Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 21.07.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Психологические науки

Юридическая психология
Психологічні особливості батьківського та материнського ставлення в сім`ях працівників ОВС
 
Автор: Прасол М.І., викладач кафедри психології та педагогіки ФПМСІТ ХНУВС
 
Батьківське ставлення у сучасній вітчизняній науці розуміється як система різноманітних почуттів та учинків дорослих людей по відношенню до дітей. З психологічної точки зору батьківське ставлення – це педагогічна соціальна настанова по відношенню до дітей, яка включає в себе раціональний, емоційний та поведінковий компоненти.
Встановлено зв`язок між стилем батьківського ставлення та розвитком визначених типів акцентуацій та психопатій. Наприклад, потураюча гіперпротекція сприяє розвитку істероїдних і гіпертимних рис характера, домінуюча гіперпротекція посилює астенічні риси характера дитини, емоційне відкидання сприяє акцентуації за епілептоїдним типом, підвищена моральна відповідальність стимулює розвиток психостеничного характера, безнаглядовість посилює гіпертимність та нестійку поведінку підлітка [Ейдемыллєр, Юстіцкіс, 1999; Лічко, 1985]
У вітчизняній науці це питання найінтенсивніше обговорюється в роботах А.І. Антонова, А.Я. Варга, С.Н. Дружініна, Р.Ж. Мухамедрахимова, Л.Ф. Обухової, А.С. Співаковськой, С.С. Століна, О.А. Шаграєвой, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская і ін..
На даний час існує достатня кількість робіт присвячених вивченню батьківства та батьківського ставлення, але бракує досліджень направлених на вивчення особливостей батьківства у сім`ях представників окремих професій та галузей праці, зокрема працівників міліції. Професійна діяльність жінок та чоловіків працівників ОВС безумовно впливає на виховання дітей у родині.
Метою даного дослідження є вивчення типів порушень батьківського ставлення у родинах працівників ОВС.
В дослідженні приймали участь чоловікипрацівники органів внутрішніх справ (50 чоловік), чоловікипрацівники інших державних установ (50 чоловік), жінкипрацівники ОВС (50 жінок), жінкипрацівники інших державних установ (50 жінок).
Методами дослідження порушення батьківського ставлення в сім`ях працівників ОВС нами обрано: опитувальник для батьків  «Свідоме батьківство», який був розроблений М.О.Єрміхіной, під керуванням Р.В.Овчарової у 2003 році; методику діагностики «Батьківських ставлень» А.Я.Варга, В.В.Століна.
За опитувальником для батьків  «Свідоме батьківство», який був розроблений М.О.Єрміхіной, під керуванням Р.В.Овчарової нами отримано висновки, які відображено в Таблиці 1.

Примітка: * - p ≤  0,05; ** - p ≤  0,001.
З таблиці видно, що батьківська позиція в цілому більш сформована у працівників інших державних установ, вони на відміну від чоловіків та жінок працівників ОВС мають більш ґрунтовне батьківське ставлення, більше уваги приділяють вихованню дітей, мають свою думку з приводу виховання та сформовані стилі. Також з наведеної таблиці ми бачимо, що чоловіки та жінки працівники ОВС в менший мірі проявляють батьківські почуття до своїх дітей, установка на виховання дітей найбільш сформована у жінок, які працюють в інших державних установах. На нашу думку, це пов'язано перш за все з браком часу у працівників міліції на виховання дітей, з особливостями професійної деформації, яка впливає на зменшення їх чутливості в цілому та на менш чуйне ставлення до членів своєї родини зокрема.
За методикою діагностики «Батьківських ставлень» А.Я.Варга, В.В.Століна отримані дані відображено в Таблиці 2.

