Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Академия наук

Пятница, 18.08.2017
Главная » Статьи » Сортировка материалов по секциям » Педагогические науки

Теория обучения

Проектно-технологічний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій

Автор: Сорока Тарас Петрович, канд. пед. наук, доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Впровадження на уроках технологій в 10-11 класах загальноосвітньої школи проектно-технологічного підходу, який передбачає шлях від появи творчого задуму до реалізації готового продукту, дає змогу створити реальні умови для реалізації індивідуальних можливостей кожного учня. Поряд з цим перед вчителями постає проблема правильної організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках.

У зв’язку з цим на інженерно-педагогічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка передбачено вивчення дисципліни «Основи проектування і моделювання».

Дисципліна спрямована на формування у студентів знань та умінь з основ проектної діяльності, розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей, необхідних для ефективної організації навчання і виховання учнів.

Для  вивчення курсу «Основи проектування і моделювання» передбачено лекційні, лабораторно-практичні заняття та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Зміст курсу складається із шести основних тем:

 1. Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності.
 2. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання.
 3. Основні етапи проектно-технологічної діяльності.
 4. Проектування виробів з конструкційних матеріалів.
 5. Економічний та екологічний аспекти обґрунтування об’єкту проектування.
 6. Критерії оцінювання творчих проектів.

Під час вивчення дисципліни студенти ознайомлюються із суттю  проектно-технологічної діяльності, яка пов'язана з та­кими науковими поняттями й категоріями як «Діяльність», «Техноло­гія», «Проект», що мають різноплановий характер.

Термін «проект» (projectio) у перекладі з латинської означає - ки­нутий вперед задум. Проект є складовою проектування, що розглядається як створення проекту (прототипу, прообразу) передбачуваного або можливого об'єк­ту стану. Проектування - це вид діяльності, що синтезує в собі елемен­ти ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої, професійно-трудової, комунікативної, навчальної, теоретичної і практичної діяльності [1].

Студентам наголошується, що в процесі проектно-технологічної діяльності застосовуються різноманітні методи: метод мозкового штурму, метод фантазування, метод фокального об’єкта, метод зразків, метод створення образу ідеального об’єкта, метод вправ, метод демонстрації та ін. Зміст виконання проектно-технологічної діяльності складається з таких етапів: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний [2; 3].

Варто зауважити, що курс «Основи проектування і моделювання» має теоретичний характер, тому тут частково випадає технологічний та заключний етап проектно-технологічної діяльності, на яких мало б відбуватись виконання творчого проекту та його захист. Однак, цей курс знаходить своє логічне продовження під час вивчення таких дисциплін, як «Практикум в навчальних майстернях», «Технологія столярного і меблевого виробництва» та ін., де здійснюється безпосереднє виготовлення виробів по технологічній документації, розробленій раніше.

У процесі вивчення курсу «Основи проектування і моделювання» студенти повинні:

 • усвідомити ідеї, мету та зміст проектно-технологічної діяльності;
 • вивчити структуру та основні складові поняття проектно-технологічної діяльності учнів;
 • одержати уявлення про методи творчої діяльності;
 • засвоїти основні етапи проектно-технологічної діяльності;
 • проаналізувати зміст навчального матеріалу і вимоги до відбору об’єктів проектування;
 • навчитися розробляти творчі проекти різних рівнів складності для різної вікової категорії учнів;
 • здійснювати економічний та екологічний аналіз об’єкта проектування;
 • засвоїти загальні критерії оцінювання творчих проектів учнів;
 • використовувати сучасні інформаційні засоби навчання.

На заняттях з основ проектування і моделювання використовуються сучасні технології навчання, узагальнений досвід роботи кращих вчителів технологій. Лекції, лабораторно-практичні роботи супроводжуються комплексним використанням дидактичних засобів.

Аудиторні заняття поєднуються з систематичною самостійною роботою студентів. Засвоєнні знання, сформовані вміння застосовуються у процесі проходження педагогічної практики у загальноосвітніх школах, а також під час виконання дипломних і магістерських робіт.

 

Література:

 1. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: Монографія / Бербец В. В., Бербец Т. М., Дубова Н. М. та інші; За заг. Ред. О.М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.
 2. Терещук А. Навчання учнів основних етапів проектно-технологічної діяльності / А. Терещук, А. Вдовиченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. - № 4. – С. 10–13.
 3. Ящук С. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання / С. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - № 2. – С. 13–17.

 

Категория: Педагогические науки | Добавил: Administrator (24.12.2015)
Просмотров: 399 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]