інформаційне законодавство держави, спеціалізовані нормативні акти та регулюючі органи, створення умов формування захищеного інформаційного простору, можливість безперешкодного використання і розповсюдження інформації. Зазначені передумови сприяють формуванню інформаційної безпеки особистості. Отже, інформаційна безпека особистості характеризується як стан захищеності особистості від впливу на неї через інформаційні системі і загроза втрати конфіденційної інформації.
Підсумовуючи, зазначимо, що в сучасних умовах надзвичайно важливого значення набирають проблеми інформаційної безпеки особистості як складової інформаційної безпеки України. Інформаційні технології являють собою механізм для впливу на особистість, тому необхідно знати можливі загрози і вміти від них захищатися.
 
Література:
1.Інформаційна безпека. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Інформаційна безпека
2.Ананьїн В.О., Пучков О.О. Інформаційна безпека як чинник захисту особистості в сучасних умовах. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Gileya/2009_29/Gileya29/F21_doc.pdf
3.Богуш В.М., Юдін О.К. Інформаційна безпека держави. – К.: "МК-Прес", 2005. – 432 с. іл.
4.Закон України Про основи національної безпеки України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
 
Категория: Социологические науки | Добавил: Administrator (04.12.2012)
Просмотров: 801 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1  
Погоджуюсь з авторами наукової праці. Питання інформаційної безпеки особистості, тісно пов'язаний із інформаційною безпекою держави. Тому, цим питанням науковці і політики мають займатися разом. Тільки такий підхід зможе сприяти позитивному вирішенню проблем і досягнення успішного кінцевого результату.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]