На одміну від чоловіків в групах досліджуваних жінок констатовано різні рівні сформованості нехтування інтересами та потребами дитини. Найвищій середній показник за даною шкалою у групі досліджуваних жінок – працівників ОВС. Найвищій показник за шкалою «Кооперація» констатовано в групі жінок, які працюють в інших державних, це означає, що ці жінки найбільш зацікавлені у справах та планах дитини, намагаються їй у всьому допомагати, мають почуття гордості за свою дитину, високо оцінюють її здібності.
Слід зазначити, що стиль батьківського ставлення «авторитарна гіперсоціалізація» сформований на високому рівні у 92% чоловіків-працівників ОВС. Це означає, що у батьківському ставленні чоловіків-працівників ОВС переважає авторитаризм. Констатовано, що стиль «Інфантилізм» найбільшою мірою сформований у групі досліджуваних жінок - працівників ОВС. Це говорить про те, що вони бачать своїх дітей молодшими у порівнянні з реальним віком, нехтують потребами дитини, які відповідають її реальному віку.
З таблиці видно, що професійна діяльність чоловіків та жінок працівників ОВС безумовно впливає на формування та особливості батьківського ставлення. Чоловіки-працівники ОВС прагнуть суворо та авторитарно виховувати дітей, обирають систему покарань, нехтуючи заохоченнями, слідкують за всіма досягненнями дитини, не рідко пред`являючи до неї непомірні вимоги, проте прагнуть приділяти їй час та увагу, допомагати у вирішенні складних питань, мають віру у здібності та можливості дитини. Жінки, які працюють в ОВС навпаки дуже багато дозволяють дітям, не висувають до них належних вимог, не приділяють достатньо уваги їх вихованню та, не маючи чіткої системи заохочень та покарань, потурають бажанням дитини.
З усього вище зазначеного ми можемо зробити наступний висновок: чоловіки та жінки, які працюють в ОВС прагнуть до покращення батьківського ставлення, батьківських почуттів та виховання дітей в цілому, але особливі умови служби, брак часу на спілкування з дітьми та вади характеру (емоційна холодність, не чуйність, безкомпромісність, іноді жорстокість) спричинені професійною деформацією заважають їм у цьому. Для покращення цієї ситуації нами розроблено тренінг «Ефективного батьківства», який пропонується проводити з батьками - працівниками ОВС та членами їх сімей. Мета тренінгу: покращення батьківського ставлення та почуттів, підвищення батьківської компетентності та надання батькам інформації про особливості виховання та розвитку дітей різного віку.
 
Література:
1.Власова О.І. Педагогічна психологія. / О.І. Власова - К.: Либідь, 2005.- 214с.
2.Говорун Т.В. Гендерна психологія. / Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі – К.: Академія, 2004.- 312с.
3.Дружинин В. Психология семьи. - М.: КСП, 1996- 234с.
4.Люблінська А.А. Дитяча психологія / А.А.Люблінська: М.; «Просвіта», 1971.- 415с.
5.Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства / Р.В. Овчарова: М., Изд-во Института психотерапии, 2003.-319с.
6.Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен: учебное пособие. / Р.В. Овчарова:-М.: Московский психолого – социальный иститут, 2006.-496с.
7.Филиппова Г.Г. Психология материнства / Г.Г. Филиппова: М., Издательство Института Психотерапии, 2002.- 240 с.
8.Эйдемиллер Э.Т. Семейная психотерапия. / Э.Т. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий: Л., Медицина, 1990.- 367с.
9.Эйдемиллер Э.Г., Семейный диагноз и семейная психотерапия. / Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская – Изд-е 3-е. – Спб.: Речь, 2007. – 352с.
Категория: Психологические науки | Добавил: Administrator (23.01.2013)
Просмотров: 861 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1  
Профессиональная деформация особенно сказывается на работниках МВД и их семьях. В особенности, в Украине страдают семьи, где родители работают следователями - загруженность работы, постоянные дежурства и ведение одновременно более 20 уголовных дел абсолютно не способствуют воспитанию ребенка. Как по мне, даже тренинги не могут помочь в данном случае, ведь ребенок нуждается во внимании, которым будет обделен в любом случае.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]