Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Понедельник, 21.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Политические науки

Политические проблемы международных систем и глобального развития
Звернення до парламентів і народів світу в українському зовнішньополітичному дискурсі
 
Автор: Ярошко Олеся Зіновіївна, кандидат політичних наук, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 
У цьому дослідженні визначається роль Звернення до парламентів і народів світу в зовнішньополітичній практиці крізь призму відповідності вимогам до концептуального документу зовнішньополітичного характеру.
Ключові слова: зовнішня політика, міжнародні відносини, концептуальний документ.
В этом исследовании определяется роль Обращения к парламентам и народам мира во внешнеполитической практике сквозь призму соответствия требованиям к концептуальному документу внешнеполитического характера.
Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, концептуальный документ.
The role of the Address to parliaments and peoples of the world in Ukraine’s foreign policy practice within the framework of its accordance with requirements to a conceptual document on foreign policy character is under analysis at the research.
Keywords: foreign policy, international relations, conceptual document.
Зовнішньополітична тематика для України як пострадянської республіки із унікальним геополітичним становищем, а отже, й складністю вибору міжнародної траєкторії, була і залишається предметом не лише теоретичних рефлексій науковців, а й політиків і дипломатів, які стикаються із нею у своїй професійній діяльності. Міжнародна спільнота пильно стежить за кроками нової незалежної держави, тому неабиякого значення набувають формалізовані рішення, зокрема доктринального характеру.
Мета цього дослідження – визначення ролі Звернення до парламентів і народів світу в українському дискурсі зовнішньої політики.
Як вже зазначалося в наших попередніх працях, до концептуального документу зовнішньополітичного характеру можна застосувати певні вимоги [7; 8, 21-22]. Серед них: формальні (прийняття у встановленому законодавством порядку і уповноваженим на те органом), змістовні (відображення міжнародної позиції держави з питань глобального порядку денного, ідентифікація національних інтересів та цілей, а також політико-правового механізму їх реалізації) і функціональні (інформаційне призначення та інструментальна роль (керівництво до дії для відповідних органів)) [1-2; 4-6].
Перш ніж перейти до аналізу Звернення на предмет його відповідності вимогам до концептуального документу зовнішньополітичного характеру, зазначимо, що цей внутрішньополітичний акт був прийнятий 5 грудня 1991 року українським парламентом у день інавгурації новообраного Президента держави Л. Кравчука. Звернення підтверджує інформативне призначення концептуального документу зовнішньополітичного характеру – декларування основ зовнішньої політики світовій спільноті [3], тому зміст документу детермінується саме цією функцією: він перш за все інформує, а не є інструментом до дій. У змістовному плані підтверджуються ті тези, які й очікували почути від України у світі: гарантії прав людини в посттоталітарній країні, в тому числі прав національних меншин, намір приєднатися до ключових міжнародних документів у цій сфері, демократичний і правовий характер держави, перехід до ринкової економіки і рівноправність всіх форм власності, важливість приватної власності й власне принцип підтримання системного балансу: активний контрибутор міжнародного миру і безпеки, учасник розв’язання глобальних проблем сучасності, відмова від ядерного статуту, підтримка всеосяжного знищення хімічної зброї, принцип непорушності державних кордонів і відсутності територіальних претензій [3].
Таким чином, Звернення до парламентів і народів світу, з огляду на момент його прийняття  і ключове (інформаційне міжнародне) призначення, є важливим документом процесу становлення української зовнішньої політики та державності і прикладом інформаційного меседжу світовій спільноті щодо курсу держави в міжнародних відносинах. У зв’язку з цим, інші його функції як концептуального документу зовнішньополітичного характеру лімітовані.
 
Література:
1.Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. О. Демчук. – К. : ППП, 2004. – С. 62–63.
2.Дмитрієв А. І. Міжнародне публічне право : навч. посіб. /  А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов / [відп. ред. Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губерський]. – К. : ЮрінкомІнтер, 2001. – С. 92–99.
3.До парламентів і народів світу : звернення Верховної Ради України від 5 грудня 1991 року № 1927–XII //  Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 8. – Ст. 45.
4.Євінтов В. І. До питання про формування міжнародно-правової позиції України / В. І. Євінтов. – К. : НІСД, 1993. – 38 с. – Вип. 10.
5.Суверенітет України і міжнародне право / [відп. ред. В. Н. Денисов та В. І. Євінтов]. – К. : Манускрипт, 1995. – С. 7–59.
6.Теорія і практика політичного аналізу : навч. посіб. / [за заг. ред. О. Л. Валевського, В. А. Ребкала]. – К. : Міленіум, 2003. С. 71–73 .
7.Ярошко О. Засади зовнішньої політики України як предмет правового регулювання на початковому етапі державотворення / Олеся Ярошко // Визначальні тенденції ґенезу державності і права : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. [«Треті Прибузькі юридичні читання»] / за ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2007. – С. 632–635.
8.Ярошко О. З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / Олеся Зіновіївна Ярошко. – К. : LAT&K, 2011. – 304 с.
Категория: Политические науки | Добавил: Administrator (21.03.2013)
Просмотров: 742 | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]